Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-07-15
4 dydd Sul
Teitl Amser Lleoliad Linc
Cwmni Theatr Bro Aled: Rhyfel Mawr ym Mro Aled 04.30pm Dawns Gweld
Geraint Lovgreen 04.45pm Llwyfan y Maes Gweld
Dangosiad: Stormydd Awst (PG) 05.00pm Sinemaes Gweld
Citrus Arts: Llongddrylliadau 05.00pm Theatr Stryd Gweld
Citrus Arts: Llongddrylliadau 05.00pm Theatr Stryd Gweld
Kiefer Jones, bariton 05.00pm Encore Gweld
Linda Griffiths 05.00pm Ty Gwerin Gweld
Slot Chwarter i Chwech: Geiriau Iwan Llwyd 05.45pm Y Babell Lên Gweld
Theatr Genedlaethol Cymru: X gan Rhydian Gwyn Lewis 06.00pm Theatr Gweld
Fleur de Lys 06.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Arbrawf! 07.00pm Encore Gweld
Elin Fflur 07.20pm Llwyfan y Maes Gweld
SAIN - Hanner can mlynedd yn ôl 07.30pm Ty Gwerin Gweld
Cymanfa Ganu 08.00pm Pafiliwn Gweld
Bryn Fôn 09.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Mas ar y Maes yn cyflwyno Corn Gwlad 09.00pm Y Babell Lên Gweld
5 dydd Llun
Teitl Amser Lleoliad Linc
Yoga 09.30am Ty Gwerin Gweld
Prifysgol Bangor 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dewch i Gynganeddu: Y Draws 10.00am Llwyfan y Llannerch Gweld
Prifysgol Caerdydd 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Aberystwyth 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a Techniquest 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
IOP Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sŵ Mynydd Bae Colwyn 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Parc Cenedlaethol Eryri 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Grwp Llandrillo Menai 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Plaid Cymru 10.00am Cymdeithasau 1 Gweld
LEGO® 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
DVLA 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Ymchwil Canser Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Technocamps 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Her Hanner Awr Fwr (145) 10.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Her Awr Fawr (144) 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Experimentrics 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Creu Cymunedau: Lles a Chrefft yn Sain Ffagan 10.30am Cymdeithasau 2 Gweld
Cynllun Gofal Cymraeg Gwaith 11.00am Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Sesiwn Planetariwm 11.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Un gair - Eigra 11.00am Y Babell Lên Gweld
Gweithdy Ysgrifennu Creadigol – Tŷ Newydd ar Daith! 11.00am Llwyfan y Llannerch Gweld
Cystadleuaeth Actio Drama neu waith dyfeisiedig (111) 11.00am Theatr Gweld
Piantel 11.00am Encore Gweld
Cymdeithas Ddawns Werin Cymru 11.00am Ty Gwerin Gweld
Gwylltio gyda Gwylltio 11.00am Cymdeithasau 1 Gweld
Sioe Wyddoniaeth Wych 11.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cynulliad Cenedlaethol Cymru : Deall ein hanes – Addysgu hanes a diwylliant Cymru 11.30am Cymdeithasau 2 Gweld
Sesiwn Gelf 12.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Dangosiad o'r Archif: Dyddiau Ysgol a Chwarae 12.00pm Sinemaes Gweld
Stori Cyn Cinio! 12.00pm Y Babell Lên Gweld
Ffrindiau Darllen 12.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld

Tudalennau