Arlwyo

Cynhelir Eisteddfod 2019 yn Llanrwst, Conwy.
 
Mae’r consesiynau arlwyo yn cael eu gwobrwyo drwy broses o dendro. Mi fydd yr holl ddogfennau ar gael ar ein gwefan ym mis Tachwedd gyda’r dyddiad cau ym mis Rhagfyr 2018.
 
Os oes gennych ddiddordeb e-bostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk i gofrestru. Mi fyddwn yn ychwanegu eich e-bost at ein basdata ac yn eich e-bostio pan fydd y dogfennau ar-lein.
 
Diolch yn fawr am eich diddordeb i arlwyo yn yr Eisteddfod Genedlaethol.