Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-07-15
5 dydd Llun
Teitl Amser Lleoliad Linc
Huw T Edwards: Y Rebel o Rowen 04.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw 04.00pm Pentref Plant Gweld
Just More Productions: Straeon Sawrus 04.00pm Theatr Stryd Gweld
Y Coroni ar y sgrîn fawr 04.15pm Y Babell Lên Gweld
30 mlynedd: A oes newid? 04.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Datblygiad y Faled Gymraeg o Lundain i Drefriw 04.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Gwylio Seremoni'r Coroni 04.30pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Bedwyr ab Ion 04.30pm Caffi Maes B Gweld
Bitw 04.45pm Llwyfan y Maes Gweld
Hogie’r Berfeddwlad 05.00pm Ty Gwerin Gweld
Tai ac Adeiladau Gwag yng Nghymru - yr ateb i ddigartrefedd? 05.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Melodiau Merched Cymru 05.00pm Encore Gweld
Rhieni Dros Addysg Gymraeg 05.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Dangosiad: Aur y Noson Lawen 05.30pm Sinemaes Gweld
Slot Chwarter i Chwech: Y Wasg Answyddogol 05.45pm Y Babell Lên Gweld
Blodau Papur 06.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Tecwyn Ifan 06.15pm Ty Gwerin Gweld
Mam 06.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Dangosiad Dathlu 10 Mlynedd: Beryl, Cheryl a Meryl (15) 06.30pm Sinemaes Gweld
Extravaganza Taro! 07.00pm Encore Gweld
Lleuwen a'r Band 07.20pm Llwyfan y Maes Gweld
Sian James 07.30pm Ty Gwerin Gweld
Bachu gan Melangell Dolma 07.30pm Caffi Maes B Gweld
Theatr Bara Caws & Cwmni Tebot: Costa Byw 08.00pm Gweld
Cwmni Theatr Invertigo a Pontio 08.00pm Theatr Gweld
Noson Lawen 08.00pm Pafiliwn Gweld
Steve Eaves 09.00pm Ty Gwerin Gweld
Gwilym Bowen Rhys 09.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Mas ar y Maes yn cyflwyno Corn Gwlad 09.00pm Y Babell Lên Gweld
6 dydd Mawrth
Teitl Amser Lleoliad Linc
‘Ac wedi elwch...’ 09.30am Cymdeithasau 2 Gweld
Yoga 09.30am Ty Gwerin Gweld
LEGO® 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
DVLA 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Bwrdd yr Orsedd 10.00am Cymdeithasau 1 Gweld
Ymchwil Canser Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Technocamps 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dewch i Gynganeddu: Y Groes 10.00am Llwyfan y Llannerch Gweld
Prifysgol Bangor 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Caerdydd 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Aberystwyth 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a Techniquest 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
IOP Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sŵ Mynydd Bae Colwyn 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Parc Cenedlaethol Eryri 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Grwp Llandrillo Menai 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Her Awr Fawr (144) 10.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Her Hanner Awr Fawr (145) 10.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Gwobr Goffa'r Fonesig Ruth Herbert :Lewis 10.30am Cymdeithasau 2 Gweld
Experimentrics 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld

Tudalennau