Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-08-24
6 dydd Mawrth
Teitl Amser Lleoliad Linc
Theatr Genedlaethol Cymru: X gan Rhydian Gwyn Lewis 06.00pm Theatr Gweld
Dangosiad: Mabinogi (12A) 06.00pm Sinemaes Gweld
Mardi Gras o’r Mississippi! 07.00pm Encore Gweld
Gwilym 07.20pm Llwyfan y Maes Gweld
Tegid Rhys 07.30pm Ty Gwerin Gweld
Bachu gan Melangell Dolma 07.30pm Caffi Maes B Gweld
Maes B 08.00pm Gweld
Cwmni Theatr Invertigo a Pontio : Derwen 08.00pm Theatr Gweld
Theatr Bara Caws: Gair o Gariad 08.00pm Gweld
Te yn y Grug 08.00pm Pafiliwn Gweld
Y Cledrau 09.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Carwyn Ellis a Rio 18 09.00pm Ty Gwerin Gweld
Mas ar y Maes yn cyflwyno Corn Gwlad 09.00pm Y Babell Lên Gweld
7 dydd Mercher
Teitl Amser Lleoliad Linc
Rhagbrawf: Gwobr Richard Burton dros 19 oed (114) 09.00am Theatr Gweld
Yoga 09.30am Ty Gwerin Gweld
Bywyd a Gwaith Edward Parry, Llansannan 09.30am Cymdeithasau 2 Gweld
LEGO® 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
DVLA 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dewch i Gynganeddu: Yr Acen 10.00am Llwyfan y Llannerch Gweld
Ymchwil Canser Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Bangor 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Technocamps 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Caerdydd 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Aberystwyth 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a Techniquest 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
IOP Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Pasbort Llanrwst 10.00am Theatr Stryd Gweld
Crefftau helyg 10.00am Pentref Plant Gweld
Sŵ Mynydd Bae Colwyn 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Parc Cenedlaethol Eryri 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Grwp Llandrillo Menai 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Clocsio gyda Tudur Phillips 10.00am Pentref Plant Gweld
Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru 10.00am Gweld
Y Parch Thomas Parry a chapeli bro'r Eisteddfod 10.00am Cymdeithasau 1 Gweld
FSC Cymru 10.00am Gweld
Her Awr Fawr (144) 10.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Her Hanner Awr Fawr (145) 10.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dinoethi’r Arwisgo: Her a Phrotest wrth-Arwisgo yng Nghymru, 1969 10.30am Cymdeithasau 2 Gweld
Peintio Wynebau 10.30am Pentref Plant Gweld
Experimentrics 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cystadleuaeth Tŷ Bach Mr Urdd: Casglu Jôcs 10.30am Pentref Plant Gweld
Darganfod Cerddoriaeth Cymru gyda Tŷ Cerdd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 11.00am Encore Gweld
Gweithdy Ailgylchu Crefft 11.00am Pentref Plant Gweld
Gweithdy Ukelele 11.00am Pentref Plant Gweld
Gweithdy Ysgrifennu Creadigol – Tŷ Newydd ar Daith! 11.00am Llwyfan y Llannerch Gweld
Iolo Morganwg 11.00am Y Babell Lên Gweld
Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy creu cymeriadau gydag adnoddau wedi'u hailgylchu 11.00am Caffi'r Theatrau Gweld
Sesiwn Planetariwm 11.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dawnswyr Caernarfon 11.00am Ty Gwerin Gweld

Tudalennau