Pwyllgor Gwaith

Isod ceir manylion aelodau Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Sir Conwy.

Cadeirydd: Trystan Lewis

Is-gadeirydd: Sian Eirian

Ysgrifennydd: Catherine Jones

Cyfreithiwr Mygedol: Aled Walters

 

Swyddogion yr Is-Bwyllgorau

AdranCadeiryddIs-GadeiryddYsgrifennydd
Alawon GwerinNan WilliamsElin DaviesCarwyn Meurig Williams
Celfyddydau GweledolCarol OwenIwan WilliamsAnne Owen
Cerdd DantRhiannon IfanRhian JonesSioned Hedd
CerddoriaethAngharad Ellis Ruth Owen / Maureen Hughes
Cyllid a ChyfathrebuDylan JonesNia Owen / Iona EdwardsGwenan Davies / Marian Williams
DawnsHannah RowlandsDwynwen BerrySioned Wyn Green
DramaGwenno DaviesLlion ElisAnn Davies
DysgwyrTrefor LewisPaula WilliamsMartin Pritchard / Ceri Phillips
Gwyddoniaeth a ThechnolegPrysor WilliamsCatrin GriffithsElliw Emlyn Roberts
LlefaruDennis DaviesRhian EllisAnwen Hughes
LlenyddiaethRhys DafisEmrys WilliamsFfion Gwen Williams
LletyBuddug JonesJane RobertsElen Bohanna / Menna Williams
Maes BRhydian PrysRhodri SionHanna Dobson
Profiad YmwelwyrWyn JonesGoronwy EdwardsAlaw Owen / Ela Fon Williams