Newyddion Eisteddfod 2017

Dyma'r newyddion diweddaraf am Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.

Os ydych yn gweithio yn y wasg a'r cyfryngau ac yn awyddus i gael eich hychwanegu at ein bas data datganiadau anfonwch ebost at gwyb@eisteddfod.org.uk.

 

Ebrill 2017
Articles Actions
26 Ebrill 2017

100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod Môn

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn a gynhelir ym Modedern o 4-12 Awst eleni.
Mwy
24 Ebrill 2017

Cydnabyddiaeth am ymroddiad i ymwelwyr byddar ac anabl i'r Eisteddfod

Mae’r Eisteddfod wedi derbyn achrediad gan sefydliad sy’n gweithio gyda gwyliau a digwyddiadau cerddorol i sicrhau eu bod yn hygyrch a chynhwysol i gwsmeriaid byddar ac anabl. 
Mwy
20 Ebrill 2017

Ffatri Llais yn cynnig gweithdy lleisiol am ddim

Ddydd Sul 23 Ebrill, yn y Neuadd Fach, Pontyrhyd ger Llanddarog, cynhelir gweithdy lleisiol arbennig ar gyfer cantorion amatur dros 25 oed o ardal de Cymru.
Mwy
16 Ebrill 2017

Dyddiad cau cystadlaethau llwyfan Eisteddfod 2017 yn agosau

Ychydig dros bythefnos yn unig sydd i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, a dyma’r cyfle olaf i annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru i gymryd rhan.  
Mwy
8 Ebrill 2017

Osian Roberts yw Llywydd yr Wyl 2017

Heddiw cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai Osian Roberts, Rheolwr Cynorthwyol Tîm Pêl Droed Cymru, fydd Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.  
Mwy
8 Ebrill 2017

Deri Tomos yn derbyn Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod 2017

Cyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn i Deri Tomos, Llanllechid, Gwynedd, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.  
Mwy
8 Ebrill 2017

Dan Puw yn ennill Medal Goffa Syr TH Parry-Williams eleni

Dan Puw o’r Parc ger Y Bala yw enillydd Medal Goffa Syr TH Parry-Williams er clod eleni.  
Mwy
7 Ebrill 2017

Cyfle i fusnesau Môn fwydo mewn i gyrsiau iaith

Mae’r Eisteddfod a Chonsortiwm Dysgu Cymraeg Gogledd-orllewin eisiau clywed gan gwmnïau a busnesau ar Ynys Môn sy’n awyddus i dderbyn gwersi Cymraeg rhad ac am ddim cyn ymweliad yr Eisteddfod.
Mwy
6 Ebrill 2017

Briff Prosiect Celf RAS - Pelydrau Cosmig

Y Prosiect
Mwy
5 Ebrill 2017

Tocynnau dau gyngerdd yn gwerthu allan mewn llai na deuddydd

Ddeuddydd ar ôl i docynnau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn fynd ar werth, mae pob tocyn eisoes wedi’u gwerthu ar gyfer dau o’r cyngherddau nos.
Mwy
4 Ebrill 2017

Gwasanaeth newydd i gystadleuwyr ar wefan yr Eisteddfod

Gydag ychydig yn llai na mis i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan, mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi lansio gwasanaeth newydd sy’n sicr o fod o gymorth i gystadleuwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer eu rhagbrofion eleni.
Mwy
3 Ebrill 2017

Tocynnau Eisteddfod Môn ar gael!

Mae tocynnau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn wedi mynd ar werth y bore 'ma.
Mwy
Mawrth 2017
Articles Actions
31 Mawrth 2017

Cyfle i gofio a diolch am gyfraniad Sioned James

Bydd S4C yn talu teyrnged i'r diweddar Sioned James ddydd Gwener, 7 Ebrill mewn rhaglen arbennig Cofio Sioned James.
Mwy
30 Mawrth 2017

Cyhoeddi manylion cyngherddau Eisteddfod Môn

Comedi, cerddoriaeth glasurol, gig a chofio’r Rhyfel Byd Cyntaf, dyma flas o’r hyn sydd yng nghyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.
Mwy
29 Mawrth 2017

Cyhoeddi lein-yps Maes B 2017

Unwaith eto eleni, bydd prif fandiau Cymru’n perfformio ar lwyfan Maes B, wrth i’r ŵyl gerddoriaeth Gymraeg bwysicaf ddathlu’i phen blwydd yn ugain oed.
Mwy
24 Mawrth 2017

Lansio Ffatri Llais, gweithdai lleisiol i gantorion Cymru

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol a Chymdeithas Eisteddfodau Cymru yn cydweithio i gynnig hyfforddiant i gantorion amatur dros 25 oed yma yng Nghymru, gyda chefnogaeth a chymorth Tŷ Cerdd.
Mwy
22 Mawrth 2017

Eden yw sêr nos Wener y Steddfod

Un o’r cwestiynau mawr cyn i docynnau’r Eisteddfod fynd ar werth yw pwy fydd ar Lwyfan y Maes nos Wener eleni? 
Mwy
16 Mawrth 2017

Pythefnos i fynd cyn dyddiad cau cystadlaethau cyfansoddi'r Eisteddfod

Dim ond pythefnos sydd ar ôl os ydych chi’n ystyried cystadlu yn un o gystadlaethau cyfansoddi’r Eisteddfod Genedlaethol eleni.
Mwy
13 Mawrth 2017

Maes Gwersylla'r Eisteddfod yn llenwi'n gyflym

Yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos ddiwethaf fod Maes Carafanau’r Eisteddfod yn llawn, mae’r Maes Gwersylla Teuluol gerllaw hefyd yn prysur lenwi.
Mwy
13 Mawrth 2017

Cyfle Tendro: Baneri Eisteddfod 2017

Rydym yn chwilio am gwmni i argraffu 100 o faneri i ni fel rhan o'n gwaith o hyrwyddo Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn
Mwy
13 Mawrth 2017

Cyfle Tendro: Posteri Eisteddfod 2017

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith argraffu isod: 
Mwy
10 Mawrth 2017

Cyfleoedd gwirfoddoli Eisteddfod 2017 ar gael

Os oes gennych chi ambell awr i’w sbario yn ystod yr haf eleni, beth am wirfoddoli i fod yn rhan o dîm yr Eisteddfod Genedlaethol?  
Mwy
9 Mawrth 2017

Llond llaw o stondinau ar ôl ar gyfer Eisteddfod Ynys Môn

Ychydig iawn o stondinau sydd ar ôl i’w archebu ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni, felly mae’r trefnwyr yn annog unrhyw un sy’n awyddus i logi stondin i gysylltu cyn gynted â phosibl.
Mwy
6 Mawrth 2017

Maes Carafanau 2017 yn llawn

Mae maes carafanau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yn llawn.
Mwy
3 Mawrth 2017

Dosbarth Meistr Gwobr Richard Burton

Dros y blynyddoedd mae Gwobr Richard Burton wedi rhoi cyfle i rai o berfformwyr blaenaf Cymru gael profiad o fod ar lwyfan.
Mwy
1 Mawrth 2017

Cyfle Tendro: Llyfryn Hyrwyddo Eisteddfod 2017

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith argraffu isod.
Mwy
Chwefror 2017
Articles Actions
28 Chwefror 2017

Cystadleuaeth Tlws Sbardun 2017

Unwaith eto eleni, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal cystadleuaeth i wobrwyo cân werinol ac acwstig ei naws, gyda Thlws Sbardun a £500 yn wobr i’r enillydd. 
Mwy
20 Chwefror 2017

Cofio'r Rhyfel Mawr ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod

Ganrif yn ôl, roedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar ei hanterth, gyda miloedd o fechgyn ifanc eisoes wedi’u lladd, a rhagor yn cael eu hanfon i’r Rhyfel bron yn ddyddiol.  
Mwy
14 Chwefror 2017

Dim ond pythefnos ar ôl i enwebu i'r Orsedd

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad mawr yn gymunedol neu’n genedlaethol?  
Mwy
9 Chwefror 2017

Carafanau a stondinau Ynys Môn yn gwerthu'n gyflym

Stondinau a safleoedd carafan yn gwerthu'n arbennig o dda.
Mwy
9 Chwefror 2017

Gig y Pafiliwn 2017

Ar noswaith #DyddMiwsigCymru, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoeddi manylion Gig y Pafiliwn 2017 fydd yn cael ei chynnal yn y Pafiliwn yn ystod Eisteddfod Ynys Môn. 
Mwy
Ionawr 2017
Articles Actions
31 Ionawr 2017

Pafiliwn yr Eisteddfod yn ennill gwobr

Mae Pafiliwn newydd yr Eisteddfod Genedlaethol wedi ennill un o wobrau mawr y diwydiant gwyliau ar draws Prydain.
Mwy
31 Ionawr 2017

Aelod o'r Pwyllgor yn creu Tlws Rhyddiaith y Dysgwyr

Wyddoch chi fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn cynnig llawer o gystadlaethau arbennig ar gyfer dysgwyr? 
Mwy
20 Ionawr 2017

Croesawu cefnogaeth trigolion Ynys Môn

Gyda thros chwe mis i fynd cyn yr Eisteddfod ar Ynys Môn, mae trigolion yr ynys wedi llwyddo i gyrraedd nod y Gronfa Leol, sy’n rhan bwysig o waith codi arian yr Eisteddfod.
Mwy
19 Ionawr 2017

Gwahodd enwebiadau ar gyfer dwy fedal arbennig

Mae llai na phythefnos ar ôl os ydych am enwebu rhywun ar gyfer dwy o anrhydeddau’r Eisteddfod Genedlaethol eleni. 
Mwy
17 Ionawr 2017

Arholiadau Gorsedd y Beirdd

Ydych chi wedi meddwl pa mor gyffrous fyddai cael cymryd rhan yn un o seremonïau’r Orsedd ar lwyfan y Pafiliwn yn yr Eisteddfod?  
Mwy
9 Ionawr 2017

Cofrestru ar-lein i gystadlu yn Ynys Môn

O’r diwedd, mae’n flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, a golygon partïon, corau, grwpiau, bandiau ac unigolion yn troi tua’r ynys wrth iddyn nhw ddechrau meddwl am gystadlu. 
Mwy
3 Ionawr 2017

Lansio Dysgwr y Flwyddyn 2017

Gyda nifer fawr ohonom yn gwneud addunedau blwyddyn newydd ddechrau Ionawr, beth am fynd ati i wneud addewid i enwebu rhywun sydd wedi dysgu Cymraeg ar gyfer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn?
Mwy
Rhagfyr 2016
Articles Actions
29 Rhagfyr 2016

Chwilio am Gôr Coll yr Eisteddfod Genedlaethol

A ninnau ar drothwy 2017, pan fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn coffau’r Rhyfel Byd Cyntaf, Hedd Wyn a’r rheiny a gollodd eu bywydau ganrif yn ôl, mae’r trefnwyr wedi lansio apêl i chwilio am deuluoedd aelodau o gôr arbennig a fu’n cystadlu yn yr Eisteddfod dros ganrif yn ôl.
Mwy
27 Rhagfyr 2016

Côr Coll Eisteddfod 1915

6 Medi 1917, ac roedd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhenbedw’n tynnu tua’i therfyn, gyda diwrnod arall o gystadlu brwd.  
Mwy
16 Rhagfyr 2016

Ai chi yw 'Thespis' neu 'Un o'r Cwm'?

Mae’r Eisteddfod wedi lansio apêl i gael hyd i ddau gyn-gystadleuydd a gymerodd ran yn yr Eisteddfod bedair blynedd yn ôl ym Mro Morgannwg.
Mwy
12 Rhagfyr 2016

Contract maes parcio Eisteddfod 2017 ar gael

Gyda blwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn bron â chyrraedd, mae’r Eisteddfod eisiau clywed gan aelodau o grwpiau neu glybiau sy’n awyddus i godi arian drwy gefnogi’r Eisteddfod.
Mwy
12 Rhagfyr 2016

Yr Orsedd yn galw am enwau i'w hanrhydeddu ym Môn

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad mawr yn gymunedol neu’n genedlaethol?  
Mwy
7 Rhagfyr 2016

Lansio cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2017

Unwaith eto eleni, mae Maes B a Radio Cymru’n cydweithio i lansio un o uchafbwyntiau’r Sîn Roc Gymraeg – cystadleuaeth Brwydr y Bandiau, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal ar Lwyfan y Maes yn yr Eisteddfod ym mis Awst.
Mwy
6 Rhagfyr 2016

Gwobr Goffa Daniel Owen yn denu nifer fawr o geisiadau

Gyda’r dyddiad cau wedi pasio, cyhoeddodd trefnwyr yr Eisteddfod bod nifer y ceisiadau ar gyfer Gwobr Goffa Daniel Owen 2017 yn record newydd.
Mwy
Tachwedd 2016
Articles Actions
23 Tachwedd 2016

Dim ond wythnos i fynd tan ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod 2017

Dim ond wythnos sydd i fynd tan y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau Y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.
Mwy
14 Tachwedd 2016

Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eistedddfod 2017

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i wyddoniaeth a thechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg? 
Mwy
7 Tachwedd 2016

Galw am enwebiadau ar gyfer Medal Syr TH Parry-Williams

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwirfoddoli i helpu pobl ifanc am flynyddoedd lawer rywle yng Nghymru? 
Mwy
3 Tachwedd 2016

Dewch i Ganu'r Meseia!

Gyda llai na deufis i fynd tan y Nadolig, mae Pwyllgor Apêl Porthaethwy’n cychwyn ar eu dathliadau drwy wahodd pawb i ddod atynt ar gyfer perfformiad arbennig o’r Meseia gan Handel yng Nghapel Mawr, Porthaethwy.
Mwy
Hydref 2016
Articles Actions
31 Hydref 2016

Mis i fynd tan ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod 2017

Mae’n anodd credu ein bod ni’n prysur agosáu at y dyddiad cau cyntaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf.
Mwy
17 Hydref 2016

Cyhoeddi manylion Côr Eisteddfod Ynys Môn

Gyda llai na deg mis i fynd cyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, mae manylion Côr yr Eisteddfod wedi’u cyhoeddi, a gellir cofrestru i fod yn aelod o’r côr dros yr wythnosau nesaf.
Mwy
Mehefin 2016
Articles Actions
26 Mehefin 2016

Cannoedd yn Cyhoeddi Eisteddfod Ynys Môn

Daeth cannoedd o bobl Môn a’r ardaloedd cyfagos i Gaergybi ddoe, ar gyfer Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf.
Mwy
25 Mehefin 2016

Araith yr Archdderwydd newydd, Geraint Llifon, wrth iddo gael ei Orseddu

Ddydd Sadwrn, gorseddir yr Archdderwydd newydd, Geraint Llifon, ar ddechrau Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Ynys Môn 2017.Isod ceir copi o’r sylwadau a draddodir ganddo o’r Maen Llog yn ystod y seremoni.
Mwy
23 Mehefin 2016

Caergybi'n barod ar gyfer Cyhoeddi Eisteddfod 2017

Bydd cannoedd yn gorymdeithio drwy ganol tref Caergybi dydd Sadwrn, wrth i Ynys Môn groesawu Eisteddfod Genedlaethol 2017 i’r sir.  
Mwy
15 Mehefin 2016

Cyhoeddi Eisteddfod 2017 yn prysur agosau

Gyda dim ond wythnos a hanner i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Fôn, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.
Mwy
Mai 2016
Articles Actions
13 Mai 2016

Helfa Hanes Hedd Wyn

Ddydd Mawrth (17 Mai), bydd cyfle i blant ysgolion cynradd Ynys Môn fynd draw i Oriel Ynys Môn i fod yn rhan o brosiect cyffrous am hanes Hedd Wyn a’r Rhyfel Byd Cyntaf.
Mwy
11 Mai 2016

Llywyddion Anrhydeddus Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

Mae’n bleser gan yr Eisteddfod gyhoeddi enwau’r rheini sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf.
Mwy
Ebrill 2016
Articles Actions
13 Ebrill 2016

Aled a Dafydd (Cowbois) a Hedd Wyn gan Guto Dafydd

Cyfansoddwyd y gerdd isod gan Guto Dafydd i nodi'r cyhoeddiad mai Aled a Dafydd o Cowbois Rhos Botwnnog fydd
Mwy
13 Ebrill 2016

Dau o frodyr Cowbois Rhos Botwnnog i arwain prosiect cerdd Hedd Wyn

Aled a Dafydd Hughes, dau frawd o ardal Pen Llŷn, sy’n fwyaf adnabyddus fel aelodau o’r band Cowbois Rhos Botwnnog, sydd wedi’u penodi i arwain y tîm creadigol a fydd yn gyfrifol am gyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf. 
Mwy
Chwefror 2016
Articles Actions
26 Chwefror 2016

Cyfle i chwarae rhan yn seremonïau'r Orsedd

Hoffech chi chwarae rhan allweddol yn seremonïau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn?
Mwy
17 Chwefror 2016

Cyfle Tendro: Taflen Hyrwyddo Eisteddfod 2017

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith isod: Llyfryn hyrwyddo 2017: 
Mwy
16 Chwefror 2016

Cynllun Hedd Wyn

Mae Cynllun Hedd Wyn wedi rhyddhau ffilm fer arall fel rhan o'r prosiect.
Mwy
15 Chwefror 2016

Hwb i gronfa Eisteddfod 2017

Gyda bron i flwyddyn a hanner i fynd cyn cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn, mae cronfa’r Brifwyl wedi cael hwb ariannol arbennig.
Mwy
Ionawr 2016
Articles Actions
7 Ionawr 2016

Her Hywel yn codi stêm i golli pwysau

Mae Her Hywel wedi dechrau.
Mwy
Rhagfyr 2015
Articles Actions
29 Rhagfyr 2015

Dyddiad cau prosiect Hedd Wyn yn agosau

Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl i wneud cais i fod yn rhan o’r tîm creadigol a fydd yn gyfrifol am brosiect cyff
Mwy
13 Rhagfyr 2015

Dewch i golli pwysau gyda Hywel Gwynfryn!

Fyddwch chi’n awyddus i golli pwysau ar ôl y Nadolig?  A fyddai’n haws dyfalbarhau wrth golli pwysau gyda chriw o ffrindiau?  
Mwy
4 Rhagfyr 2015

Cynllun Cerdd Hedd Wyn

Rydym yn awyddus i gomisiynu unigolion neu dîm creadigol, sef cyfansoddwr/wyr ac awdur geiriau (barddoniaeth / llenyddiaet
Mwy
Medi 2015
Articles Actions
28 Medi 2015

Cyfle i fod yn rhan o'r paratoadau ar gyfer Eisteddfod 2017

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Ynys Môn yn 2017, rydym yn chwilio am bobl o bob oed a chefndir i fod yn rhan o’r gwaith paratoi a threfnu dros y misoedd nesaf.
Mwy