Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-09-20
3 dydd Sadwrn
Teitl Amser Lleoliad Linc
Omaloma 04.45pm Llwyfan y Maes Gweld
Gwerinos 05.00pm Ty Gwerin Gweld
Teyrnged i'r cerddor amryddawn Colin Jones 05.00pm Encore Gweld
Dangosiad: Hei Mr DJ 05.00pm Sinemaes Gweld
Citrus Arts: Llongddrylliadau 05.00pm Theatr Stryd Gweld
Citrus Arts: Llongddrylliadau 05.00pm Theatr Stryd Gweld
Y Cledrau 05.30pm Caffi Maes B Gweld
Disgo Gwersyll yr Urdd 05.30pm Pentref Plant Gweld
Slot Chwarter i Chwech: Jac Glan y Gors, Y Myfyr a’r Gwyneddigion 05.45pm Y Babell Lên Gweld
Dangosiad: Y Cyrff – Cofia Fi’n Ddiolchgar 06.00pm Sinemaes Gweld
Theatr Genedlaethol Cymru: X gan Rhydian Gwyn Lewis 06.00pm Theatr Gweld
Y Niwl 06.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Gildas 06.15pm Ty Gwerin Gweld
Y Prif Rifau 07.00pm Encore Gweld
Gai Toms a'r Banditos 07.20pm Llwyfan y Maes Gweld
Twmpath 07.30pm Ty Gwerin Gweld
Y Tylwyth 08.00pm Pafiliwn Gweld
Maharishi 09.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Clwb Comedi Tudur Owen 09.00pm Y Babell Lên Gweld
4 dydd Sul
Teitl Amser Lleoliad Linc
Yoga 09.30am Ty Gwerin Gweld
Gwaith Coed Gwyrdd 10.00am Pentref Plant Gweld
Clocsio gyda Tudur Phillips 10.00am Pentref Plant Gweld
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru 10.30am Gweld
FSC Cymru 10.30am Gweld
LEGO® 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
DVLA 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Peintio Wynebau 10.30am Pentref Plant Gweld
Ymchwil Canser Cymru 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Technocamps 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Experimentrics 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Bangor 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Caerdydd 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Aberystwyth 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a Techniquest 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
IOP Cymru 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sŵ Mynydd Bae Colwyn 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Parc Cenedlaethol Eryri 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Grwp Llandrillo Menai 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cystadleuaeth Tŷ Bach Mr Urdd: Casglu Jôcs 10.30am Pentref Plant Gweld
Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Amser Stori gyda Magi Ann 11.00am Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Sioe Cyw 11.00am Pentref Plant Gweld
Gweithdy Clocsio i blant 11.00am Ty Gwerin Gweld
Cofio Nansi 40 – Enillydd Ysgoloriaeth Nansi Richards 2019 11.00am Encore Gweld
Sesiwn Planetariwm 11.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cystadleuaeth Actio Drama neu waith dyfeisiedig (111) 11.00am Theatr Gweld
Gweithdy Ysgrifennu Creadigol – Tŷ Newydd ar Daith! 11.00am Llwyfan y Llannerch Gweld
Brahms Babi 11.00am Pentref Plant Gweld
Hen Wlad fy Nhadau? 11.00am Y Babell Lên Gweld
Dangosiad o'r Archif: Gwyliau a Galifantio 11.30am Sinemaes Gweld

Tudalennau