Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-07-15
2 dydd Gwener
Teitl Amser Lleoliad Linc
Y Tylwyth 06.00pm Pafiliwn Gweld
3 dydd Sadwrn
Teitl Amser Lleoliad Linc
Yoga 09.30am Ty Gwerin Gweld
Technocamps 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Experimentrics 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sesiwn Planetariwm 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Bangor 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Caerdydd 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Aberystwyth 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a Techniquest 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
IOP Cymru 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sŵ Mynydd Bae Colwyn 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Parc Cenedlaethol Eryri 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Grwp Llandrillo Menai 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
LEGO® 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
DVLA 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Ymchwil Canser Cymru 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sesiwn Werin y Plant 11.00am Ty Gwerin Gweld
Lansiad #Encore 11.00am Encore Gweld
Dangosiad o'r Archif: Byd Gwaith 11.00am Sinemaes Gweld
Agoriad Swyddogol 11.00am Y Babell Lên Gweld
Lliwio Baner 11.00am Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Mewn Cymeriad: Harri Liwt ei Hun - Stori Llywelyn Fawr 12.00pm Pentref Plant Gweld
Sesiwn Planetariwm 12.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Bardd Plant Cymru a phlant yr Ardal 12.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Stori Cyn Cinio! 12.00pm Y Babell Lên Gweld
Twmpath 12.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Experimentrics 12.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dangosiad: Portreadau – Myrddin ap Dafydd 12.15pm Sinemaes Gweld
Citrus Arts: Llongddrylliadau 12.30pm Theatr Stryd Gweld
Ffrindiau Dementia 12.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Citrus Arts: Llongddrylliadau 12.30pm Theatr Stryd Gweld
Cadi Edwards 12.30pm Caffi Maes B Gweld
Tŷ Newydd ar Daith 12.45pm Y Babell Lên Gweld
Bacsia 01.00pm Ty Gwerin Gweld
Sesiwn Planetariwm 01.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Astrid yr organ stryd 01.00pm Encore Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Côr Meibion Llangwm 01.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Cyflwyno tystysgrifau CBAC a Thlws Coffa Elvet a Mair Elvet Thomas 01.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Experimentrics 01.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Alun Tan Lan 01.30pm Caffi Maes B Gweld
Dangosiad: Casgliad Sali Mali i ddathlu ei phen-blwydd yn 50 01.30pm Sinemaes Gweld
Awdur y Dydd 01.30pm Y Babell Lên Gweld
Y Cwis Mawr 02.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Sesiwn Planetariwm 02.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Ruby Gibbens: Hela'r Twrch Trwyth 02.00pm Theatr Stryd Gweld
Dathlu 70 02.15pm Ty Gwerin Gweld
Rownd Derfyno Talwrn y Beirdd, BBC Radio Cymru 02.15pm Y Babell Lên Gweld
Sesiwn Gomedi 02.30pm Caffi Maes B Gweld

Tudalennau