Gwirfoddoli

Os oes gennych chi ychydig oriau i'w sbario yn ystod wythnos yr Eisteddfod, beth am ddod yn rhan o'r tîm gwirfoddol?  

Gallwch gwblhau’r broses yn hawdd a chyflym yma, gan ddychwelyd i ddewis eich shifftiau yn agosach at gyfnod yr Eisteddfod pe dymunwch.

Ni fyddai modd cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol heb gefnogaeth a chymorth amhrisiadwy ein gwirfoddolwyr, ac rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cefnogi dros y blynyddoedd.

Mae llawer o bobl yn helpu yn yr Eisteddfod bob blwyddyn, llawer ohonynt yn wirfoddol.  Er nad yw ein gwirfoddolwyr yn cael eu talu, rhoddir tocyn mynediad am ddim am bob diwrnod y maent yn gwirfoddoli, yn ogystal â thaleb bwyd am wirfoddoli am 2 sesiwn ar unrhyw ddiwrnod (sesiwn arferol oddeutu 3 awr a hanner).

Gallwch wirfoddoli am ambell sesiwn yn unig, neu gynnig rhagor o’ch amser.  Mae hyn i fyny i chi.  Ond cofiwch adael digon o amser yn rhydd i fwynhau’r Eisteddfod ei hun!  Ond byddwn yn dibynnu arnoch i droi i fyny ar gyfer eich sesiynau, hyd yn oed os yw hyn yn golygu eich bod yn methu mynd i bopeth sy’n apelio atoch yn y rhaglen ac o amgylch y Maes.

Mae'r Eisteddfod yn ddathliad o'r iaith Gymraeg, ac mae nifer fawr o’n hymwelwyr yn siarad Cymraeg.  Os nad ydych yn siarad Cymraeg, neu’n teimlo’n hyderus yn gwneud, byddwn yn gwneud ein gorau i’ch paru gyda siaradwr Cymraeg lle bo angen.

Mae'n hwyl gwirfoddoli  - mae'n gymdeithasol ac yn gyfle gwych i gwrdd â llawer o bobl o'r un anian.

Rhaid bod yn 18 oed i stiwardio.

Amserlen:

21 Mehefin: Dyddiad cau ar gyfer cofrestru

6 Gorffennaf: Hyfforddiant ar gyfer Goruchwilwyr

7 Gorffennaf: Angen cadarnhau eich hargaeledd ar eich cyfrif

Cyn diwedd Gorffennaf: Anfon cytundebau allan i bob gwirfoddolwr llwyddiannus

28 Gorffennaf: Sesiswn hyfforddiant ar Faes yr Eisteddfod

Gobeithiwn eich croesawu i’r tîm yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy yn ystod yr Haf

Os hoffech gofrestru ar-lein, mae’n rhaid cael cyfrif gwefan gyda ni cyn mynd ymhellach. Mewngofnodwch i’ch cyfrif (os oes un gyda chi eisoes) neu Cofrestrwch i greu cyfrif newydd

I dderbyn copi papur a chofrestru trwy'r post, cysylltwch â alwyn@eisteddfod.org.uk / 0845 4090 400