Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-09-20
4 dydd Sul
Teitl Amser Lleoliad Linc
Sŵn a Symud 03.00pm Theatr Stryd Gweld
Brahms Babi 03.00pm Pentref Plant Gweld
Experimentrics 03.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cymanfaoedd Cymru ddoe a heddiw 03.00pm Encore Gweld
Sesiwn Planetariwm 03.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Rupert Murdoch Llansannan! 03.15pm Y Babell Lên Gweld
Enillydd Jôc y Dydd 03.30pm Pentref Plant Gweld
Gemau Parti 03.30pm Pentref Plant Gweld
Sioe Cyw 03.30pm Pentref Plant Gweld
Trŵbz 03.30pm Caffi Maes B Gweld
Dangosiad: Cyrn ar y Mississippi - Band Pres Llareggub yn New Orleans 03.30pm Sinemaes Gweld
Glain Rhys 03.30pm Llwyfan y Maes Gweld
Helfa Drysor: Sherlock Holmes a Diflaniad y Diemwnt 03.45pm Pentref Plant Gweld
Gwyneth Glyn 03.45pm Ty Gwerin Gweld
Mabolgampau Traddodiadol 04.00pm Pentref Plant Gweld
Mari Jones - Cwmni Mewn Cymeriad 04.00pm Pentref Plant Gweld
Canu a Dawnsio gyda Cyw a'I Ffrindiau 04.00pm Pentref Plant Gweld
Mewn Cymeriad: Mari Jones 04.00pm Pentref Plant Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 04.00pm Theatr Stryd Gweld
Te yn y Grug: picnic i ferched yn unig? 04.15pm Y Babell Lên Gweld
I Fight Lions 04.30pm Caffi Maes B Gweld
Cwmni Theatr Bro Aled: Rhyfel Mawr ym Mro Aled 04.30pm Dawns Gweld
Teithio’r byd, ei led a’i hyd gyda Bardd Cenedlathol Cymru 04.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Cwmni Theatr Bro Aled: Rhyfel Mawr ym Mro Aled 04.30pm Dawns Gweld
Geraint Løvgreen 04.45pm Llwyfan y Maes Gweld
Dangosiad: Stormydd Awst (PG) 05.00pm Sinemaes Gweld
Citrus Arts: Llongddrylliadau 05.00pm Theatr Stryd Gweld
Citrus Arts: Llongddrylliadau 05.00pm Theatr Stryd Gweld
Kiefer Jones, bariton 05.00pm Encore Gweld
Linda Griffiths 05.00pm Ty Gwerin Gweld
Disgo Gwersyll yr Urdd 05.30pm Pentref Plant Gweld
Slot Chwarter i Chwech: Geiriau Iwan Llwyd 05.45pm Y Babell Lên Gweld
Theatr Genedlaethol Cymru: X gan Rhydian Gwyn Lewis 06.00pm Theatr Gweld
Fleur de Lys 06.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Arbrawf! 07.00pm Encore Gweld
Elin Fflur 07.20pm Llwyfan y Maes Gweld
Dathlu 50 -SAIN 07.30pm Ty Gwerin Gweld
Cymanfa Ganu 08.00pm Pafiliwn Gweld
Bryn Fôn 09.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Mas ar y Maes yn cyflwyno Corn Gwlad 09.00pm Y Babell Lên Gweld
5 dydd Llun
Teitl Amser Lleoliad Linc
Yoga 09.30am Ty Gwerin Gweld
Prifysgol Caerdydd 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Aberystwyth 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a Techniquest 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
IOP Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Clocsio gyda Tudur Phillips 10.00am Pentref Plant Gweld
Sŵ Mynydd Bae Colwyn 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Parc Cenedlaethol Eryri 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Grwp Llandrillo Menai 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld

Tudalennau