Cystadleuaeth Golff

Cynhelir y gystadleuaeth eleni ar Ddydd Mercher 7 Awst yng Nghlwb Golff Maesdu, Llandudno, LL30 1HU.

Mae cwrs pencampwriaeth 18 twll Maesdu yn hynod boblogaidd ac yn addas i chwaraewyr o bob gallu. 
Bydd croeso cynnes ac awyrgylch gyfeillgar yn disgwyl pawb yn y Clwb, sydd yn hynod falch o gynnig eu cefnogaeth i’r Eisteddfod yn ystod ei hymweliad â Sir Conwy, ac yn edrych ymlaen at gael croesawu golffwyr yr Eisteddfod i’r gystadleuaeth nodedig hon yn ei 34 blwyddyn.
 
Gellir archebu a thalu am amseroedd dechrau dros y we wrth ymweld â www.brsgolf.com/maesdu/opens_day.php.  Ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill cysylltwch â’r Clwb ar 01492 876450 neu ebost enquiries@maesdugolfclub.co.uk (yn Saesneg).
 
Fformat y gystadleuaeth yw Stableford Cymysg Unigol 
 
Twpathau:
 • Dynion – Melyn 
 • Merched – Coch
 
Tâl Mynediad (yn cynnwys cyfraniad o £5 i’r Eisteddfod):
 • Aelodau £10 
 • Ymwelwyr £20 
 
Gwobrau
 • Gwobrau a Tlysau yr Eisteddfod i’r gwestai gorau ac aelodau gorau (dynion a merched)
 • Gwobr dewisol tîm gorau (ar y dydd)
 • Gwobrau eraill i’w cyhoeddi ar y dydd
 • Cystadleuaeth "2s" dewisol yn dalawy yn y Siop
 • Ni fydd gwobrwyo ffurfiol, gofynnir i chwaraewyr adael eu manylion cyswllt â’r Clwb
 
Amodau
 • Rhaid i’r buddugwyr ddarparu prawf o Handicap Congu gyfredol
 • Amseroedd dechrau ar gael rhwng 07.30 a 16.00
 • Nifer cyfyngedig o fygis ar gael i’w llogi