Ymuno â thîm Eisteddfod 2020

Hoffech chi fod yn aelod o'r tîm sy'n trefnu Eisteddfod Genedlaethol 2020?

Mae'r Eisteddfod yn dod i Sir Ceredigion a thref Tregaron  o 31 Gorffennaf - 8 Awst 2020.

Rydym yn chwilio am ystod eang o bobl gyda phob math o wybodaeth a diddordebau i gydweithio gyda ni'n lleol am gyfnod o bron i ddwy flynedd.

Diddordeb?  Cwblhewch y ffurflen hon a byddwn yn cysylltu gyda chi'n fuan gyda rhagor o wybodaeth.

Mae gan yr Eisteddfod amryw o bwyllgorau testun. Bwriad y rhain yw arwain ar y gwaith o ddewis testunau a chynnig syniadau am sesiynau / gweithgareddau perthnasol yn yr Eisteddfod ei hun. Nodwch os hoffech fod yn rhan o unrhyw un (neu fwy) o'r pwyllgorau hyn:
Rydym hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn rhan o'r is-bwyllgorau lleol isod. Mae'r pwyllgorau yma'n cyfarfod yn rheolaidd ac yn arwain ar bethau fel codi arian lleol, trefnu gweithgareddau cymunedol ayb.: