Newyddion

Tachwedd 2019
Articles Actions
27 Tachwedd 2019

Cyhoeddi manylion swyddogion Eisteddfod 2021

Neithiwr (26 Tachwedd) yng nghyfarfod cyntaf pwyllgorau testun Eisteddfod Genedlaethol 2021, cyhoeddwyd enwau swyddogion y Pwyllgor Gwaith a’r pwyllgorau lleol, a fydd yn ymgymryd â’r gwaith o lywio’r Eisteddfod dros y flwyddyn a hanner nesaf
Mwy
13 Tachwedd 2019

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2021 yn denu cannoedd

Roedd neuadd Ysgol Glan y Môr, Pwllheli, dan ei sang neithiwr i groesawu Eisteddfod Genedlaethol 2021 i ardal Llŷn ac Eifionydd, wrth i dros 400 o drigolion lleol ddod ynghyd i groesawu’r Brifwyl i Foduan ymhen cwta ddwy flynedd
Mwy
12 Tachwedd 2019

Iestyn Tyne yw bardd preswyl yr Eisteddfod

Heddiw, cyhoeddwyd mai Iestyn Tyne fydd bardd preswyl prosiect Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd, a gynhelir yn ardal Boduan yn haf 2021. 
Mwy
Hydref 2019
Articles Actions
29 Hydref 2019

Bardd Preswyl - Prosiect Eisteddfod Llŷn ac Eifionydd

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ymweld ag ardal Llŷn ac Eifionydd yn 2021, gyda’r Maes wedi’i leoli ar dir yn ardal Boduan.
Mwy
29 Hydref 2019

Eisteddfod Genedlaethol 2021 i'w chynnal yn Llŷn ac Eifionydd

Boduan, Llŷn, fydd cartref yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2021, ac mae’r gwaith o baratoi ar gyfer yr ŵyl a’r prosiect cymunedol yn cychwyn nos Fawrth 12 Tachwedd mewn cyfarfod cyhoeddus a gynhelir yn Ysgol Glan y Môr, Pwllheli am 19:00.
Mwy