Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-09-20
6 dydd Mawrth
Teitl Amser Lleoliad Linc
‘Ac wedi elwch...’ 09.30am Cymdeithasau 2 Gweld
Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru 10.00am Gweld
FSC Cymru 10.00am Gweld
LEGO® 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
DVLA 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Clocsio gyda Tudur Phillips 10.00am Pentref Plant Gweld
Ymchwil Canser Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Technocamps 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Bwrdd yr Orsedd 10.00am Cymdeithasau 1 Gweld
Prifysgol Bangor 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Gwaith Coed Gwyrdd 10.00am Pentref Plant Gweld
Prifysgol Caerdydd 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Pasbort Llanrwst 10.00am Theatr Stryd Gweld
Prifysgol Aberystwyth 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a Techniquest 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
IOP Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sŵ Mynydd Bae Colwyn 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Parc Cenedlaethol Eryri 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dewch i Gynganeddu: Y Groes 10.00am Llwyfan y Llannerch Gweld
Grwp Llandrillo Menai 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Her Awr Fawr (144) 10.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Her Hanner Awr Fawr (145) 10.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Peintio Wynebau 10.30am Pentref Plant Gweld
Cystadleuaeth Tŷ Bach Mr Urdd: Casglu Jôcs 10.30am Pentref Plant Gweld
Experimentrics 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Gwobr Goffa'r Fonesig Ruth Herbert :Lewis 10.30am Cymdeithasau 2 Gweld
Gweithdy Ysgrifennu Creadigol – Tŷ Newydd ar Daith! 11.00am Llwyfan y Llannerch Gweld
Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy creu cymeriadau gydag adnoddau wedi'u hailgylchu 11.00am Caffi'r Theatrau Gweld
Gweithdy Creu Gwisgoedd 11.00am Pentref Plant Gweld
Adloniant gan Ensemble Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru 11.00am Encore Gweld
Dangosiad o'r Archif: Rhyfel a Heddwch 11.00am Sinemaes Gweld
Brahms Babi 11.00am Pentref Plant Gweld
Cynulliad Cenedlaethol Cymru : Dyfodol cyllidol Cymru – cau’r bwlch cyllidol? 11.00am Cymdeithasau 1 Gweld
Clocswyr Tegid 11.00am Ty Gwerin Gweld
Sioe Cyw 11.00am Pentref Plant Gweld
Cystadleuaeth Actio Drama neu waith dyfeisiedig (111) 11.00am Theatr Gweld
Sesiwn Planetariwm 11.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sesiwn Blasu Coginio Lleol 11.00am Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Cymru:Brasil-Madog 11.00am Theatr Stryd Gweld
Teulu Wynniaid Gwydir 11.00am Y Babell Lên Gweld
Sioe Wyddoniaeth Wych 11.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Pwysigrwydd recriwtio siaradwyr Cymraeg i weithio mewn gofal a chyhoeddi enillydd y Wobr Gofal trwy’r Gymraeg newydd 11.30am Cymdeithasau 2 Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 11.30am Theatr Stryd Gweld
Paned gyda Cyw a'I Ffrindiau 11.45am Pentref Plant Gweld
Y Goron 12.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw 12.00pm Pentref Plant Gweld
Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy llais 12.00pm Caffi'r Theatrau Gweld
Amser Stori gyda chriw Cyw 12.00pm Pentref Plant Gweld
Twrw, Dan a Dicw - Cwmni'r Fran Wen 12.00pm Pentref Plant Gweld

Tudalennau