Cystadleuaeth Golff

Cynhaliwyd y gystadleuaeth eleni ar Ddydd Mercher 7 Awst yng Nghlwb Golff Maesdu, Llandudno.

Noddwyr y diwrnod oedd Teiars Nant Conwy a diolch yn fawr iddynt am eu cefnogaeth ac i swyddogion y Clwb am groeso cynnes.

Canlyniadau (191 wedi cymryd rhan)

Gwestai

Dynion

1af         Carwyn Williams, Porthmadog                   39 pwynt

2il          Ifan Roberts, Dinbych                                39 pwynt

3ydd      Paul Roberts, Hen Golwyn                          36 pwynt

Merched

1af          Ann Parry-Williams, Abergele                   36 pwynt

2il           Kaye Toye, St Melyd                                  35 pwynt

3ydd       Helen Williams, St Melyd                           35 pwynt

Aelodau

Dynion

1af          Kevin Abbott                                             36 pwynt

Merched

1af          Menna Roberts                                          35 pwynt

Cystadleuaeth Tim

Dynion

Gareth Edwards, John Ian Jones, Ian Jones a Kevin Abbott          117 pwynt

Merched

Menna Roberts, Morag Bargery, Angela Jones a Pat Roberts       115 pwynt

Agosaf i’r twll (1af)

Dynion

Dewi Cullen, Pwllheli

Merched

Helen Williams

Agosaf i’r lein (18fed)

Dynion

Darren Williams, Maesdu

Merched

Pauline Thomas, St Melyd

Cyhoeddir lleoliad y gystadleuaeth yn 2020 yn fuan.  Am wybodaeth bellach yn y cyfamser e bostiwch alwyn@eisteddfod.org.uk