Prosiect Bardd Preswyl

Ym mis Tachwedd 2019, penodwyd Iestyn Tyne yn Fardd Preswyl ar gyfer Eisteddfod Llyn ac Eifionydd

Byddwn yn rhannu cerddi Iestyn ar y dudalen hon yn y cyfnod hyd at yr Eisteddfod, a gynhelir ym Moduan yn Awst 2021.

Ionawr 2020
Articles Actions
22 Ionawr 2020

Apêl Efailnewydd / Penrhos

Ymateb i weithgaredd gan Bwyllgor Apêl Efailnewydd a Phenrhos
Mwy
17 Ionawr 2020

Cyd-ddyheu

Cerdd fer i nodi fod nifer o'r pwyllgorau lleol yn cael eu cyfarfodydd cyntaf dros yr wythnosau nesaf
Mwy
Tachwedd 2019
Articles Actions
15 Tachwedd 2019

'Steddfod y Lloeau

'Steddfod y Lloeau
Mwy
12 Tachwedd 2019

Iestyn Tyne yw bardd preswyl yr Eisteddfod

Heddiw, cyhoeddwyd mai Iestyn Tyne fydd bardd preswyl prosiect Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd, a gynhelir yn ardal Boduan yn haf 2021. 
Mwy