Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-09-20
5 dydd Llun
Teitl Amser Lleoliad Linc
Picnic Sali Mali 03.00pm Pentref Plant Gweld
Ysbryd y Frwydr 03.00pm Y Lle Celf Gweld
Nant Gwrtheyrn 03.10pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Elis Derby 03.30pm Caffi Maes B Gweld
Enillydd Jôc y Dydd 03.30pm Pentref Plant Gweld
Theatr Gen Creu: Branwen 03.30pm Theatr Gweld
Tudur, Trump a’r Teulu 03.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Sioe Cyw 03.30pm Pentref Plant Gweld
Rhys Gwynfor 03.30pm Llwyfan y Maes Gweld
Owen Gethin Jones: Ei Fywyd a'i Feiau 03.30pm Y Babell Lên Gweld
Gemau Parti 03.30pm Pentref Plant Gweld
Lleuwen 03.45pm Ty Gwerin Gweld
Helfa Drysor: Sherlock Holmes a Diflaniad y Diemwnt 03.45pm Pentref Plant Gweld
Mabolgampau Traddodiadol 04.00pm Pentref Plant Gweld
Huw T Edwards: Y Rebel o Rowen 04.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 04.00pm Theatr Stryd Gweld
Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw 04.00pm Pentref Plant Gweld
Twrw, Dan a Dicw - Cwmni'r Fran Wen 04.00pm Pentref Plant Gweld
Just More Productions: Straeon Sawrus 04.00pm Theatr Stryd Gweld
Canu a Dawnsio gyda Cyw a'I Ffrindiau 04.15pm Pentref Plant Gweld
Y Coroni ar y sgrîn fawr 04.15pm Y Babell Lên Gweld
Bedwyr ab Ion 04.30pm Caffi Maes B Gweld
Datblygiad y Faled Gymraeg o Lundain i Drefriw 04.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Gwylio Seremoni'r Coroni 04.30pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
30 mlynedd: A oes newid? 04.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Bitw 04.45pm Llwyfan y Maes Gweld
Melodiau Merched Cymru 05.00pm Encore Gweld
Hogie’r Berfeddwlad 05.00pm Ty Gwerin Gweld
Tai ac Adeiladau Gwag yng Nghymru - yr ateb i ddigartrefedd? 05.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Dangosiad: Aur y Noson Lawen 05.30pm Sinemaes Gweld
Disgo Gwersyll yr Urdd 05.30pm Pentref Plant Gweld
Rhieni Dros Addysg Gymraeg 05.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Slot Chwarter i Chwech: Y Wasg Answyddogol 05.45pm Y Babell Lên Gweld
Cofio'r Cae: Dinorwig '69 06.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Blodau Papur 06.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy creu drama 06.00pm Caffi'r Theatrau Gweld
Tecwyn Ifan 06.15pm Ty Gwerin Gweld
Dangosiad Dathlu 10 Mlynedd: Beryl, Cheryl a Meryl (15) 06.30pm Sinemaes Gweld
Mam 06.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Extravaganza Taro! 07.00pm Encore Gweld
Lleuwen a'r Band 07.20pm Llwyfan y Maes Gweld
Bachu gan Melangell Dolma 07.30pm Caffi Maes B Gweld
Sian James 07.30pm Ty Gwerin Gweld
Theatr Bara Caws & Cwmni Tebot: Costa Byw 08.00pm Gweld
Cwmni Theatr Invertigo a Pontio : Derwen 08.00pm Theatr Gweld
Noson Lawen 08.00pm Pafiliwn Gweld
Mas ar y Maes yn cyflwyno Corn Gwlad 09.00pm Y Babell Lên Gweld
Steve Eaves 09.00pm Ty Gwerin Gweld
Gwilym Bowen Rhys 09.00pm Llwyfan y Maes Gweld
6 dydd Mawrth
Teitl Amser Lleoliad Linc
Yoga 09.30am Ty Gwerin Gweld

Tudalennau