Corau Eisteddfod 2019

CÔR TE YN Y GRUG

Te yn y Grug yw prosiect theatrig côr yr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. 
Tîm Artistig: Cefin Roberts, Karen Owen, Al Lewis, John Quirk, Huw Foulkes, Elin Angharad, Angharad Ellis, Branwen Williams.
 
Ymarferion
Bydd dau ymarfer wythnosol, ac mae croeso i chi ddewis pa un o’r ddau sydd fwyaf cyfleus i chi. Bydd ymarferion nos Lun o dan ofal Angharad Ellis am 8:00pm yn y Ganolfan Gymdeithasol yn Llangernyw ac ymarferion nos Fawrth o dan ofal Elin Angharad am 7:30pm yng Nghanolfan Glasdir, Llanrwst.
Byddwn yn cadw cofrestr yn yr ymarferion, ac yn gorfod erfyn am brydlondeb a ffyddlondeb gan bawb.
Gweler ymarferion y côr o Ionawr 2019 hyd at yr Eisteddfod yn y ddogfen ar waelod y dudalen.
 
 

CÔR Y GYMANFA GANU

Bydd Côr y Gymanfa yn perfformio dau gorws penodol, sef corws cyntaf ac olaf Emyn o Fawl (Hymn of Praise) gan Mendelssohn, gan baratoi at berfformiad o’r gwaith  yng Nghapel Seion, Llanrwst rhywdro yn nhymor yr Hydref.
Tîm Artistig: Trystan Lewis, Tim Stewart a Huw Tregelles Williams.
 
Ymarferion
Bydd yr ymarferion wythnosol bob Nos Wener mewn dau leoliad bob yn ail wythnos, felly yn Llandudno un wythnos, a'r wythnos ddilynol yn Llanrwst.
Gweler y ddogfen ar waelod y dudalen ar gyfer ymarferion Côr y gymanfa tan yr Eisteddfod.
 
Gellir gofrestru ar gyfer Côr y Gymanfa drwy lenwi'r ffurflen isod.
 
 
 
PDF icon Te yn y Grug-Ymarferion.pdfPDF icon Côr y gymanfa-Ymarferion.pdf