Arlwyo

 
Cynhelir Eisteddfod 2020 yn Nhregaron, Ceredigion.
 
Mae’r consesiynau arlwyo yn cael eu gwobrwyo drwy broses o dendro. Mi fydd yr holl ddogfennau ar gael yma ar y 20 Chwefror gyda dyddiad cau 10 Mawrth.
 
Os oes gennych ddiddordeb e-bostiwch carys@eisteddfod.org.uk i gofrestru. Mi fyddwn yn ychwanegu eich e-bost at ein basdata ac yn eich e-bostio pan fydd y dogfennau ar-lein.
 
Diolch yn fawr am eich diddordeb i arlwyo yn Eisteddfod Genedlaethol.