Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-09-20
2 dydd Gwener
Teitl Amser Lleoliad Linc
Y Tylwyth 06.00pm Pafiliwn Gweld
3 dydd Sadwrn
Teitl Amser Lleoliad Linc
Yoga 09.30am Ty Gwerin Gweld
Crefftau helyg 10.00am Pentref Plant Gweld
Pasbort Llanrwst 10.00am Theatr Stryd Gweld
Sŵ Mynydd Bae Colwyn 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Parc Cenedlaethol Eryri 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Grwp Llandrillo Menai 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru 10.30am Gweld
Peintio Wynebau 10.30am Pentref Plant Gweld
FSC Cymru 10.30am Gweld
LEGO® 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
DVLA 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Ymchwil Canser Cymru 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Technocamps 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Experimentrics 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sesiwn Planetariwm 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Bangor 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Caerdydd 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Aberystwyth 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cystadleuaeth Tŷ Bach Mr Urdd: Casglu Jôcs 10.30am Pentref Plant Gweld
Y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a Techniquest 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
IOP Cymru 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Bro'r Eisteddfod : Trysorau o'r Archif 11.00am Sinemaes Gweld
Lansiad #Encore 11.00am Encore Gweld
Lliwio Baner 11.00am Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Migldi Magldi - Dawns i Bawb 11.00am Pentref Plant Gweld
Sesiwn Werin y Plant 11.00am Ty Gwerin Gweld
Agoriad Swyddogol 11.00am Y Babell Lên Gweld
Ein gŵyl, ein tref a Iolo - 200 mlynedd o'r Orsedd a'r Eisteddfod. 11.00am Llwyfan y Llannerch Gweld
Sioe Cyw 11.30am Pentref Plant Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 11.30am Theatr Stryd Gweld
Paned gyda Cyw a'I Ffrindiau 11.45am Pentref Plant Gweld
Bardd Plant Cymru a phlant yr Ardal 12.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Mewn Cymeriad: Harri Liwt ei Hun - Stori Llywelyn Fawr 12.00pm Pentref Plant Gweld
Twmpath 12.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Llywelyn Fawr - Cwmni Mewn Cymeriad 12.00pm Pentref Plant Gweld
Sesiwn Planetariwm 12.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dawns Mr Urdd 12.00pm Pentref Plant Gweld
Stori Cyn Cinio! 12.00pm Y Babell Lên Gweld
Dangosiad: Portreadau – Myrddin ap Dafydd 12.15pm Sinemaes Gweld
Amser Stori gyda chriw Cyw 12.15pm Pentref Plant Gweld
Experimentrics 12.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Citrus Arts: Llongddrylliadau 12.30pm Theatr Stryd Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 12.30pm Theatr Stryd Gweld
Citrus Arts: Llongddrylliadau 12.30pm Theatr Stryd Gweld
Ffrindiau Dementia 12.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Cadi Edwards 12.30pm Caffi Maes B Gweld
Tŷ Newydd ar Daith 12.45pm Y Babell Lên Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld

Tudalennau