Llety

Nid yw'r Eisteddfod yn darparu rhestr llety. Gallwch ymweld â'r dolenni isod ar gyfer llety yn yr ardal:

Croeso Cymru

Darganfod Ceredigion

Airbnb

Y Gorau o Gymru 

Wales Cottage Holidays

 

Maes Carafanau a Gwersylla Teuluol 2021 - SAFLEOEDD DAL AR GAEL!

(AR WERTH 10:00 3ydd CHWEFROR 2020)

Carafanau

Pris : £299.00 yn cynnwys trydan

Pabell

Pris : £155.00 dim trydan
Os am archebu safle gyda thrydan, rhaid bwcio a thalu am safle carafan. (fel uchod)
 

Ceisiadau Grŵp

Rhaid sicrhau fod pawb sydd yn dymuno eu lleoli mewn grŵp yn archebu a talu am safle gyntaf.

Cyfyngir ceisiadau grŵp i uchafswm o 12 a gellir nodi enw eich grŵp wrth archebu. 

I sicrhau safle carafán neu babell, rhaid archebu a thalu ar y wefan.
 
Sir Ceredigion a thref Tregaron yw cartref Eisteddfod Genedlaethol 2021, ac fe’i chynhelir o 31 Gorffennaf i 7 Awst.
 
Lleolir y Maes Carafanau a Gwersylla Teuluol ar draws yr A485 i’r Maes ei hun ac o fewn pellter cerdded rhwydd i gyfleusterau’r dref.