Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-07-19
6 dydd Mawrth
Teitl Amser Lleoliad Linc
Sesiwn Gomedi 02.30pm Caffi Maes B Gweld
Dementia a Chyfres Darllen yn Well: Yr Un Hen Alys ac Y Ferch yn y Gwresogydd 02.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Dangosiad: Ffilmiau Prifysgol Aberystwyth 02.45pm Sinemaes Gweld
"O enau…" 03.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Kitsch 'n' Sync: Rhamant ar y Palmant 03.00pm Theatr Stryd Gweld
Experimentrics 03.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sesiwn Planetariwm 03.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dosbarth Meistr gyda'r pianydd rhyngwladol Iwan Llewelyn Jones 03.00pm Encore Gweld
Ap Cwtsh 03.10pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Sesiwn Ymwybyddiaeth Cymorth Cyntaf 03.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Serol Serol 03.30pm Llwyfan y Maes Gweld
Protest Fudr a Mas ar y Maes 03.30pm Theatr Gweld
Bitw 03.30pm Caffi Maes B Gweld
Lansiad Cymdeithas y Delyn Deires 03.45pm Ty Gwerin Gweld
Dehongli Crefft yn Sain Ffagan: Ddoe a Heddiw 04.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw 04.00pm Pentref Plant Gweld
Dangosiad: Y Mynydd Grug (12) 04.00pm Sinemaes Gweld
Cyfrinach y Carneddi 04.15pm Y Babell Lên Gweld
Cymeriadau Conwy - Merched Medrus a Dylanwadol 04.30pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Groeg, Rhufain – a Llanrwst: Dyffryn Conwy a’r Clasuron 04.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 04.30pm Dawns Gweld
Mewn Cymeriad: Trafferth 04.30pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Welsh Whisperer a Hywel Pitts 04.30pm Caffi Maes B Gweld
I Fight Lions 04.45pm Llwyfan y Maes Gweld
Yr Hwntws 05.00pm Ty Gwerin Gweld
Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes (CorCenCC) 05.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Kitsch 'n' Sync: Rhamant ar y Palmant 05.00pm Theatr Stryd Gweld
Cydymaith i Gerddoriaeth Cymru o dan y chwyddwydr: Cerddoriaeth Draddodiadol a Chanu Gwerin 05.00pm Encore Gweld
Codi Arian Parod mewn Cymunedau Gwledig 05.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Slot Chwarter i Chwech: Clera 05.45pm Y Babell Lên Gweld
Dangosiad: Mabinogi (12A) 06.00pm Sinemaes Gweld
Lewys 06.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Theatr Genedlaethol Cymru: X gan Rhydian Gwyn Lewis 06.00pm Theatr Gweld
Twmpath Dawns 07.00pm Dawns Gweld
Mardi Gras o’r Mississippi! 07.00pm Encore Gweld
Gwilym 07.20pm Llwyfan y Maes Gweld
Tegid Rhys 07.30pm Ty Gwerin Gweld
Bachu gan Melangell Dolma 07.30pm Caffi Maes B Gweld
Te yn y Grug 08.00pm Pafiliwn Gweld
Cwmni Theatr Invertigo a Pontio 08.00pm Theatr Gweld
Theatr Bara Caws: Gair o Gariad 08.00pm Gweld
Colorama 09.00pm Ty Gwerin Gweld
Mas ar y Maes yn cyflwyno Corn Gwlad 09.00pm Y Babell Lên Gweld
Y Cledrau 09.00pm Llwyfan y Maes Gweld
7 dydd Mercher
Teitl Amser Lleoliad Linc
Rhagbrawf: Gwobr Richard Burton dros 19 oed (114) 09.00am Theatr Gweld
Bywyd a Gwaith Edward Parry, Llansannan 09.30am Cymdeithasau 2 Gweld
Yoga 09.30am Ty Gwerin Gweld
Parc Cenedlaethol Eryri 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Grwp Llandrillo Menai 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dewch i Gynganeddu: Yr Acen 10.00am Llwyfan y Llannerch Gweld

Tudalennau