Newyddion

Y newyddion diweddaraf am yr Eisteddfod yng Ngheredigion yn 2022.

Ebostiwch gwyb@eisteddfod.org.uk os ydych chi'n gweithio i'r wasg a'r cyfryngau ac yn dymuno derbyn datganiadau gennym.

Chwefror 2021
Articles Actions
19 Chwefror 2021

Yr Eisteddfod a Beyond the Border yn creu'r Stomp Stori cyntaf erioed!

Yma yng Nghymru ry’n ni’n enwog am ein gallu i ddweud stori dda, i hoelio sylw cynulleidfa, a mynd â nhw ar daith gan defnyddio pob emosiwn ar y ffordd mewn ychydig funudau
Mwy
18 Chwefror 2021

Cyhoeddi partneriaeth gerddorol rhwng Cymru a Friuli

Heddiw, mae partneriaeth ryngwladol yn cael ei lansio rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol a Gŵyl SUNS Europe o Friuli, sef Gŵyl Ewropeaidd y Celfyddydau Perfformio mewn Ieithoedd Lleiafrifol
Mwy
2 Chwefror 2021

Mas ar y Maes yn dathlu Mis Hanes LHDT

Mae Mas ar y Maes yn bartneriaeth rhwng y gymuned LHDT+, yr Eisteddfod Genedlaethol a Stonewall Cymru
Mwy
Ionawr 2021
Articles Actions
26 Ionawr 2021

Gohirio Eisteddfod Ceredigion tan 2022

Heddiw, cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol fod Prifwyl Ceredigion wedi’i gohirio tan 2022
Mwy
15 Ionawr 2021

Dewch i Gadw Cwmni ar bnawn Mawrth!

Os yw mis Ionawr yn teimlo’n ddifflach a diddiwedd a chithau wedi hen flino ar fod yn gaeth i’r tŷ am wythnosau, beth am ymuno â ni am 13:30 bob pnawn Mawrth am sesiwn ganu a sgwrsio hwyliog ac ysgafn draw ar Zoom?
Mwy
Tachwedd 2020
Articles Actions
30 Tachwedd 2020

Comisiwn Mas ar y Maes

Cyfle i ymgeisio am gomisiwn newydd a chyffrous fel rhan o brosiect Mas ar y Maes
Mwy
28 Tachwedd 2020

AmGen yn llwyddiant mewn cyfnod llwm

Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn gyfnod anodd i’r Eisteddfod Genedlethol fel i gynifer o sefydliadau a chyrff eraill, ac yng nghyfarfod y Cyngor ddydd Sadwrn, bu’r Prif Weithredwr, Betsan Moses a Llywydd y Llys, Ashok Ahir, yn edrych yn ôl ar y flwyddyn a fu ac edrych ymlaen at y cyfnod nesaf
Mwy
19 Tachwedd 2020

Syniad o Amser: Kathod

Wrth iddi guradu’r rhifyn diweddaraf o ‘zine Merched yn Gwneud Miwsig, penderfynodd Heledd Watkins y byddai’n hoffi datblygu’r prosiect ymhellach a chreu cerddoriaeth i gyd-fynd gyda’r cylchgrawn
Mwy
6 Tachwedd 2020

Edrych ymlaen at y Nadolig gydag Adfent AmGen

Bob dydd, o 1 Rhagfyr ymlaen, fe fyddwn ni’n taflu un o ddrysau ein calendr Adfent ar agor ac yn eich gwahodd i gyd i gamu i mewn i fyd Adfent AmGen!
Mwy
Hydref 2020
Articles Actions
20 Hydref 2020

Eisteddfod Genedlaethol yn estyn Dwylo Dros y Môr

Mwy
Gorffennaf 2020
Articles Actions
28 Gorffennaf 2020

Cyhoeddi Urddau'r Orsedd Eisteddfod Ceredigion

Er bod yr Eisteddfod Genedlaethol wedi’i gohirio am flwyddyn, mae’r Orsedd wedi penderfynu cyhoeddi enwau’r rheiny a oedd i’w hanrhydeddu ar y Maes yn Nhregaron eleni
Mwy
24 Gorffennaf 2020

Trio ac Antur y Goron: Sioe ryngweithiol Whodunnit ar Zoom i blant, teuluoedd ac oedolion

Mae’r Goron ar goll ar faes y Brifwyl – ac mae cyfle i chi, aelodau’r cyhoedd, ddod ynghyd i groesholi actorion adnabyddus er mwyn datrys y dirgelwch ...
Mwy
22 Gorffennaf 2020

Wyddoch chi beth ddigwyddodd i Eliffant Tregaron?

A glywsoch chi erioed am Eliffant Tregaron? 
Mwy
15 Gorffennaf 2020

Dros 150,000 wedi gwylio cynnwys AmGen

Ddeufis yn unig ers ei lansio, mae cynnwys prosiect Eisteddfod AmGen wedi’i wylio dros 150,000 o weithiau yn ddigidol ar draws amrywiaeth o blatfformau
Mwy
Mehefin 2020
Articles Actions
26 Mehefin 2020 Mwy
19 Mehefin 2020

Amserlen AmGen 22 Mehefin

 
Mwy
19 Mehefin 2020

Cyhoeddi Rhestr Fer Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Heddiw (19 Mehefin), cyhoeddir rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn 2020, ar y cyd gan yr Eisteddfod Genedlaethol a BBC Radio Cymru
Mwy
5 Mehefin 2020

AmGen - Wythnos 4

Amserlen w/c 8 Mehefin
Mwy
3 Mehefin 2020

Wythnos y Gwirfoddolwyr

Mae'n Wythnos y Gwirfoddolwyr yr wythnos hon felly dyma gyfle i ddiolch i bawb sy'n rhan o deulu'r Eisteddfod
Mwy
Mai 2020
Articles Actions
29 Mai 2020

Codau Zoom w/c 1 Mehefin

Isod ceir y codau Zoom ar gyfer ein gweithgareddau i gyd yn ystod wythnos 1 Mehefin
Mwy
29 Mai 2020

AmGen - Wythnos 3

Amserlen w/c 1 Mehefin 2020
Mwy
22 Mai 2020

Cyhoeddi rhaglen nesaf AmGen

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi cyhoeddi rhaglen prosiect AmGen ar gyfer yr wythnos nesaf
Mwy
21 Mai 2020

Eisteddfod AmGen i'w gyhoeddi ar blatfform AM

Gydag wythnos gyntaf prosiect Eisteddfod AmGen yn dirwyn i ben, bydd yr Eisteddfod yn cydweithio gyda phlatfform AM er mwyn cyhoeddi’r cynnyrch fel bod modd i bobl edrych yn ôl ar yr wythnos mewn ffordd hwylus a hawdd
Mwy
15 Mai 2020

Yr Eisteddfod yn cyhoeddi rhaglen gyntaf AmGen

Heddiw, cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol raglen wythnos gyntaf eu prosiect newydd, AmGen
Mwy
12 Mai 2020

2020 yn flwyddyn yr Eisteddfod AmGen

Heno (12 Mai), mae'r Eisteddfod Genedlaethol yn lansio prosiect newydd, sy’n rhoi blas o’r Brifwyl i bawb dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf
Mwy
Mawrth 2020
Articles Actions
30 Mawrth 2020

Gohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion am flwyddyn

Ceredigion 2020 wedi'i gohirio am flwyddyn.
Mwy
30 Mawrth 2020

Cyngor yn sgil gohirio Eisteddfod 2020

Mae hwn yn gyfnod anodd i ni, fel cynifer o gyrff a sefydliadau eraill
Mwy
29 Mawrth 2020

Cyngor ar gyflwyno gwaith cyfansoddi

Ychydig o gyngor i'ch helpu i gyflwyno ceisiadau cyfansoddi eleni.
Mwy
17 Mawrth 2020

Coronafeirws: COVID-19

Mae diogelwch ein gwirfoddolwyr, cefnogwyr, ymwelwyr, cystadleuwyr, artistiaid a staff yn hollbwysig i ni, felly mae angen
Mwy
16 Mawrth 2020

Neges at Gôr Cymanfa Ganu Eisteddfod 2020

Neges am ymarfer Côr yr Eisteddfod heno (16.03.20)
Mwy
6 Mawrth 2020

Na, Nel! - yn Achub y Byd!

Cyhoeddwyd mai sioe newydd sbon gan Meleri Wyn James fydd cyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion eleni.  
Mwy
2 Mawrth 2020

Cystadleuaeth Tlws Sbardun 2020

Gawsoch chi’ch ysbrydoli i fynd ati i gyfansoddi gan gystadleuaeth Cân i Gymru eleni?  
Mwy
Ionawr 2020
Articles Actions
29 Ionawr 2020

Premier: Fideo newydd Al Lewis: Symud mlaen

Ar ôl i Jo Whiley chwarae’r trac ar Radio 2 neithiwr, dyma gyfle cyntaf i weld y fideo gerddoriaeth i sengl n
Mwy
28 Ionawr 2020

Tendrau Offerynnau

Lleoliad 2020: Tregaron, CeredigionDyddiad: Gorffennaf 31 - 8 Awst 2020Mae’n bosib i chi dendro pr
Mwy
21 Ionawr 2020

Gwahodd enwebiadau ar gyfer dwy Fedal arbennig

Deg diwrnod yn unig sydd i fynd os ydych am enwebu rhywun ar gyfer dwy o anrhydeddau’r Eisteddfod Genedlaethol eleni
Mwy
13 Ionawr 2020

Cynhyrchiad agoriadol Eisteddfod 2019 i'w arddangos yng Ngwyl BEAM

Am y tro cyntaf erioed, bydd sioe gerdd Gymraeg yn cael ei dangos fel rhan o ŵyl arddangos arbennig ar gyfer sioeau cerdd
Mwy
7 Ionawr 2020

Cyfle i ymuno gyda chorau'r Eisteddfod

A ninnau ar gychwyn blwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae Côr yr Eisteddfod yn ail-gychwyn ymarfer yn barod ar gyfer perfformiad arbennig yn y Brifwyl yn Nhregaron ddechrau mis Awst
Mwy
Rhagfyr 2019
Articles Actions
3 Rhagfyr 2019

Ymlaen â'r gwaith medd trefnwyr yr Eisteddfod!

Gydag wyth mis i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae’r Gronfa Leol wedi cyrraedd ei tharged o £330,000 – ac mae’r swyddogion yn benderfynol o barhau i drefnu gweithgareddau lleol tan y diwedd!
Mwy
Tachwedd 2019
Articles Actions
6 Tachwedd 2019

Ysgoloriaeth PhD : Yr Eisteddfod mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Mae’r Eisteddfod mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnig ysgoloriaeth am dair blynedd &
Mwy
4 Tachwedd 2019

Logo Eisteddfod Ceredigion 2020

Isod ceir gwaith celf brand Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, ynghyd â chanllawiau ar gyfer ei ddefnyddio 
Mwy
4 Tachwedd 2019

Lansio Côr Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Gyda llai na deg mis i fynd cyn Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion, mae manylion Côr yr Eisteddfod wedi’u cyhoeddi, a gellir cofrestru i fod yn aelod o’r côr dros yr wythnosau nesaf.
Mwy
Hydref 2019
Articles Actions
30 Hydref 2019

Mis i fynd tan ddyddiad cau cystadleuaeth Medal Ryddiaith Eisteddfod 2020

Mis yn unig sydd i fynd tan 1 Rhagfyr, sef y dyddiad pan fo’n rhaid i geisiadau ar gyfer y Fedal Ryddiaith gael eu cyflwyno er mwyn eu hanfon at y beirniaid.
Mwy
28 Hydref 2019

Tendrau Paratoi’r Ŵyl

 RHAN 1 - CYFARWYDDWR/CYFARWYDDIAETH GWEITHREDIADAU (
Mwy
16 Hydref 2019

Cyfle i gynnig pris ar gyfer gwaith argraffu

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith argraffu isod.Llyfryn cystadlaethau dysgwyr 2020: 
Mwy
10 Hydref 2019

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig dwy ysgoloriaeth PhD ym maes y diwydiannau creadigol

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig dwy ysgoloriaeth PhD ym maes y diwydiannau creadigol
Mwy
Medi 2019
Articles Actions
9 Medi 2019

Dyddiad cau newydd i gystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen

Cofiwch fod dyddiad cau newydd ar gyfer cystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion - a bod y dyddiad hwn yn prysur agosáu!
Mwy
Mehefin 2019
Articles Actions
30 Mehefin 2019

Dros 1,500 yn tyrru i Gyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion

Daeth ymhell dros 1,500 o bobl ynghyd yn nhref Aberteifi dros y penwythnos i ddathlu dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion i’r ardal o 1-8 Awst y flwyddyn nesaf.
Mwy
29 Mehefin 2019

Sylwadau'r Archdderwydd Newydd

Sylwadau’r Archdderwydd newydd yn Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020, Aberteifi, 29 Mehefin 2019
Mwy
24 Mehefin 2019

Nwyddau Unigryw ar gyfer yr Eisteddfod yng Ngheredigion

Darn o emwaith wedi ei ysbrydoli gan y barcud coch a diod arbennig wedi ei dylanwadu gan un o feirdd enwocaf yr ardal – rhai o’r nwyddau unigryw sydd wedi eu creu i godi arian ac ymwybyddiaeth am ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Cheredigion yn 2020.
Mwy
18 Mehefin 2019

Ceredigion yn dathlu dyfodiad yr Eisteddfod Genedlaethol

Ddydd Sadwrn 29 Mehefin, bydd cyfle i ddathlu dyfodiad yr Eisteddfod i ardal Ceredigion y flwyddyn nesaf, wrth i gannoedd o drigolion lleol y sir ymuno gyda Gorsedd y Beirdd mewn seremoni arbennig i Gyhoeddi’r Eisteddfod yn Aberteifi.
Mwy
17 Mehefin 2019

Gwledd o weithgareddau i gyhoeddi Eisteddfod 2020

Mae’r bwrlwm a’r cyffro ynghlwm â’r paratoadau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2020 yn amlwg ers misoedd ar draws Ceredigion ac mae cyfle i ddathlu carreg filltir bellach ymhen rhai wythnosau gyda chyfnod swyddogol y cyhoeddi. 
Mwy
Hydref 2018
Articles Actions
4 Hydref 2018

Dewch i fod yn rhan o dîm Eisteddfod Ceredigion

Yn dilyn cyfarfod llwyddiannus ganol Medi, mae’r gwaith paratoi ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol yng Ngheredigion yn cychwyn o ddifrif ddydd Sadwrn 13 Hydref, wrth greu’r grwpiau a phwyllgorau a fydd yn arwain ar y gwaith lleol.  
Mwy
Medi 2018
Articles Actions
21 Medi 2018

Bron i 400 yng nghyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2020

Er gwaethaf y tywydd stormus, daeth bron i 400 o drigolion lleol i Ysgol Gyfun Aberaeron neithiwr, i ddatgan eu cefnogaeth i ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Cheredigion ymhen dwy flynedd.
Mwy
13 Medi 2018

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020

Cofiwch am gyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2020 wythnos i heno!
Mwy
3 Medi 2018

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020 i'w gynnal yn Aberaeron

Nos Iau, 20 Medi cynhelir cyfarfod arbennig yn Ysgol Gyfun Aberaeron, i groesawu’r Eisteddfod Genedlaethol i Geredigion ymhen dwy flynedd.
Mwy