Digwyddiadur

Mae cannoedd o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bobl o bob oed ar hyd a lled y Maes drwy'r wythnos.  

Defnyddiwch y digwyddiadur i weld beth sy'n digwydd ac i gynllunio'ch ymweliad â'r Eisteddfod eleni.

Format: 2019-08-24
6 dydd Mawrth
Teitl Amser Lleoliad Linc
Dawns Mr Urdd 12.00pm Pentref Plant Gweld
Y Goron 12.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Sicrhau sector wirfoddol Gymraeg a Chymreig at y dyfodol 12.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Cyflwyno gwobrau cyfansoddi 12.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Stori Cyn Cinio! 12.00pm Y Babell Lên Gweld
Theatr Genedlaethol Cymru: Gweithdy llais 12.00pm Caffi'r Theatrau Gweld
Sesiwn Planetariwm 12.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Experimentrics 12.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 12.30pm Theatr Stryd Gweld
Theatr Gen Creu: Gwely (Theatr Unnos) 12.30pm Theatr Gweld
Kitsch 'n' Sync: Rhamant ar y Palmant 12.30pm Theatr Stryd Gweld
Chwilio am Seren - Lloyd Macey, Mentor Junior Eurovision 12.30pm Pentref Plant Gweld
Llifogydd: rhwystr i feirdd ers y bymthegfed ganrif (o leiaf!) 12.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Pys Melyn 12.30pm Caffi Maes B Gweld
Dangosiad: Gelert (PG) 12.30pm Sinemaes Gweld
Y Graig yn Sownd o Dan ein Traed 12.45pm Y Babell Lên Gweld
Sesiwn Planetariwm 01.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Yoga Teulu 01.00pm Pentref Plant Gweld
Gweithdy Ukelele 01.00pm Pentref Plant Gweld
Picnic 4 a 6 01.00pm Llwyfan y Llannerch Gweld
Côr Meibion Bro Aled 01.00pm Llwyfan y Maes Gweld
Llwyfan Gerdd - Cyngerdd gan ddisgyblion a chyn-ddisgyblion ifanc disglair Canolfan Gerdd William Mathias 01.00pm Encore Gweld
Grym Celf 01.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Grwp Ukulele 01.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Grym Celf 01.00pm Y Lle Celf Gweld
DJ y Dydd 01.00pm Pentref Plant Gweld
Llio Rhydderch a'r Telynwyr 01.00pm Ty Gwerin Gweld
Angharad Harrop 01.00pm Pentref Plant Gweld
Gweithdy Creu Bwrdd Stori 01.15pm Sinemaes Gweld
Experimentrics 01.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Melangell Dolma, Theatr Genedlaethol Cymru a Theatr Clwyd: Sgwrs Bachu 01.30pm Caffi'r Theatrau Gweld
Brahms Babi 01.30pm Pentref Plant Gweld
Y Mabinogion : Stori Fyw Peredur 01.30pm Theatr Stryd Gweld
Heriau’r Gymru Annibynnol 01.30pm Cymdeithasau 2 Gweld
Y Selar yn cyflwyno: Sgwrs- Cymru, Lloegr a Llanrwst 01.30pm Caffi Maes B Gweld
Awdur y Dydd 01.30pm Y Babell Lên Gweld
Sesiwn Planetariwm 02.00pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Cymru:Brasil-Madog 02.00pm Theatr Stryd Gweld
Twrw, Dan a Dicw - Cwmni'r Fran Wen 02.00pm Pentref Plant Gweld
Theatr Bara Caws & Cwmni Tebot: Costa Byw 02.00pm Gweld
Merched yn Bennaf 02.00pm Theatr Gweld
Cwmni'r Frân Wen: Twrw Dan a Dicw 02.00pm Pentref Plant Gweld
Sioe Stwnsh 02.00pm Pentref Plant Gweld
Ffydd a Hunaniaeth: Cyd-blethu a Chyd-fyw 02.00pm Cymdeithasau 1 Gweld
Lansiad Cwrs Mynediad 02.00pm Shw'mae Su'mae - Dysgu Cymraeg Gweld
Gweithdy Clocsio gyda Hannah Rowlands 02.00pm Dawns Gweld
Sioe Wyddoniaeth Wych 02.15pm Pentref Gwyddoniaeth a Technoleg Gweld
Deg o Chwedlau Dyffryn Conwy – Lansiad Gwasg Carreg Gwalch #Chwedlau 02.15pm Ty Gwerin Gweld
Ymryson Barddas a chyflwyno enillwyr cystadlaethau yr Adran Lenyddiaeth 02.15pm Y Babell Lên Gweld
Peintio Wynebau 02.30pm Pentref Plant Gweld

Tudalennau