Cyfrannu

 
Os ydych chi mewn sefyllfa i gefnogi'r Eisteddfod yn Llŷn ac Eifionydd, gellir wneud drwy un o'r dulliau isod, rydym yn gwerthfawrogi ac yn ddiolchgar am bob ceiniog.
 

Arlein trwy CAF

Y ffordd hwylusaf i gyfrannu tuag at Eisteddfod 2022 yw arlein ble mae’n bosib rhoi cyfraniad unigol, bychan neu fawr, unrhyw bryd rhwng nawr a’r Eisteddfod.
Wrth gyfrannu, nodwch yn y blwch neges apêl pa ardal o’r Sir yr hoffech i’ch cyfraniad gefnogi.
 
 

Siec

Os dymunwch roi un cyfraniad neu daliad, anfonwch siec a cwblhewch y ffurflen isod a’i anfon naill at Drysorydd eich pwyllgor apêl lleol, neu i Swyddfa’r Eisteddfod.
Gwnewch sieciau yn daliadwy i Eisteddfod Genedlaethol Cymru. 
 

Archeb Banc

Os am greu archeb banc am unrhyw gyfnod rhwng nawr a Rhagfyr 2022, nodwch y manylion perthnasol yn y ffurflen isod a’i dychwelyd i Swyddfa’r Eisteddfod.
 

Justgiving

Gall unigolion hefyd godi arian trwy heriau personol fel marathon, teithiau beics noddedig ayb.  Os ydych yn dymuno gwneud hyn, gallwch sefydlu tudalen ar ein tudalen JustGiving
 
Diolch ymlaen llaw am bob cefnogaeth
 
 
 
PDF icon Ffurflen rhodd gymorth