Arlwyo

Mae cynigion ar gyfer y consesiynau arlwyo 2020 nawr wedi cau.
 
Cynhelir Eisteddfod 2021 yn Boduan, Llyn ac Eifionydd.
 
Mae’r consesiynau arlwyo yn cael eu gwobrwyo drwy broses o dendro. Mi fydd yr holl ddogfennau ar gael ar ein gwefan, ym mis Chwefror/Mawrth 2021.
 
Os oes gennych ddiddordeb e-bostiwch carys@eisteddfod.org.uk gofrestru. Mi fyddwn yn ychwanegu eich e-bost at ein basdata ac yn eich e-bostio pan fydd y dogfennau ar-lein. 
 
Diolch yn fawr am eich diddordeb i arlwyo yn Eisteddfod Genedlaethol.