Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-07-15
6 dydd Mawrth
Teitl Amser Lleoliad Linc
Cymdeithas Ddawns Werin Cymru 11.00am Ty Gwerin Gweld
Cynulliad Cenedlaethol Cymru : Dyfodol cyllidol Cymru – cau’r bwlch cyllidol? 11.00am Cymdeithasau 1 Gweld
Sesiwn Blasu Coginio Lleol 11.00am Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Teulu Wynniaid Gwydir 11.00am Y Babell Lên Gweld
Adloniant gan Ensemble Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru 11.00am Encore Gweld
Gweithdy Ysgrifennu Creadigol – Tŷ Newydd ar Daith! 11.00am Llwyfan y Llannerch Gweld
Dangosiad o'r Archif: Rhyfel a Heddwch 11.00am Sinemaes Gweld
Sesiwn Planetariwm 11.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cystadleuaeth Actio Drama neu waith dyfeisiedig (111) 11.00am Theatr Gweld
Sioe Wyddoniaeth Wych 11.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Pwysigrwydd y Gymraeg yn yr ymgyrch Gofalwn 11.30am Cymdeithasau 2 Gweld
Sesiwn Planetariwm 12.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sicrhau sector wirfoddol Gymraeg a Chymreig at y dyfodol 12.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Cyflwyno gwobrau cyfansoddi 12.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Stori Cyn Cinio! 12.00pm Y Babell Lên Gweld
Y Goron 12.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw 12.00pm Pentref Plant Gweld
Experimentrics 12.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Theatr Gen Creu: Gwely (Theatr Unnos) 12.30pm Theatr Gweld
Kitsch 'n' Sync: Rhamant ar y Palmant 12.30pm Theatr Stryd Gweld
Llifogydd: rhwystr i feirdd ers y bymthegfed ganrif (o leiaf!) 12.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Pys Melyn 12.30pm Caffi Maes B Gweld
Dangosiad: Gelert 12.30pm Sinemaes Gweld
Y Graig yn Sownd o Dan ein Traed 12.45pm Y Babell Lên Gweld
Sesiwn Planetariwm 01.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Llio Rhydderch a'r Telynwyr 01.00pm Ty Gwerin Gweld
Côr Meibion Bro Aled 01.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Grym Celf 01.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Grym Celf 01.00pm Y Lle Celf Gweld
Grwp Ukulele 01.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Llwyfan Gerdd - Cyngerdd gan ddisgyblion a chyn-ddisgyblion ifanc disglair Canolfan Gerdd William Mathias 01.00pm Encore Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Experimentrics 01.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Gweithdy Into Film Cymru 01.15pm Sinemaes Gweld
Heriau’r Gymru Annibynnol 01.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Y Selar yn cyflwyno: Sgwrs- Cymru, Lloegr a Llanrwst 01.30pm Caffi Maes B Gweld
Awdur y Dydd 01.30pm Y Babell Lên Gweld
Theatr Bara Caws & Cwmni Tebot: Costa Byw 02.00pm Gweld
Gweithdy Clocsio gyda Hannah Rowlands 02.00pm Dawns Gweld
Merched yn Bennaf 02.00pm Theatr Gweld
Sesiwn Planetariwm 02.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw 02.00pm Pentref Plant Gweld
Ffydd a Hunaniaeth: Cyd-blethu a Chyd-fyw 02.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Lansiad Cwrs Mynediad 02.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Deg o Chwedlau Dyffryn Conwy – Lansiad Gwasg Carreg Gwalch #Chwedlau 02.15pm Ty Gwerin Gweld
Sioe Wyddoniaeth Wych 02.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Ymryson Barddas a chyflwyno enillwyr cystadlaethau yr Adran Lenyddiaeth 02.15pm Y Babell Lên Gweld
Cyw a'i Ffrindiau 02.30pm Llwyfan y Maes Gweld
Beth yw'r datblygiad gwyddonol pwysicaf yn y ganrif ddiwethaf? 02.30pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Beth yw'r datblygiad gwyddonol pwysicaf yn y ganrif ddiwethaf? 02.30pm Cymdeithasau 2 Gweld

Tudalennau