Cyfrannu

Os hoffech gefnogi'r Eisteddfod yng Ngheredigion, gallwch wneud trwy’r dulliau canlynol. 

JustGiving

Y ffordd hwylusaf i gyfrannu tuag at Eisteddfod 2020 yw trwy wefan ‘JustGiving’, ble mae’n bosib cyfrannu £5, £10 neu £20 y mis hyd at Ragfyr 2020. Mae hefyd yn bosib rhoi cyfraniad unigol, bychan neu fawr, unrhyw bryd rhwng nawr a’r Eisteddfod.
Mae dolen i JustGiving ar waelod y dudalen hon.
Wrth gyfrannu, nodwch yn y blwch neges apêl pa ardal o’r Sir yr hoffech i’ch cyfraniad gefnogi e.e. Tregaron, Aberteifi ayb, a nodwch eich enw (e.e. John a Mair Jones) os ydych am i’r manylion ymddangos yn Rhaglen yr Eisteddfod.
 

Siec

Os dymunwch roi un cyfraniad neu daliad, anfonwch siec at drysorydd eich pwyllgor apêl lleol, neu i’r cyfeiriad isod ynghyd â’r ffurflen hon os gwelwch yn dda. Cofiwch dicio’r datganiad Rhodd Gymorth isod (os yn gymwys) fydd yn galluogi’r Eisteddfod i hawlio 25% ychwanegol ar werth eich rhodd.
 

Archeb Banc

Os am greu archeb banc am unrhyw gyfnod rhwng nawr a Rhagfyr 2020, nodwch y manylion perthnasol yn y ffurflen isod.

 
Lawrlwythwch y ffurflen isod, a'i ddanfon yn ôl atom yn y Swyddfa.
Diolch ymlaen llaw am bob cefnogaeth.
PDF icon Ffurflen cyfrannu