Dyddiadau Allweddol

Dyma restr o'r dyddiadau allweddol sy'n berthnasol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2021.

Nodwch, os gwelwch yn dda, bod rhaid i bopeth gyrraedd Swyddfa'r Trefnydd erbyn y dyddiad cau a nodir isod. Ni dderbynnir ceisiadau hwyr.

1 Hydref 2019

 • Dyddiad cau cystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen

18 Tachwedd 2019

 • Lansio prosiect côr Eisteddfod 2020

1 Rhagfyr 2019

 • Dyddiad cau cystadleuaeth Y Fedal Ryddiaith 

Ionawr 2020

 • Tendrau Arlwyo ar gael

31 Ionawr 2020

 • Dyddiad cau derbyn enwebiadu ar gyfer Medal Goffa Syr T H Parry-Williams
 • Dyddiad cau derbyn enwebiadau ar gyfer y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg

3 Chwefror 2020

 • Dyddiad rhyddhau ffurflenni archebu safle ar y maes carafanau a phebyll

14 Chwefror 2020

 • Dyddiad cau ceisiadau Celfyddydau Gweledol - Arddangosfa Agored & Ysgoloriaeth Artist Ifanc

1 Mawrth 2020

 • Dyddiad cau ceisiadau cystadleuaeth actio drama
 • Dyddiad cau ceisiadau Pensaernïaeth

3 Mawrth 2020

 • Dyddiad rhyddhau ffurflenni cais i archebu stondin

14 Mawrth 2020

 • Dyddiad cau ceisiadau Ysgoloriaeth Bensaernïaeth

31 Mawrth 2020

 • Dyddiad cau cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

1 Ebrill 2020

 • Dyddiad cau'r cystadlaethau cyfansoddi i gyd, oni nodir yn wahanol

1 Mai 2021

 • Dyddiad cau i dderbyn ffurflenni cais a thaliadau cystadlaethau llwyfan

30 Gorffennaf 2021

 • Cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

31 Gorffennaf - 7 Awst 2021
Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion