Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-09-20
3 dydd Sadwrn
Teitl Amser Lleoliad Linc
DJ y Dydd 01.00pm Pentref Plant Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Dawns Dawns Dawns - Dawns i Bawb 01.00pm Pentref Plant Gweld
Bacsia 01.00pm Ty Gwerin Gweld
Côr Meibion Llangwm 01.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Astrid yr organ stryd 01.00pm Encore Gweld
Cyflwyno tystysgrifau CBAC a Thlws Coffa Elvet a Mair Elvet Thomas 01.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Experimentrics 01.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Alun Tan Lan 01.30pm Caffi Maes B Gweld
Dangosiad: Casgliad Sali Mali i ddathlu ei phen-blwydd yn 50 01.30pm Sinemaes Gweld
Awdur y Dydd 01.30pm Y Babell Lên Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 01.30pm Theatr Stryd Gweld
Migldi Magldi - Dawns i Bawb 01.30pm Pentref Plant Gweld
Sesiwn Planetariwm 02.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Llywelyn Fawr - Cwmni Mewn Cymeriad 02.00pm Pentref Plant Gweld
Ruby Gibbens: Hela'r Twrch Trwyth 02.00pm Theatr Stryd Gweld
Y Cwis Mawr 02.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Crefftau helyg 02.00pm Pentref Plant Gweld
Dathlu 70 02.15pm Ty Gwerin Gweld
Rownd Derfyno Talwrn y Beirdd, BBC Radio Cymru 02.15pm Y Babell Lên Gweld
Sesiwn Gomedi 02.30pm Caffi Maes B Gweld
Darllen yn Well: Gweithdy Gobaith i Ddementia 02.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Tynnu'r Gelyn 02.30pm Pentref Plant Gweld
Cyw a'i Ffrindiau 02.30pm Llwyfan y Maes Gweld
Peintio Wynebau 02.30pm Pentref Plant Gweld
Her y Dydd Stwnsh 03.00pm Pentref Plant Gweld
Experimentrics 03.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sesiwn Planetariwm 03.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dangosiad: Midffîld – y Mwfi 03.00pm Sinemaes Gweld
Picnic Peppa 03.00pm Pentref Plant Gweld
Dewch i Ganu gyda Chwmni Opera Cenedlaethol Cymru 03.00pm Encore Gweld
Migldi Magldi - Dawns i Bawb 03.00pm Pentref Plant Gweld
Sgwrs gyda rhai o awduron cyfres Amdani 03.10pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Enillydd Jôc y Dydd 03.30pm Pentref Plant Gweld
Beth Celyn 03.30pm Caffi Maes B Gweld
Gemau Parti 03.30pm Pentref Plant Gweld
Sioe Cyw 03.30pm Pentref Plant Gweld
Boff Frank Bough 03.30pm Llwyfan y Maes Gweld
Morfa 03.45pm Ty Gwerin Gweld
Helfa Drysor: Sherlock Holmes a Diflaniad y Diemwnt 03.45pm Pentref Plant Gweld
Mabolgampau Traddodiadol 04.00pm Pentref Plant Gweld
Canu a Dawnsio gyda Cyw a'I Ffrindiau 04.00pm Pentref Plant Gweld
Llywelyn Fawr - Cwmni Mewn Cymeriad 04.00pm Pentref Plant Gweld
Mewn Cymeriad: Harri Liwt ei Hun - Stori Llywelyn Fawr 04.00pm Pentref Plant Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 04.00pm Theatr Stryd Gweld
Ruby Gibbens: Hela'r Twrch Trwyth 04.00pm Theatr Stryd Gweld
Mab Hyna' Mrs Williams! 04.15pm Y Babell Lên Gweld
Sesiwn Wybodaeth Ffrindiau Dementia 04.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Blind Wilkie McEnroe 04.30pm Caffi Maes B Gweld
I Fight Lions 04.30pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld

Tudalennau