Dyddiadau Allweddol

Dyma restr o'r dyddiadau allweddol sy'n berthnasol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020.

Nodwch, os gwelwch yn dda, bod rhaid i bopeth gyrraedd Swyddfa'r Trefnydd erbyn y dyddiad cau a nodir isod.

 

20 Medi 2018

Cyfarfod Cyhoeddus, Ysgol Gyfun Aberaeron 19:00

13 Hydref 2018

Ethol swyddogion, cychwyn ar waith y panelau

 

1 Hydref 2019

Dyddiad cau gwobr goffa Daniel Owen