Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-07-19
7 dydd Mercher
Teitl Amser Lleoliad Linc
Grwp Llandrillo Menai 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Grwp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
LEGO® 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
DVLA 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Ymchwil Canser Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Technocamps 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Bangor 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Caerdydd 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Prifysgol Aberystwyth 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Y Gymdeithas Frenhinol Cemeg a Techniquest 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
IOP Cymru 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Sŵ Mynydd Bae Colwyn 10.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Her Awr Fawr (144) 10.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Her Hanner Awr Fawr (145) 10.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Experimentrics 10.30am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Dinoethi’r Arwisgo: Her a Phrotest wrth-Arwisgo yng Nghymru, 1969 10.30am Cymdeithasau 2 Gweld
Meddygon yr Enaid: Seicreiddiad yn y Gymraeg, 1920-1970 11.00am Cymdeithasau 1 Gweld
Gweithdy Ysgrifennu Creadigol – Tŷ Newydd ar Daith! 11.00am Llwyfan y Llannerch Gweld
Amser Stori: Chwedlau 11.00am Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Sesiwn Planetariwm 11.00am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cymdeithas Ddawns Werin Cymru 11.00am Ty Gwerin Gweld
Iolo Morganwg 11.00am Y Babell Lên Gweld
Darganfod Cerddoriaeth Cymru gyda Tŷ Cerdd a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 11.00am Encore Gweld
Dangosiad a Thrafodaeth: Her Nesa’r Hinsawdd 11.00am Sinemaes Gweld
Sioe Wyddoniaeth Wych 11.15am Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cynulliad Cenedlaethol Cymru : Cymru a datganoli: edrych yn ôl ac edrych ymlaen 11.30am Cymdeithasau 2 Gweld
Kitsch 'n' Sync 12.00pm Theatr Stryd Gweld
Sgwrs gyda Aled Roberts 12.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Cyfeillion y Ddaear 12.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Gosod Blodau 12.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Sesiwn Werin 12.00pm Ty Gwerin Gweld
Sesiwn Planetariwm 12.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Stori Cyn Cinio! 12.00pm Y Babell Lên Gweld
We Made This: Stori pwy? 12.00pm Pentref Plant Gweld
Experimentrics 12.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Rhwng Cof a Chadw: Cestyll Cymru yn y Dychymyg Cymreig 12.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Merched y Wawr: Blasu 'chydig o hwyl, hynt a helynt merched prysur y ganrif a fu 12.30pm Dawns Gweld
Eädyth 12.30pm Caffi Maes B Gweld
Theatr Genedlaethol Cymru: Y Cylch Sialc 12.30pm Theatr Gweld
Merched y Wawr: Blasu 'chydig o hwyl, hynt a helynt merched prysur y ganrif a fu 12.30pm Dawns Gweld
Byw Iaith: Aneirin Karadog a Twm Morys 12.45pm Y Babell Lên Gweld
Ffynhonnau’r Gogarth 01.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Andrew Green: Fy Nhaith Ieithyddol dros y Blynyddoedd 01.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Only Boys Aloud 01.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Sesiwn Werin y Plant 01.00pm Ty Gwerin Gweld
Sesiwn Planetariwm 01.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Y Tenor David Lloyd 01.00pm Encore Gweld
Cyhoeddi Gwobr Goffa Gethin Thomas 01.00pm Sinemaes Gweld
Experimentrics 01.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld

Tudalennau