Gwirfoddoli yn y Cyhoeddi

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion yn Awst 2020.  

Cyn hynny, cynhelir Seremoni Cyhoeddi’r Eisteddfod ar Ddydd Sadwrn 29 Mehefin eleni yn Nhref Aberteifi am 11.00. 
 
Mae’r achlysur pwysig hwn yn rhoi cyfle i ni estyn gwahoddiad i rai o ddalgylch yr Eisteddfod ddod at ei gilydd er mwyn dathlu dyfodiad yr Ŵyl. 
Yn ystod y bore bydd nifer o weithgareddau yng nghanol y Dref gan gynnwys gorymdaith fawr.
 
Yr ydym yn chwilio am dîm o wirfoddolwyr lleol i weithredu yn ystod y bore (rhwng 9.00 a 12.30) i gynorthwyo gyda’r trefniadau stiwardio
 
Os ydych yn barod i wirfoddoli, cwblhewch y wybodaeth isod os gwelwch yn dda erbyn 21 Mehefin (rhaid bod yn 18 oed neu drosodd).

 

Rhowch fanylion unrhyw anabledd yn y blwch isod:
Teipiwch eich llofnod yn y blwch isod