Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-09-20
4 dydd Sul
Teitl Amser Lleoliad Linc
Sŵn a Symud 11.30am Theatr Stryd Gweld
Dangosiad o'r Archif: Gwyliau a Galifantio 11.30am Sinemaes Gweld
Paned gyda Cyw a'I Ffrindiau 11.45am Pentref Plant Gweld
Sioe Stwnsh 11.45am Pentref Plant Gweld
Rhigymau Bysedd 12.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Map o'r Maes: Sesiwn Odli 12.00pm Pentref Plant Gweld
Mewn Cymeriad: Mari Jones 12.00pm Pentref Plant Gweld
Sesiwn Planetariwm 12.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dawns Mr Urdd 12.00pm Pentref Plant Gweld
Mari Jones - Cwmni Mewn Cymeriad 12.00pm Pentref Plant Gweld
Stori Cyn Cinio! 12.00pm Y Babell Lên Gweld
Experimentrics 12.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Amser Stori gyda chriw Cyw 12.15pm Pentref Plant Gweld
Citrus Arts: Llongddrylliadau 12.30pm Theatr Stryd Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 12.30pm Theatr Stryd Gweld
Crawiau 12.30pm Caffi Maes B Gweld
Dangosiad: Cofio Gari Williams 12.30pm Sinemaes Gweld
Dangosiad: Deian a Loli 12.30pm Pentref Plant Gweld
Citrus Arts: Llongddrylliadau 12.30pm Theatr Stryd Gweld
Amser Stori Newydd? 12.45pm Y Babell Lên Gweld
Neil 'Maffia' Williams 01.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Sesiwn Planetariwm 01.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
DJ y Dydd 01.00pm Pentref Plant Gweld
Dawns Dawns Dawns - Dawns i Bawb 01.00pm Pentref Plant Gweld
Ein dyled i'r Parch Dewi a Myra Jones 01.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Ysgol Dyffryn Conwy 01.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Sesiwn Werin 01.00pm Ty Gwerin Gweld
Darganfod Cerddoriaeth Cymru gyda Tŷ Cerdd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 01.00pm Encore Gweld
Experimentrics 01.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Democratiaeth Cymru: Trump, Mueller a Chynnal Hawliau Dynol 01.30pm Y Lle Celf Gweld
Brahms Babi 01.30pm Pentref Plant Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 01.30pm Theatr Stryd Gweld
Theatr Genedlaethol Cymru: Theatr mewn Troli 01.30pm Caffi'r Theatrau Gweld
Tegid Rhys 01.30pm Caffi Maes B Gweld
Dangosiad: Dogfennau Moi – Orig Williams 01.30pm Sinemaes Gweld
Awdur y Dydd 01.30pm Y Babell Lên Gweld
Gwaith Coed Gwyrdd 02.00pm Pentref Plant Gweld
Sesiwn Planetariwm 02.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Mari Jones - Cwmni Mewn Cymeriad 02.00pm Pentref Plant Gweld
Trydar mewn Trawiadau 02.15pm Y Babell Lên Gweld
Lyfio Chdi: Caneuon Ffolant Cymraeg 02.15pm Ty Gwerin Gweld
Dementia a Chyfres Darllen yn Well: Cynllun Bibliotherapi 02.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Sesiwn Gomedi 02.30pm Caffi Maes B Gweld
Tynnu'r Gelyn 02.30pm Pentref Plant Gweld
Peintio Wynebau 02.30pm Pentref Plant Gweld
Democratiaeth Cymru: Trump, Mueller a Chynnal Hawliau Dynol 02.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Cyw a'i Ffrindiau 02.30pm Llwyfan y Maes Gweld
Cymanfaoedd Cymru ddoe a heddiw 03.00pm Encore Gweld
Brahms Babi 03.00pm Pentref Plant Gweld

Tudalennau