Cystadleuaeth Golff

Cynhelir y gystadleuaeth yn 2021 ar Ddydd Mercher 4 Awst yng Nghlwb Golff Penrhos, Llanrhystud.

 
Mae’r cwrs yma yng nghalon Ceredigion ac ond rhyw 15 milltir o Dregaron ei hun.  Mae Penrhos yn gwrs hynod boblogaidd ac yn addas i chwaraewyr o bob gallu. 
 
Bydd croeso cynnes ac awyrgylch gyfeillgar yn disgwyl pawb yn y Clwb, sydd yn hynod falch o gynnig eu cefnogaeth i’r Eisteddfod yn ystod ei hymweliad â’r Sir, ac mae’r staff yn edrych ymlaen at gael croesawu golffwyr yr Eisteddfod i’r gystadleuaeth nodedig hon yn ei 35 blwyddyn.
 
Gweinir bwyd yn y Clwb trwy gydol y dydd.
 
Gellir archebu amseroedd dechrau ebost ar info@penrhosgolf.co.uk neu dros y ffôn ar 01974 202999.  Cesglir y tâl cystadlu ar y dydd.
 
Fformat y gystadleuaeth yw Stableford Cymysg Unigol 
 
Twpathau:
 • Dynion – Melyn 
 • Merched – Coch
 
Tâl Mynediad (yn cynnwys cyfraniad o £10 i’r Eisteddfod):
 • Aelodau £10 
 • Ymwelwyr £20 
 
Gwobrau
 • Gwobrau a Thlysau yr Eisteddfod i’r gwestai ac aelodau gorau (dynion a merched)
 • Gwobr ddewisol am y tîm gorau (ar y dydd)
 • Gwobrau eraill arferol i’w cyhoeddi ar y dydd
 • Ni fydd gwobrwyo ffurfiol, ond gofynnir i chwaraewyr adael eu manylion cyswllt â’r Clwb
 
Amodau
 • Rhaid i’r buddugwyr ddarparu prawf o Handicap Congu gyfredol
 • Amseroedd dechrau ar gael rhwng 08.00 a 15.30
 • Nifer o fygis ar gael i’w llogi
 
 
Beth am noddi’r gystadleuaeth arbennig hon?
Mi fyddai’r Eisteddfod yn awyddus i gydweithio gyda phartner i noddi’r diwrnod golff. 
Os oes diddordeb gyda chi, cysylltwch â Alwyn Roberts, Pennaeth Gweithredu Cymunedol yr Eisteddfod alwyn@eisteddfod.org.uk neu 01352 705183.