Taflen Enwebu Cadeirydd Pwyllgor Gwaith 2019

Amlinelliad o ddyletswyddau Cadeirydd Pwyllgor Gwaith

  • Arwain a rhoi arweiniad i'r tîm lleol o wirfoddolwyr, a chynorthwyo staff yr Eisteddfod gyda'r trefniadau.
  • Cadeirio cyfarfodydd y Pwyllgor Gwaith a chyfranogi yn ôl yr angen gyda gwaith y pwyllgorau lleol.
  • Cynorthwyo gydag Apêl y Gronfa Leol a sefydlir i gyfrannu tuag at y gost o gynnal yr ŵyl.
  • Cynrychioli’r Eisteddfod yn gyhoeddus, gan hyrwyddo Eisteddfod 2019 trwy sgyrsiau a chyflwyniadau i gymdeithasau a sefydliadau, ac mewn cyfweliadau â’r wasg a’r cyfryngau.
  • Cynorthwyo Prif Weithredwr yr Eisteddfod yn y gwaith o ddenu nawdd corfforaethol.
  • Cynrychioli Eisteddfod 2019 ar Fwrdd Rheoli’r Eisteddfod Genedlaethol fel un o ymddiriedolwyr yr Elusen  (Tymor yr Hydref 2017 am 3 blynedd).  Mae’r Bwrdd Rheoli yn cyfarfod oddeutu 8 gwaith y flwyddyn, ac fe gynhelir cyfarfodydd wyneb yn wyneb a thrwy fideo gynadledda.
  • Mynychu cyfarfodydd o Gyngor yr Eisteddfod, sy’n cwrdd tair gwaith y flwyddyn.

Os hoffech enwebu enw ar gyfer Cadeirydd Pwyllgor Gwaith, rhowch y manylion perthnasol isod.  Rhaid gofyn caniatad cyn enwebu unrhyw berson.

Bydd yr wybodaeth yn gyfrinachol, a byddwn yn cydnabod pob enwebiad.

Dyddiad cau: dydd Mercher 25 Hydref 2017.