Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-08-24
6 dydd Mawrth
Teitl Amser Lleoliad Linc
Tynnu'r Gelyn 02.30pm Pentref Plant Gweld
Beth yw'r datblygiad gwyddonol pwysicaf yn y ganrif ddiwethaf? Dr Awen Iorwerth, Dr Daniel Roberts, Carwyn Edwards A Dr Siwan Davies gyda yr Athro Deri Tomos. Cymdeithasau 2 02.30pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dementia a Chyfres Darllen yn Well: Yr Un Hen Alys ac Y Ferch yn y Gwresogydd 02.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Cyw a'i Ffrindiau 02.30pm Llwyfan y Maes Gweld
Beth yw'r datblygiad gwyddonol pwysicaf yn y ganrif ddiwethaf? 02.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Sesiwn Gomedi 02.30pm Caffi Maes B Gweld
Dangosiad: Ffilmiau Prifysgol Aberystwyth 02.45pm Sinemaes Gweld
Her y Dydd Stwnsh 03.00pm Pentref Plant Gweld
Experimentrics 03.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sesiwn Planetariwm 03.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Gweithdy Telyn 03.00pm Encore Gweld
Kitsch 'n' Sync: Rhamant ar y Palmant 03.00pm Theatr Stryd Gweld
"O enau…" 03.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Brahms Babi 03.00pm Pentref Plant Gweld
Ap Cwtsh 03.10pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Bitw 03.30pm Caffi Maes B Gweld
Sesiwn Ymwybyddiaeth Cymorth Cyntaf 03.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Enillydd Jôc y Dydd 03.30pm Pentref Plant Gweld
Sioe Cyw 03.30pm Pentref Plant Gweld
Gemau Parti 03.30pm Pentref Plant Gweld
Serol Serol 03.30pm Llwyfan y Maes Gweld
Protest Fudr a Mas ar y Maes 03.30pm Theatr Gweld
Helfa Drysor: Sherlock Holmes a Diflaniad y Diemwnt 03.45pm Pentref Plant Gweld
Lansiad Cymdeithas y Delyn Deires 03.45pm Ty Gwerin Gweld
Dangosiad: Y Mynydd Grug (12) 04.00pm Sinemaes Gweld
Twrw, Dan a Dicw - Cwmni'r Fran Wen 04.00pm Pentref Plant Gweld
Gweithdy Cartwn 04.00pm Pentref Plant Gweld
Mabolgampau Traddodiadol 04.00pm Pentref Plant Gweld
Cymru:Brasil-Madog 04.00pm Theatr Stryd Gweld
Dehongli Crefft yn Sain Ffagan: Ddoe a Heddiw 04.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 04.00pm Theatr Stryd Gweld
Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw 04.00pm Pentref Plant Gweld
BLAS pontio: Prosiect Lleisiau'r Stryd 04.00pm Caffi'r Theatrau Gweld
Cyfrinach y Carneddi 04.15pm Y Babell Lên Gweld
Canu a Dawnsio gyda Cyw a'I Ffrindiau 04.15pm Pentref Plant Gweld
Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 04.30pm Dawns Gweld
Welsh Whisperer a Hywel Pitts 04.30pm Caffi Maes B Gweld
Groeg, Rhufain – a Llanrwst: Dyffryn Conwy a’r Clasuron 04.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Cymeriadau Conwy - Merched Medrus a Dylanwadol 04.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Mewn Cymeriad: Trafferth 04.30pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
I Fight Lions 04.45pm Llwyfan y Maes Gweld
Yr Hwntws 05.00pm Ty Gwerin Gweld
Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru o dan y chwyddwydr: Cerddoriaeth Draddodiadol a Chanu Gwerin 05.00pm Encore Gweld
Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes (CorCenCC) 05.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Kitsch 'n' Sync: Rhamant ar y Palmant 05.00pm Theatr Stryd Gweld
Codi Arian Parod mewn Cymunedau Gwledig 05.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Disgo Gwersyll yr Urdd 05.30pm Pentref Plant Gweld
Slot Chwarter i Chwech: Clera 05.45pm Y Babell Lên Gweld
Dangosiad: Mabinogi (12A) 06.00pm Sinemaes Gweld
Lewys 06.00pm Llwyfan y Maes Gweld

Tudalennau