Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-08-24
10 dydd Sadwrn
Teitl Amser Lleoliad Linc
Picnic Peppa 03.00pm Pentref Plant Gweld
Her y Dydd Stwnsh 03.00pm Pentref Plant Gweld
Gwobr Josef Herman: Dewis y Bobl 2019 03.00pm Y Lle Celf Gweld
Yr Obo Hudolus 03.00pm Encore Gweld
Sesiwn Planetariwm 03.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Ymryson Baledi 03.00pm Y Babell Lên Gweld
Sesiwn Gloi - Omaloma 03.10pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Gwerinos 03.30pm Llwyfan y Maes Gweld
Dangosiad: Eich hoff raglen deledu Cymraeg 03.30pm Sinemaes Gweld
Gemau Parti 03.30pm Pentref Plant Gweld
Enillydd Jôc y Dydd 03.30pm Pentref Plant Gweld
Blodau Papur 03.30pm Caffi Maes B Gweld
The Trials of Cato 03.45pm Ty Gwerin Gweld
Helfa Drysor: Sherlock Holmes a Diflaniad y Diemwnt 03.45pm Pentref Plant Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 04.00pm Theatr Stryd Gweld
Mewn Cymeriad: Harri Liwt ei Hun - Stori Llywelyn Fawr 04.00pm Pentref Plant Gweld
Harri Liwt ei Hun - Cwmni Mewn Cymeriad 04.00pm Pentref Plant Gweld
Mabolgampau Traddodiadol 04.00pm Pentref Plant Gweld
Gwilym 04.30pm Caffi Maes B Gweld
Alffa 04.45pm Llwyfan y Maes Gweld
Bwncath 05.00pm Ty Gwerin Gweld
Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru o dan y chwyddwydr – Diwylliant a Diwydiant Cerddoriaeth 05.00pm Encore Gweld
Canu a Dawnsio gyda Cyw a'I Ffrindiau 05.15pm Pentref Plant Gweld
Candelas 05.30pm Caffi Maes B Gweld
Disgo Gwersyll yr Urdd 05.30pm Pentref Plant Gweld
Mei Gwynedd 06.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Patrobas 06.15pm Ty Gwerin Gweld
Parti George 06.30pm Caffi Maes B Gweld
Swansea Laptop Orchestra 07.00pm Encore Gweld
Maffia 07.20pm Llwyfan y Maes Gweld
Phil Gas a'r Band 07.30pm Ty Gwerin Gweld
Maes B 09.00pm Gweld
Dafydd Iwan a'r Band 09.00pm Llwyfan y Maes Gweld

Tudalennau