Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-07-15
4 dydd Sul
Teitl Amser Lleoliad Linc
Hen Wlad fy Nhadau? 11.00am Y Babell Lên Gweld
Amser Stori gyda Magi Ann 11.00am Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Sesiwn Planetariwm 11.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Gweithdy Ysgrifennu Creadigol – Tŷ Newydd ar Daith! 11.00am Llwyfan y Llannerch Gweld
Cymdeithas Ddawns Werin Cymru 11.00am Ty Gwerin Gweld
Cofio Nansi 40 – Enillydd Ysgoloriaeth Nansi Richards 2019 11.00am Encore Gweld
Cystadleuaeth Actio Drama neu waith dyfeisiedig (111) 11.00am Theatr Gweld
Dangosiad o'r Archif: Gwyliau a Galifantio 11.30am Sinemaes Gweld
Stori Cyn Cinio! 12.00pm Y Babell Lên Gweld
Rhigymau Bysedd 12.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Sesiwn Planetariwm 12.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Mewn Cymeriad: Mari Jones 12.00pm Pentref Plant Gweld
Experimentrics 12.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Crawiau 12.30pm Caffi Maes B Gweld
Dangosiad: Cofio Gari Williams 12.30pm Sinemaes Gweld
Citrus Arts: Llongddrylliadau 12.30pm Theatr Stryd Gweld
Citrus Arts: Llongddrylliadau 12.30pm Theatr Stryd Gweld
Amser Stori Newydd? 12.45pm Y Babell Lên Gweld
Ein dyled i'r Parch Dewi a Myra Jones 01.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Neil 'Maffia' Williams 01.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Sesiwn Planetariwm 01.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Sesiwn Werin 01.00pm Ty Gwerin Gweld
Darganfod Cerddoriaeth Cymru gyda Tŷ Cerdd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 01.00pm Encore Gweld
Ysgol Dyffryn Conwy 01.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Experimentrics 01.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Awdur y Dydd 01.30pm Y Babell Lên Gweld
Tegid Rhys 01.30pm Caffi Maes B Gweld
Democratiaeth Cymru: Trump, Mueller a Chynnal Hawliau Dynol 01.30pm Y Lle Celf Gweld
Dangosiad: Dogfennau Moi – Orig Williams 01.30pm Sinemaes Gweld
Sesiwn Planetariwm 02.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Trydar mewn Trawiadau 02.15pm Y Babell Lên Gweld
Lyfio Chdi: Caneuon Ffolant Cymraeg 02.15pm Ty Gwerin Gweld
Democratiaeth Cymru: Trump, Mueller a Chynnal Hawliau Dynol 02.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Sesiwn Gomedi 02.30pm Caffi Maes B Gweld
Dementia a Chyfres Darllen yn Well: Cynllun Bibliotherapi 02.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Cyw a'i Ffrindiau 02.30pm Llwyfan y Maes Gweld
Experimentrics 03.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sesiwn Planetariwm 03.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cymanfaoedd Cymru ddoe a heddiw 03.00pm Encore Gweld
Rupert Murdoch Llansannan! 03.15pm Y Babell Lên Gweld
Glain Rhys 03.30pm Llwyfan y Maes Gweld
Trŵbz 03.30pm Caffi Maes B Gweld
Dangosiad: Band Pres Llareggub yn New Orleans 03.30pm Sinemaes Gweld
Gwyneth Glyn 03.45pm Ty Gwerin Gweld
Mewn Cymeriad: Mari Jones 04.00pm Pentref Plant Gweld
Te yn y Grug: picnic i ferched yn unig? 04.15pm Y Babell Lên Gweld
Cwmni Theatr Bro Aled: Rhyfel Mawr ym Mro Aled 04.30pm Dawns Gweld
I Fight Lions 04.30pm Caffi Maes B Gweld
Teithio’r byd, ei led a’i hyd gyda Bardd Cenedlathol Cymru 04.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld

Tudalennau