Rhoi Gwobr

Ymdrech arbennig!  Mae holl wobrau Eisteddfod Ceredigion wedi eu rhoi!
 
Cynigir gwerth miloedd mewn gwobrau yn flynyddol gan unigolion, teuluoedd, cymdeithasau a busnesau.  Mae cyfrannu gwobr yn ffordd hynod effeithiol o gefnogi’r Eisteddfod yn ogystal ag ymdrechion y pwyllgorau apêl lleol.
 
Mae’r ffaith i’r gwobrau i gyd gael eu cyfrannu cymaint ymlaen llaw yn arwydd pendant o gefnogaeth arbennig i Eisteddfod 2020 yng Ngheredigion, a diolch i bawb sydd wedi cyfrannu a chefnogi mewn unrhyw ffordd hyd yma.
 
Er nad oes gwobrau i’w cynnig, mae dal bosib cyfrannu tuag at gronfa leol yr Eisteddfod.  Os hoffech wneud hynny, ewch i’r dudalen Cyfrannu, neu ffoniwch Elaine Stokes ar 0845 4090 300 neu e-bostiwch cyllid@eisteddfod.org.uk.