Stondinau

Dyddiad:              3 – 10 Awst 2019
                              (stondinwyr i agor am 10:00
                              ar 3 Awst)

Lleoliad:              ger Fferm Cilcennus, Ffordd Betws,                                              Llanrwst, Sir Conwy LL26 0RB

Stondinau

****  MAE'R STONDINAU 3x6 A'R CYTIAU PREN YN LLAWN ERBYN HYN ****

****   MAE YCHYDIG O OFOD AR OL YN ARTISAN AR GYFER STONDINAU CREFFT  - cysylltwch cyn gynted a phosib ****

 

Mae’r holl wybodaeth a’r  ffurflenni cais ar gyfer llogi stondin yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy ar gael i’w lawrlwytho ar waelod y dudalen hon.  Mae copi o gynllun y Maes hefyd yma er mwyn i chi ddewis eich lleoliad.

Dyddiad 2019:                        3 – 10 Awst (stondinau i agor am 10.00 ar 3 Awst)

Lleoliad 2019:                         ger Fferm Cilcennus, Ffordd Betws, Llanrwst, Sir Conwy LL26 0RB

Dyddiad rhyddhau
ffurflenni cais:                        10:00, dydd Gwener 1 Chwefror 2019

Mae nifer o opsiynau ar gael :

  • llogi unedau 3m x 6m
  • llogi cytiau pren
  • cymryd gofod o fewn y Artisan (neuadd grefftau)
  • llogi adeilad pwrpasol
  • dod â cherbyd arddangos neu pabell eich hunain.

Mae stondinwyr yn cael dewis eu lleoliad eu hunain – y cyfan sydd angen  yw 50% o’r gost gyda’r ffurflen gais!

DARLLENWCH Y LLYFRYN GWYBODAETH CYN CWBLHAU’R FFURFLENNI OS GWELWCH YN DDA.

2019 - Llyfryn Gwybodaeth Stondinwyr – Termau Ac Amodau

2019 - Ffurflenni Archebu Stondin

2019 - Ffurflen Gais Wifi

Cynllun Y Maes


PAM CAEL STONDIN YN YR EISTEDDFOD ?
Os ydych yn awyddus i gyflwyno’ch cynnyrch gerbron marchnad eang a marchnad Gymreig, yna mae’r Eisteddfod yn eich galluogi i wneud hynny am bris rhesymol.
Mae nifer o siopau a chwmnïau yn dod i’r Eisteddfod i gael sylw cenedlaethol a gwerthu eu cynnyrch. Mae rhai yn dewis lawnsio eu cwmni yn yr Eisteddfod. Mae’r holl gyrff Cymreig, y sefydliadau proffesiynol, cymdeithasau gwirfoddol ac elusennau hefyd yn bresennol.

Yr Eisteddfod yw gwyl ddiwylliannol mwyaf Cymru, ac mae’n seiliedig ar 800 mlynedd o draddodiad. Gan mai Cymraeg yw iaith yr Eisteddfod dylai stondinwyr ddisgwyl felly fod cwsmeriaid ac ymwelwyr yn gwneud ymholiadau ac yn archebu trwy gyfrwng y Gymraeg. O’r herwydd , mae angen o leiaf un siaradwr Cymraeg ar y stondin drwy’r amser – gall y person yma fod yn rhugl, yn ddysgwr profiadol neu’n dechrau dysgu. Dylid hefyd cael mwyafrif o lenyddiaeth y stondin yn Gymraeg.
Mae angen i holl weithgareddau'r stondin fod yn Gymraeg.

Y Maes
Yng nghanol y Maes ceir y prif bafiliwn lle cynhelir cystadlaethau amrywiol, seremonïau’r Orsedd a chyngherddau gyda’r nos. O gwmpas y Maes ceir tua 250 o stondinau amrywiol yn cynnwys crefftau Cymreig o bob math, siopau llyfrau, gemwaith, orielau, offer cerddorol ayb. Yn ogystal â hyn ceir nifer o bafiliynau llai o gwmpas y Maes megis ardal gwyddoniaeth a thechnoleg, pentref drama, sinema, neuadd ddawns, ardal chwaraeon, pentref llên, arddangosfa gelf a chrefft, canolfan i ddysgwyr, ynghyd â digwyddiadau ogwmpas y maes a llwyfan agored sydd â rhaglen lawn o fandiau yn chwarae drwy’r dydd.  Mae’r pentref bwyd yn cynnig rhywbeth i bawb a bwydydd o bob math. Ceir hefyd bwyty trwyddedig ar y Maes.

Mae’r Wyl, sy’n denu tua 150,000 o ymwelwyr yn flynyddol mewn lleoliad gwahanol bob blwyddyn.

Dewch i’r Eisteddfod i hybu eich cwmni a’ch cynnyrch – gewch chi ddim eich siomi !


 

 

 

Microsoft Office document icon 2019 - Llyfryn Gwybodaeth Stondinwyr + Termau ac Amodau.docMicrosoft Office document icon 2019 - Ffurflenni Archebu Stondin.docMicrosoft Office document icon 2019 Cais WIFI Application - Cymraeg.docMicrosoft Office document icon Costau Stondinau 2019 Tradestands Costs.docPDF icon Cynllun y Maes - NEWYDDMicrosoft Office document icon 2019 - Ffurflen 5 - PRS a PPL.docMicrosoft Office document icon 2019 - Ffurflen 6 - Alcohol.doc