Newyddion

Y newyddion diweddaraf am yr Eisteddfod yng Ngheredigion yn 2020.

Ebostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk os ydych chi'n gweithio i'r wasg a'r cyfryngau ac yn dymuno derbyn datganiadau gennym.

Medi 2019
Articles Actions
9 Medi 2019

Dyddiad cau newydd i gystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen

Cofiwch fod dyddiad cau newydd ar gyfer cystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion - a bod y dyddiad hwn yn prysur agosáu!
Mwy
Mehefin 2019
Articles Actions
30 Mehefin 2019

Dros 1,500 yn tyrru i Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Daeth ymhell dros 1,500 o bobl ynghyd yn nhref Aberteifi dros y penwythnos i ddathlu dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion i’r ardal o 1-8 Awst y flwyddyn nesaf.
Mwy
29 Mehefin 2019

Sylwadau'r Archdderwydd Newydd

Sylwadau’r Archdderwydd newydd yn Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020, Aberteifi, 29 Mehefin 2019
Mwy
24 Mehefin 2019

Nwyddau Unigryw ar gyfer yr Eisteddfod yng Ngheredigion

Darn o emwaith wedi ei ysbrydoli gan y barcud coch a diod arbennig wedi ei dylanwadu gan un o feirdd enwocaf yr ardal – rhai o’r nwyddau unigryw sydd wedi eu creu i godi arian ac ymwybyddiaeth am ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Cheredigion yn 2020.
Mwy
18 Mehefin 2019

Ceredigion yn dathlu dyfodiad yr Eisteddfod Genedlaethol

Ddydd Sadwrn 29 Mehefin, bydd cyfle i ddathlu dyfodiad yr Eisteddfod i ardal Ceredigion y flwyddyn nesaf, wrth i gannoedd o drigolion lleol y sir ymuno gyda Gorsedd y Beirdd mewn seremoni arbennig i Gyhoeddi’r Eisteddfod yn Aberteifi.
Mwy
17 Mehefin 2019

Gwledd o weithgareddau i gyhoeddi Eisteddfod 2020

Mae’r bwrlwm a’r cyffro ynghlwm â’r paratoadau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2020 yn amlwg ers misoedd ar draws Ceredigion ac mae cyfle i ddathlu carreg filltir bellach ymhen rhai wythnosau gyda chyfnod swyddogol y cyhoeddi. 
Mwy
Hydref 2018
Articles Actions
4 Hydref 2018

Dewch i fod yn rhan o dîm Eisteddfod Ceredigion

Yn dilyn cyfarfod llwyddiannus ganol Medi, mae’r gwaith paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion yn cychwyn o ddifrif ddydd Sadwrn 13 Hydref, wrth greu’r grwpiau a phwyllgorau a fydd yn arwain ar y gwaith lleol.  
Mwy
Medi 2018
Articles Actions
21 Medi 2018

Bron i 400 yng nghyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2020

Er gwaethaf y tywydd stormus, daeth bron i 400 o drigolion lleol i Ysgol Gyfun Aberaeron neithiwr, i ddatgan eu cefnogaeth i ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Cheredigion ymhen dwy flynedd.
Mwy
13 Medi 2018

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020

Cofiwch am gyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2020 wythnos i heno!
Mwy
3 Medi 2018

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020 i'w gynnal yn Aberaeron

Nos Iau, 20 Medi cynhelir cyfarfod arbennig yn Ysgol Gyfun Aberaeron, i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Geredigion ymhen dwy flynedd.
Mwy