Ymuno â thîm Eisteddfod 2022

Hoffech chi fod yn aelod o'r tîm sy'n trefnu Eisteddfod Genedlaethol 2022?

Mae'r Eisteddfod yn dod i Gwynedd, yn benodol Boduan yn ardal Llŷn ac Eifionydd o 30 Gorffennaf - 6 Awst 2022.

Rydym yn chwilio am ystod eang o bobl gyda phob math o wybodaeth a diddordebau i gydweithio gyda ni'n lleol am gyfnod o bron i ddwy flynedd.

Diddordeb?  Cwblhewch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu gyda chi'n fuan gyda rhagor o wybodaeth. Mae cyfle hefyd i chi enwebu swyddogion ar gyfer yr is-bwyllgorau (Cadeirydd ac Ysgrifennydd)

 

Amserlen

Dyma amserlen yn nodi dyddiadau cyfarfodydd cychwynnol Eisteddfod 2021;

Dydd Mawrth 12 Tachwedd                     19:00 – 20:00 Cyfarfod Cyhoeddus yn Ysgol Glan y Môr Pwllheli.
                                                
Dydd Gwener 15 Tachwedd                     12:00 Dyddiad cau enwebu swyddogion
 
Dydd Llun 18 Tachwedd                            Cyhoeddi’r papurau pleidleisio
 
Dydd Gwener 22 Tachwedd                     12:00 Dyddiad cau pleidleisio
 
Dydd Mawrth 26 Tachwedd                     19:00 Coleg Meirion Dwyfor. Cyfarfod 1af holl is-bwyllgorau a chyhoeddi canlyniadau'r pleidleisio
 
Dydd Iau 5 Rhagfyr                                  19:00, Coleg Meirion Dwyfor. Cyfarfod o’r pwyllgorau testunau (parhad i’r rhai sydd angen mwy o amser) 
 

 

Is-Bwyllgorau
Mae gan yr Eisteddfod amryw o is-bwyllgorau testun. Gwaith y pwyllgorau hyn fydd llunio'r rhestr testunau ar gyfer Eisteddfod 2021, ac argymell syniadau diwylliannol a chelfyddydol ar gyfer yr wyl. Mae dogfen yn amlinellu gwaith pob pwyllgor ar gael ar waelod y dudalen. Nodwch, os hoffech fod yn rhan o bwyllgor, mai dim ond un pwyllgor y gallwch fod yn aelod ohono (gan fydd y pwyllgorau'n debygol o gwrdd ar yr un dyddiad);
Rydym hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr i fod yn rhan o'r is-bwyllgorau lleol isod, ac mae dogfen yn amlinellu gwaith pob pwyllgor ar gael ar waelod y dudalen;
Preifatrwydd, Cyfathrebu a Diogelu Data
Os hoffech chi barhau i dderbyn rhagor o wybodaeth am yr Eisteddfod mae angen i chi nodi hyn isod. Mae’r Eisteddfod yn defnyddio system ‘Mailchimp’ at ddibenion marchnata uniongyrchol. Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu nac yn prydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni bai y mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i wneud hynny. Fe allwch chi newid eich meddwl ar unrhyw adeg trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod y negeseuon e-bost neu ysgrifennu e-bost atom i diogelu.data@eisteddfod.org.uk.
Os ydych yn ymaelodi a phwyllgor, ar adegau bydd gofyn ir aelodau gysylltu gyda'i gilydd. Nodwch isod os ydych yn hapus i ni rannu manylion cyswllt gyda'r pwyllgor rydych yn aelod ohono;
PDF icon Gwaith Pwyllgor Celfyddydau Gweledol.pdfPDF icon Gwaith Pwyllgor Cerdd Dant.pdfPDF icon Gwaith Pwyllgor Cerddoriaeth.pdfPDF icon Gwaith Pwyllgor Cronfa Leol.pdfPDF icon Gwaith Pwyllgor Dawns.pdfPDF icon Gwaith Pwyllgor Dysgu'r Gymraeg.pdfPDF icon Gwaith Pwyllgor Gwerin.pdfPDF icon Gwaith Pwyllgor Gwyddoniaeth a Thechnoleg.pdfPDF icon Gwaith Pwyllgor Llefaru.pdfPDF icon Gwaith Pwyllgor Llenyddiaeth.pdfPDF icon Gwaith Pwyllgor Maes B.pdfPDF icon Gwaith Pwyllgor Mas ar y Maes.pdfPDF icon Gwaith Pwyllgor Profiad Ymwelwyr a Marchnata.pdfPDF icon Gwaith Pwyllgor Theatr.pdf