Stondinau wedi'u cadarnhau

Dyma restr o'r stondinau wedi'u cadarnhau:


Cyngor Sir Conwy
Principality
Cyngor Llyfrau Cymru
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Mudiad Meithrin
Prifysgol Caerdydd
S4C

M 01      Caffi’r Theatrau
M 02      Menter Iaith Conwy / Mentrau Iaith Cymru
M 03      Y Lle Hanes
M 04      Prifysgol Bangor
M 05      Prifysgol Aberystwyth
M 06      Coleg Cymraeg
M 07      Cytun

Rhif stondin ac enw'r sefydliad

Rhes 101-112

101 – Bodlon
102 – Gomer
103 – Cadwyn
104 – Cadwyn

105 – NFU Cymru
106 – NFU Cymru
107 – Suzy's Fashions
108 – Suzy's Fashions

109 – Karen Jones
110 –
111 – Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
112 – Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol


Rhes 201-244

201 – Kiti
202 – Kiti
203 – Cwt Tatws
204 – Cwt Tatws
205 – Siop Lewis
206 – Siop Lewis
207 – Mati a Meg
208 – Ruth Jen
209 – Cowbois
210 – Cowbois

211 – Palas Print
212 – Palas Print
213 – Cymdeithas Edward Llwyd
214 – Cymdeithas Edward Llwyd
215 – Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru
216 – Cwmni Molchi Da
217 – Dyfal Donc
218 – Buddug

219 – Shwl di Mwl
220 – Shwl di Mwl
221 – YesCymru
222 – Welsh Connection

223 – Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
224 – Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
225 – Y Babell Heddwch
226 – Y Babell Heddwch

227 – Grwp Llandrillo Menai
228 – Grwp Llandrillo Menai
229 – Grwp Llandrillo Menai
230 – Grwp Llandrillo Menai
231 – Cais / Hafal
232 – Cais / Hafal
233 – Awen Meirion
234 – Awen Meirion

235 – CRONVA Cyf
236 – Y Gymdeithas Feddygol
237 – Gemwaith Wyn
238 – Teithiau Elfyn Thomas
239 – Kathy Gittins
240 – Kathy Gittins
241 – Carys Bryn
242 – Carys Bryn
243 – Adra
244 – Adra
 

Rhes 301-344

301 – Anna Davies
302 – Clwb Mynydda Cymru
303 – Clwb Mynydda Cymru
304 – Clwb Mynydda Cymru
305 – Ysgol y Creuddyn
306 – Ysgol y Creuddyn
307 – Sefydliad y Merched
308 – Sefydliad y Merched
309 – Sefydliad y Merched
310 – Comisiynydd y Gymraeg
311 – British Heart Foundation Cymru
312 – British Heart Foundation Cymru
313 – Dyfodol i'r Iaith
314 – Dyfodol i'r Iaith

315 – FUW Undeb Amaethwyr Cymru
316 – FUW Undeb Amaethwyr Cymru
317 – FUW Undeb Amaethwyr Cymru
318 – Asiantaeth Safonau Bwyd
319 – Asiantaeth Safonau Bwyd
320 – Grwp Cynefin
321 – Grwp Cynefin
322 – Grwp Cynefin

323 – Oriel Pwlldefaid
324 – Oriel Pwlldefaid
325 – Oriel Pwlldefaid
326 – Stwff
327 – Cymdeithas Llafar Gwlad
328 – Gwasg Carreg Gwalch
329 – Cymorth Cristnogol
330 – Cymorth Cristnogol

331 – Cymry Gogledd America
332 – Undeb Cymru a'r Byd
333 – Undeb Cymru a'r Byd
334 – Undeb Cymru a'r Byd
335 – Cymdeithas Cymru Ariannin
336 – Cymdeithas Cymru Ariannin
337 – Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
338 – Cymdeithas Hanes Teuluoedd Gwynedd
339 – Y Lolfa
340 – Y Lolfa
341 – Mirsi
342 – Saer Coed Pyrs Joinery
343 – Saer Coed Pyrs Joinery
344 – Meinir Wyn


 

Rhes 401-440

401 – Mudiad Efengylaidd Cymru
402 – Mudiad Efengylaidd Cymru
403 – Mudiad Efengylaidd Cymru
404 – Plaid Cymru
405 – Plaid Cymru
406 – Plaid Cymru
407 – Heddlu Gogledd Cymru
408 – Heddlu Gogledd Cymru

409 – Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
410 – Cymdeithas Eisteddfodau Cymru
411 – Gwe Cambrian
412 – WCVA
413 – Seren Ffestiniog
414 – Seren Ffestiniog
415 – Silibili
416 – Draenog
417 – Siop y Pethe
418 – Siop y Pethe
419 – Teithiau Tango
420 – Teithiau Tango

421 – Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
422 – Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
423 – Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
424 – Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
425 – Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
426 –
427 – Cymdeithas y Beibl
428 – Cymdeithas y Beibl
429 – Stonewall Cymru / Mas ar y Maes
430 – Stonewall Cymru / Mas ar y Maes 
431 – NAHT
432 – Cyngor Ceredigion

433 – St Johns
434 – Clwb Rotari Dyffryn Conwy
435 – Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
436 – Cymdeithas Cerdd Dant Cymru
437 – Nant Gwrtheyrn
438 – Nant Gwrtheyrn
439 – Ysgol Dyffryn Conwy
440 – Ysgol Dyffryn Conwy


Rhes 501-520

501 – Llenyddiaeth Cymru
502 – Llenyddiaeth Cymru
503 – Oriel Mostyn
504 – Barddas
505 – Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
506 – Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
507 – Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
508 – Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
509 – Cartrefi Conwy
510 – Cartrefi Conwy

511 – Merched y Wawr
512 – Merched y Wawr
513 – Merched y Wawr
514 – Merched y Wawr
515 – Gwynedd Williams
516 – Cymdeithas Bob Owen
517 – Siop Lyfrau'r Hen Bost
518 –
519 – Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru
520 – Gwasanaeth Tan ac Achub Gogledd Cymru
 


Rhes 601 – 616

601 – Urdd Gobaith Cymru
602 – Urdd Gobaith Cymru
603 – Urdd Gobaith Cymru
604 – Urdd Gobaith Cymru
605 – Teganau Tina
606 –
607 –
608 –

609 – Caffi
610 – Caffi
611 – Caffi
612 – Ardal chwarae meddal a synhwyrau
613 – 
614 – Ardal Newid Babi
615 – Ardal Bwydo Babi
616 – Ardal Bwydo Babi
 


Rhes 701 – 712

701 – Spirit of 58
702 –
703 – Ymchwil Canser DU
704 – Ymchwil Canser DU
705 – Cyfoeth Naturiol Cymru
706 – Cyfoeth Naturiol Cymru
707 – NASUWT
708 – NASUWT
709 – Cyfiawnder Cymru
710 – Cyfiawnder Cymru
711 –
712 –


Rhes 801 – 808

801 – Bwthyn
802 – Bwthyn
803 – Bwthyn
804 – Bwthyn

805 –
806 –
807 –
808 – Cymdeithas y Delyn Deires
 


Rhes 901 – 908

901 – Byw Bywyd
902 – Byw Bywyd
903 – Byw Bywyd
904 –
905 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
906 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
907 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
908 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 

Rhes 1001 – 1002

1001 – Cefnlen
1002 – Cefnlen
 

CYTIAU PREN

C 01 –
C 02 –
C 03 –
C 04 –
C 05 –

C 06 – Academi Frenhinol Gymreig
C 07 – Ty Gobaith
C 08 –
C 09 – Bodoli
C 10 – Panel Cyfryngau Cymru

C 11 –
C 12 –
C 13 –
C 14 –
C 15 –

C 16 – Prostate Cymru
C 17 –
C 18 –
C 19 –
C 20 –

C 21 – Llafur Cymru
C 22 –
C 23 –
C 24 –
C 25 –

C 26 – Ynni Cymunedol Cymru
C 27 –
C 28 – Urdd Gobaith Cymru

C 29 –
C 30 –
C 31 –
C 32 –


C 33 –
C 34 –