Newyddion

Y newyddion diweddaraf am yr Eisteddfod yng Ngheredigion yn 2020.

Ebostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk os ydych chi'n gweithio i'r wasg a'r cyfryngau ac yn dymuno derbyn datganiadau gennym.

Mehefin 2019
Articles Actions
24 Mehefin 2019

Nwyddau Unigryw ar gyfer yr Eisteddfod yng Ngheredigion

Darn o emwaith wedi ei ysbrydoli gan y barcud coch a diod arbennig wedi ei dylanwadu gan un o feirdd enwocaf yr ardal – rhai o’r nwyddau unigryw sydd wedi eu creu i godi arian ac ymwybyddiaeth am ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Cheredigion yn 2020.
Mwy
18 Mehefin 2019

Ceredigion yn dathlu dyfodiad yr Eisteddfod Genedlaethol

Ddydd Sadwrn 29 Mehefin, bydd cyfle i ddathlu dyfodiad yr Eisteddfod i ardal Ceredigion y flwyddyn nesaf, wrth i gannoedd o drigolion lleol y sir ymuno gyda Gorsedd y Beirdd mewn seremoni arbennig i Gyhoeddi’r Eisteddfod yn Aberteifi.
Mwy
17 Mehefin 2019

Gwledd o weithgareddau i gyhoeddi Eisteddfod 2020

Mae’r bwrlwm a’r cyffro ynghlwm â’r paratoadau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2020 yn amlwg ers misoedd ar draws Ceredigion ac mae cyfle i ddathlu carreg filltir bellach ymhen rhai wythnosau gyda chyfnod swyddogol y cyhoeddi. 
Mwy
Hydref 2018
Articles Actions
4 Hydref 2018

Dewch i fod yn rhan o dîm Eisteddfod Ceredigion

Yn dilyn cyfarfod llwyddiannus ganol Medi, mae’r gwaith paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion yn cychwyn o ddifrif ddydd Sadwrn 13 Hydref, wrth greu’r grwpiau a phwyllgorau a fydd yn arwain ar y gwaith lleol.  
Mwy
Medi 2018
Articles Actions
21 Medi 2018

Bron i 400 yng nghyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2020

Er gwaethaf y tywydd stormus, daeth bron i 400 o drigolion lleol i Ysgol Gyfun Aberaeron neithiwr, i ddatgan eu cefnogaeth i ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Cheredigion ymhen dwy flynedd.
Mwy
13 Medi 2018

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020

Cofiwch am gyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2020 wythnos i heno!
Mwy
3 Medi 2018

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020 i'w gynnal yn Aberaeron

Nos Iau, 20 Medi cynhelir cyfarfod arbennig yn Ysgol Gyfun Aberaeron, i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Geredigion ymhen dwy flynedd.
Mwy