Canlyniadau Theatr

Actio Drama neu waith dyfeisedig (111)

 1. Cymdeithas y Llawrdyrnu, Sarnau
 2. Cwmni Glanaethwy
 3. Cwmni Drama Uwchaled

Actor gorau cystadleuaeth 111 (112)

 1. Nest Davies (Cymdeithas y Llawrdyrnu, Sarnau)

Cyfarwyddwr gorau cystadleuaeth 111 (113)

 1. Aled Jones (Cymdeithas y Llawrdyrnu, Sarnau)

Gwobr Richard Burton dros 19 oed (114)

 1. Morgan Llewelyn-Jones, Llanelli

Deialog (115)

 1. Anni a Begw, Y Bontfaen
 2. Marged a Steffan, Yr Wyddgrug a Rhuthun
 3. Manon a Lleucu, Caernarfon

Monolog 16 o dan 19 oed (116)

 1. Leisa Gwenllian, Llanrug
 2. Eirlys Lovell-Jones, Caerdydd
 3. Mali Elwy Williams, Llansannan

Monolog 12 ac o dan 16 oed (117)

 1. Owain Sion, Llanfairpwll
 2. Manw Robin, Caernarfon
 3. Lili Mohammad, Caerdydd

120. Trosi un o’r canlynol i’r Gymraeg.
Buddugol: Ffion Gwen Williams, Llannefydd

121. Cyfansoddi dwy fonolog gyferbyniol heb fod yn hwy na 4 munud yr un
Buddugol: Dewi Wyn Williams, Caerdydd

122. Cyfansoddi drama radio mewn unrhyw genre na chymer fwy na 30 munud i’w darlledu.
Buddugol: Griffith Richard Williams, Groeslon

123. Ffilm fer ar unrhyw ffurf ddigidol, hyd at 10 munud o hyd. Agored i unigolion neu grwpiau.
Buddugol: Ben Gregory, Penygroes

124. Cyfansoddi sgets gomedi i rhwng 2 a 6 cymeriad na chymer fwy na 12 munud i’w pherfformio
Buddugol: Dewi Lewis, Llanddarog