Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-09-20
5 dydd Llun
Teitl Amser Lleoliad Linc
Yr Oria 12.30pm Caffi Maes B Gweld
Emyr Humphreys yn 100 12.45pm Y Babell Lên Gweld
Y Fraint o Fod yn Rhydd 01.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Sesiwn Planetariwm 01.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Darganfod Cerddoriaeth Cymru gyda Tŷ Cerdd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 01.00pm Encore Gweld
Cymraeg Byd Busnes 01.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Côr Alaw 01.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Siddi 01.00pm Ty Gwerin Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Dangosiadau: Ffilmiau Animeiddio Menter Iaith Conwy 01.00pm Sinemaes Gweld
Yoga Teulu 01.00pm Pentref Plant Gweld
DJ y Dydd 01.00pm Pentref Plant Gweld
Angharad Harrop 01.00pm Pentref Plant Gweld
Experimentrics 01.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Rhagbrawf: Deialog (115) 01.30pm Gweld
Just More Productions: Straeon Sawrus 01.30pm Theatr Stryd Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 01.30pm Theatr Stryd Gweld
Y Weledigaeth ar gyfer y Dyfodol 01.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Gweithdy Ukelele 01.30pm Pentref Plant Gweld
Awdur y Dydd 01.30pm Y Babell Lên Gweld
Dawns i Bawb: Gweithdy creu fflachddawns mewn awr 01.30pm Caffi'r Theatrau Gweld
Fleur de Lys 01.30pm Caffi Maes B Gweld
Llun a Llên 02.00pm Y Lle Celf Gweld
Yr Achos dros Newid: Brexit, Datganoli a'r Undeb - Jeremy Miles AC 02.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Crefftau helyg 02.00pm Pentref Plant Gweld
Theatr Bara Caws & Cwmni Tebot: Costa Byw 02.00pm Gweld
Sesiwn Planetariwm 02.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cystadleuaeth Actio Drama neu waith dyfeisiedig (111) 02.00pm Theatr Gweld
Dangosiad: SuperTed 02.00pm Sinemaes Gweld
Twrw, Dan a Dicw - Cwmni'r Fran Wen 02.00pm Pentref Plant Gweld
Sioe Wyddoniaeth Wych 02.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cerdd Dant Cyfoes: Gwenan Gibbard, Esyllt Tudur, Beth Celyn a Modlen Alun 02.15pm Ty Gwerin Gweld
Dathlu'r Deugain: Clwb Mynydda Cymru 02.15pm Y Babell Lên Gweld
Tynnu'r Gelyn 02.30pm Pentref Plant Gweld
Dewch i Gyfarfod Cast Rown a Rownd 02.30pm Pentref Plant Gweld
Cig coch – yn fwy gwyrdd nag yr ydych chi’n feddwl? 02.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Dienw 02.30pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Cyw a'i Ffrindiau 02.30pm Llwyfan y Maes Gweld
Cig coch – yn fwy gwyrdd nag yr ydych chi’n feddwl? 02.30pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Gweithdy Creu Gwisgoedd 02.30pm Pentref Plant Gweld
Dementia a Chyfres Darllen yn Well: Mam-gu a fi 02.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Peintio Wynebau 02.30pm Pentref Plant Gweld
Sesiwn Gomedi 02.30pm Caffi Maes B Gweld
Dewis eich hoff raglen deledu Cymraeg: RTS Cymru yn 60 oed 03.00pm Sinemaes Gweld
Picnic Sali Mali 03.00pm Pentref Plant Gweld
Ysbryd y Frwydr 03.00pm Y Lle Celf Gweld
Tai Haf - Polosi i Gymru 03.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Rhys Meirion mewn sgwrs gyda Robat Arwyn 03.00pm Encore Gweld
Gweithdy Ukelele 03.00pm Pentref Plant Gweld
Experimentrics 03.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld

Tudalennau