Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-09-20
5 dydd Llun
Teitl Amser Lleoliad Linc
FSC Cymru 10.00am Gweld
LEGO® 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
DVLA 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Crefftau helyg 10.00am Pentref Plant Gweld
Plaid Cymru 10.00am Cymdeithasau 1 Gweld
Dewch i Gynganeddu: Y Draws 10.00am Llwyfan y Llannerch Gweld
Ymchwil Canser Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Technocamps 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Pasbort Llanrwst 10.00am Theatr Stryd Gweld
Prifysgol Bangor 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Caerdydd 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Her Hanner Awr Fwr (145) 10.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cystadleuaeth Tŷ Bach Mr Urdd: Casglu Jôcs 10.30am Pentref Plant Gweld
Peintio Wynebau 10.30am Pentref Plant Gweld
Her Awr Fawr (144) 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Creu Cymunedau: Lles a Chrefft yn Sain Ffagan 10.30am Cymdeithasau 2 Gweld
Experimentrics 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sesiwn Planetariwm 11.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cynllun Gofal Cymraeg Gwaith 11.00am Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Un gair - Eigra 11.00am Y Babell Lên Gweld
Gweithdy Ukelele 11.00am Pentref Plant Gweld
Gweithdy Drama Creadigol 11.00am Pentref Plant Gweld
Piantel 11.00am Encore Gweld
Dawnswyr Talog 11.00am Ty Gwerin Gweld
Sioe Cyw 11.00am Pentref Plant Gweld
Gwylltio gyda Gwylltio 11.00am Cymdeithasau 1 Gweld
Gweithdy Ysgrifennu Creadigol – Tŷ Newydd ar Daith! 11.00am Llwyfan y Llannerch Gweld
Cystadleuaeth Actio Drama neu waith dyfeisiedig (111) 11.00am Theatr Gweld
Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy creu pypedau 11.00am Caffi'r Theatrau Gweld
Sioe Wyddoniaeth Wych 11.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dewch i Gyfarfod Cast Rown a Rownd 11.30am Pentref Plant Gweld
Cynulliad Cenedlaethol Cymru : Deall ein hanes – Addysgu hanes a diwylliant Cymru 11.30am Cymdeithasau 2 Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 11.30am Theatr Stryd Gweld
Paned gyda Cyw a'I Ffrindiau 11.45am Pentref Plant Gweld
Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw 12.00pm Pentref Plant Gweld
Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy creu cymeriadau gyda phrops theatr 12.00pm Caffi'r Theatrau Gweld
Sesiwn Gelf 12.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Stori Cyn Cinio! 12.00pm Y Babell Lên Gweld
Sesiwn Planetariwm 12.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dawns Mr Urdd 12.00pm Pentref Plant Gweld
Amser Stori gyda chriw Cyw 12.00pm Pentref Plant Gweld
Twrw, Dan a Dicw - Cwmni'r Fran Wen 12.00pm Pentref Plant Gweld
Clera - Sesiwn Werin 12.00pm Ty Gwerin Gweld
Sioe Stwnsh 12.00pm Pentref Plant Gweld
Dangosiad o'r Archif: Dyddiau Ysgol a Chwarae 12.00pm Sinemaes Gweld
Hywel Coetmor a Rhys Gethin: Dau Frawd a Dau Filwr o Nanconwy 12.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Ffrindiau Darllen 12.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Experimentrics 12.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 12.30pm Theatr Stryd Gweld
Yr Oria 12.30pm Caffi Maes B Gweld

Tudalennau