Rhoi Gwobr 2021

A wyddoch fod modd rhoi gwobr tuag at gystadlaethau’r Eisteddfod yn 2021?

Gellir cynnig gwobr ar ran unigolyn, teulu, cymdeithas, busnes neu er cof am rai arbennig. 

Mae cyfrannu gwobr yn ffordd hynod effeithiol i gefnogi’r Eisteddfod yn ogystal â’ch pwyllgor apêl lleol, gyda gwobrau’n amrywio o £15 i £5,000!

Wrth roi gwobr, bydd cyfanswm y rhodd yn mynd yn erbyn targed ardal y rhoddwr neu i’r gronfa gyffredinol, ac os yn gymwys i gwblhau datganiad Rhodd Gymorth, bydd yr Eisteddfod yn gallu hawlio 25c yn ychwanegol am bob £1 a roddir. 

Cwblhewch y ffurflen isod yn dangos pa adran/nau sy’n mynd â’ch bryd, ac fe anfonwn restr o’r gwobrau sydd ar gael atoch.  Neu os hoffech drafod y mater gyda ni, ffoniwch Alwyn Roberts ar 0845 4090 400 neu ebostiwch alwyn@eisteddfod.org.uk.

Ceir gwobrau ariannol yn yr adrannau canlynol: