Newyddion Eisteddfod 2017

Datganiadau i'r wasg yn ymwneud ag Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.

Os ydych yn gweithio yn y wasg a'r cyfryngau ac yn awyddus i gael eich hychwanegu at ein bas data datganiadau anfonwch ebost at gwyb@eisteddfod.org.uk.

 

Tachwedd 2017
Articles Actions
25 Tachwedd 2017

Cyngor yr Eisteddfod yn dathlu llwyddiant a pharatoi am y dyfodol

Yn ei gyfarfod Cyngor yn Aberystwyth heddiw, cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai Llanrwst fydd lleoliad yr ŵyl ymhen
Mwy
Awst 2017
Articles Actions
15 Awst 2017

Pigion wythnos Llais y Maes

Dyma bigion o wythnos Llais y Maes yn yr Eisteddfod eleni.
Mwy
14 Awst 2017

Eiddo Coll

Mae nifer fawr o bethau'n cael eu colli a'u darganfod yn ystod wythnos yr Eisteddfod bob blwyddyn.
Mwy
13 Awst 2017

Diolch am wythnos i'w chofio

Gyda’r Maes wedi gwagio a’r gwaith o ddatgymalu’r Pafiliwn a’r adeiladau eraill wedi cychwyn, Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod fu’n edrych yn ôl ar yr wythnos ym Modedern.
Mwy
12 Awst 2017

Ffigurau Ymwelwyr yr wythnos

Isod ceir ffigurau ymwelwyr am y blynyddoedd diwethaf.
Mwy
12 Awst 2017

Ffigurau Ymwelwyr 12.08.17

Ffigwr heddiw – 20,005  2016  –  19,086
Mwy
12 Awst 2017

Llythrennau Mawr yr Eisteddfod

Faint o luniau sydd wedi’u tynnu o flaen llythrennau eiconig y gair ‘Eisteddfod’ ar y Maes ym Modedern yr wythnos hon?
Mwy
12 Awst 2017

Dyfarnu Gwobr CASW i geffyl

Mae darlun siarcol enfawr yn cael ei ychwanegu at gasgliad Oriel Ynys Môn yn dilyn dyfarniad Gwobr Bwrcasu Cymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru. 
Mwy
12 Awst 2017

Canlyniad Gwobr Josef Herman - y bobl yn cytuno â'r detholwyr

Dyfarnwyd Gwobr Josef Herman - Dewis y Bobl i enillydd Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn. 
Mwy
12 Awst 2017

Canlyniadau dydd Sadwrn 12 Awst

Grŵp Offerynnol (59)
Mwy
12 Awst 2017

Osian Roberts yw Llywydd yr Wyl 2017

Osian Roberts, Rheolwr Cynorthwyol Tîm Pêl Droed Cymru, yw Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni. 
Mwy
11 Awst 2017

Ffigurau Ymwelwyr 11.08.17

Dydd Gwener 11/08/2017        
Mwy
11 Awst 2017

Osian Rhys Jones yn ennill Cadair Eisteddfod Ynys Môn

Osian Rhys Jones, yn wreiddiol o ardal Y Ffôr, Pwllheli, ond sy’n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn yw enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.
Mwy
11 Awst 2017

Bendith yn ennill Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Bendith sy’n derbyn Tlws Albwm Cymraeg y Flwyddyn eleni am eu halbwm Bendith.
Mwy
11 Awst 2017

Y Cymry'n gwrthryfela mewn symffoni yn y Pafiliwn

Adolygiad gan Aled Russell (Llais y Maes)
Mwy
11 Awst 2017

Canlyniadau dydd Gwener 11 Awst

Pafiliwn:
Mwy
10 Awst 2017

Parcio Dydd Gwener

Bydd y system bysiau gwennol yn weithredol eto dydd Gwener gan ddefnyddio yr un safleoedd ym Mona.
Mwy
10 Awst 2017

Ffigurau Ymwelwyr 10.08.17

Ffigwr heddiw – 22,6852016  –  18,516
Mwy
10 Awst 2017

Englyn y dydd - dydd Gwener

Pwnc englyn y dydd ar gyfer dydd Gwener Ynys.
Mwy
10 Awst 2017

Heiddwen Tomos yn ennill y Fedal Ddrama

Athrawes o Sir Gaerfyrddin sy’n derbyn Medal Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.
Mwy
10 Awst 2017

Alffa yn ennill Brwydr y Bandiau

Alffa yw enillwyr prosiect Brwydr y Bandiau eleni, yn dilyn cystadleuaeth arbennig ar Lwyfan y Maes neithiwr, lle bu chwech o artistiaid a grwpiau’n perfformio.
Mwy
10 Awst 2017

Canlyniadau dydd Iau 10 Awst

Pafiliwn:Llefaru Unigol Agored (141)
Mwy
10 Awst 2017

Canlyniadau Cyfansoddi - Dysgwyr

125.     Cystadleuaeth Y Gadair
Mwy
10 Awst 2017

Canlyniadau Cyfansoddi - Llenyddiaeth

150.     Englyn unodl union: Mam.Buddugol: Annes Glynn, Rhiwlas
Mwy
10 Awst 2017

Deri Tomos yn derbyn Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod 2017

Cyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn i Deri Tomos, Llanllechid, Gwynedd, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.  
Mwy
10 Awst 2017

Limrig y Dydd - dydd Gwener

Testun limrig y dydd ar gyfer dydd Gwener fydd:Aeth aelod o'r Orsedd i gysgu...
Mwy
9 Awst 2017

Neb yn deilwng yn seremoni Tlws y Cerddor

Heno, cyhoeddwyd nad oedd neb yn deilwng yng nghystadleuaeth Tlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn. 
Mwy
9 Awst 2017

Englyn y Dydd - dydd Iau

Testun englyn y dyddFfaithCeisiadau i'w hanfon at gwyb@eisteddfod.org.uk erbyn 09.30 dydd Iau.
Mwy
9 Awst 2017

Ffigurau Ymwelwyr 09.08.17

Ffigwr heddiw – 20,1082016  –  18,019
Mwy
9 Awst 2017

Parcio Dydd Iau

Bydd y system bysiau gwennol yn weithredol eto dydd Iau gan ddefnyddio yr un safleoedd ym Mona.
Mwy
9 Awst 2017

Ail Fedal Ryddiaith Eisteddfod Ynys Môn i Sonia Edwards

Ar alwad y corn gwlad yn 1999, Sonia Edwards gododd i dderbyn Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.  
Mwy
9 Awst 2017

Canlyniadau nos Fercher 9 Awst

Parti Dawnsio Gwerin dan  (51)
Mwy
9 Awst 2017

Canlyniadau dydd Mercher 9 Awst

Rhuban Glas Offerynnol 16 ac o dan 19 oed (68)
Mwy
9 Awst 2017

Emma Chappell yw Dysgwr y Flwyddyn

Dysgwr y Flwyddyn eleni yw Emma Chappell.  
Mwy
9 Awst 2017

Limrig y Dydd - dydd Iau

Pwnc limrig y dydd ar gyfer dydd Iau:Wrth gerdded drwy'r maes carafanau...
Mwy
8 Awst 2017

Canlyniadau dydd Mawrth 8 Awst

Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol (9)
Mwy
8 Awst 2017

Parcio Dydd Mercher

Bydd y system bysiau gwennol yn weithredol eto dydd Mercher, gan ddefnyddio yr un safleoedd ym Mona unwaith eto. 
Mwy
8 Awst 2017

Ffigurau Ymwelwyr 08.08.17

Ffigwr heddiw – 14,712 2016  –  15,009
Mwy
8 Awst 2017

Neb yn deilwng yng Ngwobr Goffa Daniel Owen

Er i gystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen ddenu mwy o geisiadau nag erioed o’r blaen eleni, nid oedd yr un ymgais yn haeddu’r wobr yn ôl y beirniaid, Bethan Gwanas, Caryl Lewis a’r diweddar Tony Bianchi, a fu farw wythnosau’n unig cyn yr Eisteddfod eleni.
Mwy
8 Awst 2017

Dan Puw yn ennill Medal Goffa Syr TH Parry-Williams eleni

Dan Puw o’r Parc ger Y Bala yw enillydd Medal Goffa Syr TH Parry-Williams er clod eleni.  
Mwy
8 Awst 2017

Llwyddiant Mawr i Chroma

Mae enillwyr Brwydr y Bandiau Maes B a Radio Cymru 2016 wedi’u dewis i berfformio yng ngwyliau Reading a Leeds eleni, fel rhan o gynllun BBC Introducing.
Mwy
8 Awst 2017

Pedwar enillydd teilwng ar gyfer Gwobr Ifor Davies...

Daeth Ifor Davies i gasgliad dadleuol wth ddyfarnu ei wobr yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017. 
Mwy
8 Awst 2017

Englyn y Dydd (Mercher)

Pwnc englyn y dydd ar gyfer dydd Mercher ywDysgu
Mwy
8 Awst 2017

Astudiaeth Achos Nawdd: Gwelliannau Cartref Peninsula

Un o noddwyr Y Lle Celf eleni oedd Gwelliannau Cartref Peninsula, cwmni lleol o’r Gaerwen, sydd wedi noddi nifer o weithgareddau a phrosiectau celfyddydol a chymunedol yn yr ardal dros y blynyddoedd.  
Mwy
8 Awst 2017

I'r Byw - Y Lle Celf

I’R BYW : Y LLE CELF, DYDD MAWRTH 8 AWST 2017 gyda CHRISTINE MILLSGWEITHDY TRA GWAHANOL!
Mwy
8 Awst 2017

Ogof 360 Maes B - Profiad Newydd ar Faes yr Eisteddfod

Dewch draw i Ogof 360 Maes B ar y Maes am brofiad cwbl newydd yn ystod yr wythnos…
Mwy
8 Awst 2017

Limrig y Dydd - dydd Mercher

Pwnc limrig y dydd ar gyfer dydd Mercher:Rhyw flaenor o ardal Bryngwran...
Mwy
7 Awst 2017

Manylion parcio dydd Mawrth

Bydd y system bysiau gwennol yn weithredol eto yfory (dydd Mawrth), gan ddefnyddio yr un safleoedd ym Mona unwaith eto. 
Mwy
7 Awst 2017

Pryddest Fuddugol Eisteddfod 2017

Isod, ceir pryddest fuddugol Gwion Hallam o Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.
Mwy
7 Awst 2017

Yr awen yn dychwelyd i Fardd y Goron eleni

‘Doedd Gwion Hallam, enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni, prin wedi barddoni ers geni’i blentyn cyntaf bedair blynedd ar ddeg yn ôl.  
Mwy
7 Awst 2017

Canlyniadau dydd Llun 7 Awst

Canlyniadau Llun 7 AwstLlefaru Unigol dan 12 oed (145)
Mwy
6 Awst 2017

Canlyniadau dydd Sul 6 Awst

Cyflwyno Rhaglen o adloniant (27)1. Côr Glanaethwy2. Côr Ieuenctid Môn a CODA3. Côr CF1
Mwy
6 Awst 2017

Peidiwch â symud ceir ar y Maes Carafanau

Mae trefnwyr yr Eisteddfod yn gofyn ar i breswylwyr y Maes Carafanau beidio â symud eu ceir o amgylch y maes carafanau ar hyn o bryd.
Mwy
6 Awst 2017

System bysiau gwennol i gludo teithwyr i'r Eisteddfod ddydd Llun

Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn defnyddio system bws gwennol i gludo teithwyr i’r Maes ym Modedern ddydd Llun 7 Awst.
Mwy
6 Awst 2017

Dewch i chwarae Loteri'r Eisteddfod

Heddiw, mae’r Eisteddfod yn lansio’i gynllun Loteri ar ei newydd wedd.
Mwy
5 Awst 2017

Gwthio ffiniau chwythu gwydr

Dyfarnwyd Ysgoloriaeth Artist Ifanc Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017 i wneuthurwraig o Gaernarfon i wthio ffiniau chwythu gwydr. 
Mwy
5 Awst 2017

Cronfa Leol Môn yn torri pob record

Ar fore cyntaf yr Eisteddfod ym Modedern, Ynys Môn, cyhoeddwyd bod y Gronfa Leol wedi llwyddo i dorri’r record a oso
Mwy
5 Awst 2017

Canlyniadau dydd Sadwrn 5 Awst

Unawd ar unrhyw offeryn gwerin (10)
Mwy
5 Awst 2017

Ffigurau Ymwelwyr

Ffigwr heddiw – 15,8312016  –  15,286
Mwy
5 Awst 2017

Gwaith papur 3D yn ennill y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain

Artist o Gaerdydd sy’n ymchwilio i bosibiliadau lluniadu tri dimensiwn, sydd wedi ennill Y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.
Mwy
5 Awst 2017

Lluniadau yn yr aer yn ennill Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio

Artist sydd wedi creu ystafell wifren yn cynnwys dresel Cymreig, gwely o Slofacia, ynghyd â dillad a bord a chadeiriau, sydd wedi ennill Y Fedal Aur am Grefft a Dylunio yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.
Mwy
3 Awst 2017

Pum mlynedd o Llais y Maes

Mae Llais y Maes yn dathlu'i ben blwydd yn bump oed yn yr Eisteddfod eleni.
Mwy
Gorffennaf 2017
Articles Actions
30 Gorffennaf 2017

Dewch am dro ar Faes yr Wyl...

Mae pawb yn ymwelwyr newydd neu anghyfarwydd wrth gyrraedd y Maes am y tro cyntaf.  
Mwy
29 Gorffennaf 2017

Gorffwysgan i gofio'r bechgyn a gollwyd yn y Rhyfel Mawr

Ar dudalen chwech o bapur Y Dydd, 14 Medi 1917, roedd adroddiad o Eisteddfod Penbedw’n cynnwys y newyddion trist am seremoni’r Cadeirio wythnos ynghynt.
Mwy
27 Gorffennaf 2017

Gwybodaeth am drefniadau wrth gyrraedd y Maes

Cofiwch adael mwy o amser nag arfer i dod i mewn i'r Maes eleni, gan y byddwn yn cynnal archwiliadau bagiau ar hap yn y brif fynedfa.
Mwy
26 Gorffennaf 2017

Rhyddhau Mwd a Gwaed - Sengl o Gyngerdd Agoriadol yr Eisteddfod

Gydag ychydig dros wythnos yn unig i fynd cyn A Oes Heddwch? - cyngerdd agoriadol yr Eisteddfod Genedlaethol yn Ynys Môn - bydd Aled a Dafydd Hughes, sy’n arwain tîm creadigol y prosiect yn cyhoeddi manylion un o’r caneuon sy’n cael ei rhyddhau fel rhagflas o’r hyn sydd i ddod yn y perfformiad.  
Mwy
23 Gorffennaf 2017

I'r Byw - Gweithdy tra gwahanol

Eisteddfodwyr, gyfeillion, fandaliaid celfyddydol....Mae prosiect celf I’r Byw angen eich cymorth.
Mwy
21 Gorffennaf 2017

Gwyn Hughes Jones yn dychwelyd i'w wreiddiau ar gyfer Cyngerdd Gala'r Eisteddfod

Bydd un o sêr y byd opera’n dychwelyd i’w wreiddiau ym Môn yn ystod wythnos yr Eisteddfod eleni, wrth i Gwyn Hughes Jones gamu ar lwyfan y Pafiliwn i berfformio mewn cyngerdd arbennig, nos Sadwrn 5 Awst.
Mwy
20 Gorffennaf 2017

Llais y Maes

Mae Llais y Maes yn wasanaeth newyddion digidol cyffrous ar y cyd â S4C, ITV Cymru Wales a'r Eisteddfod Genedlaethol. 
Mwy
18 Gorffennaf 2017

Cabarela

Un o uchafbwyntiau'r Ŵyl Gomedi yn yr Eisteddfod eleni fydd Cabarela sef noson gomedi go a
Mwy
14 Gorffennaf 2017

Maes gwersylla teuluol yr Eisteddfod yn llawn

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi bod y maes gwersylla teuluol ar gyfer yr ŵyl eleni’n llawn. 
Mwy
14 Gorffennaf 2017

Creu Tlysau Dysgwr y Flwyddyn 2017

Roedd trefnwyr yr Eisteddfod yn awyddus i gomisiynu tlysau ychydig yn wahanol ar gyfer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni.
Mwy
13 Gorffennaf 2017

Gwybodaeth am ofal a lles ym Maes B

Mae gofal a lles mynychwyr Maes B yn hollbwysig i’r trefnwyr, ac eleni, rydym yn cynnig gwasanaeth newydd ar y maes pebyll. 
Mwy
12 Gorffennaf 2017

Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn

Heddiw, cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn, a gyflwynir yng Nghaffi Maes B ddydd Gwener 11 Awst.
Mwy
1 Gorffennaf 2017

Gweithdy 'Ffoli ar Fflagiau' i baratoi ar gyfer yr Eisteddfod

Ydych chi’n mwynhau crefftau, creu a gwaith llaw?  Hoffech chi helpu i roi dipyn o liw i ardal Ynys Môn cyn ymweliad yr Eisteddfod?  
Mwy
Mehefin 2017
Articles Actions
27 Mehefin 2017

Eisteddfod yn cyhoeddi lein-yp Ty Gwerin 2017

Mae’r Eisteddfod yn falch o gyhoeddi manylion y Tŷ Gwerin eleni.  
Mwy
22 Mehefin 2017

Lansio Pecyn Addysg ysgolion Môn

Cafodd plant Ysgol Bryngwran gyfle i ddysgu mwy am yr Eisteddfod wrth i becyn addysg gan ei lansio yn yr ysgol yr wythnos hon.
Mwy
18 Mehefin 2017

Dysgu am yr Eisteddfod yn ysgolion Môn

Ddydd Mawrth (20 Mehefin), bydd disgyblion Ysgol Bryngwran yn cael cyfle i ddysgu mwy am yr Eisteddfod wrth i’r ysgol dderbyn copi o becyn addysg newydd ychydig wythnosau cyn cynnal yr ŵyl ym Modedern o 4-12 Awst.
Mwy
14 Mehefin 2017

Troelli'r Arddangosfa Agored

Newid Tirlun wrth i’r Ddaear Droelli
Mwy
12 Mehefin 2017

Cyflwyno Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

Heno (12 Mehefin) cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig yn Llangefni.
Mwy
10 Mehefin 2017

Yr Orsedd yn llawn ar gyfer y Cadeirio

Mae nifer y ceisiadau gan aelodau Gorsedd y Beirdd i fod yn rhan o seremoni’r Cadeirio yn yr Eisteddfod eleni’n golygu bod llwyfan y Pafiliwn wedi’i lenwi, ac nad oes modd i unrhyw un arall gofrestru i wneud cais i fod yn y seremoni.
Mwy
Mai 2017
Articles Actions
24 Mai 2017

A Oes Heddwch? - Cyngerdd Agoriadol yr Eisteddfod

“Mae’r ymateb wedi bod yn wych.  Dwi’n gwybod bod y côr i gyd yn teimlo’n freintiedig iawn i gael bod yn rhan o’r cynllun arbennig hwn ac yn rhoi o’u calon ym mhob ymarfer. Dwi’n falch o ddweud hefyd ein bod yn cael lot o hwyl wrth ymarfer a phawb wedi gwirioni â’r gerddoriaeth!” 
Mwy
16 Mai 2017

Cyhoeddi manylion rhaglen Pentref Drama Eisteddfod 2017

Cyhoeddwyd manylion rhaglen Pentref Drama'r Eisteddfod eleni heddiw (16 Mai).  
Mwy
15 Mai 2017

Sesiwn galw draw yr Eisteddfod

Gyda llai na thri mis i fynd tan y daw’r Eisteddfod Genedlaethol i Ynys Môn, mae’r trefnwyr yn cynnal sesiwn galw draw ar gyfer trigolion lleol er mwyn iddyn nhw gael gwybod mwy am y paratoadau olaf dros yr wythnosau nesaf.
Mwy
14 Mai 2017

Pedwar yn cyrraedd y brig yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn

Ddoe (13 Mai) cynhaliwyd rownd gynderfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn Oriel Ynys Môn, Llangefni, gyda phedwar ymgeisydd yn cyrraedd y brig ac yn cael y cyfle i gystadlu am wobr Dysgwr y Flwyddyn yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.
Mwy
8 Mai 2017

Cyfle Tendro: Canllaw: A Guide to the Eisteddfod

Rydym yn chwilio am bris ar gyfer y gwaith argraffu canlynol:
Mwy
7 Mai 2017

Cyhoeddi lein-yp Llwyfan y Maes Eisteddfod Ynys Môn

Mae’r Eisteddfod wedi cyhoeddi’r lein-yp ar gyfer Llwyfan y Maes yn yr ŵyl eleni.
Mwy
4 Mai 2017

Trigolion y Gogledd i'w Hurddo i'r Orsedd ym Môn

Heddiw (4 Mai), cyhoeddir enwau'r rheiny o’r gogledd a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.
Mwy
4 Mai 2017

Trigolion y de orllewin i'w Hurddo gan yr Orsedd yn Eisteddfod Ynys Môn

Heddiw (4 Mai), cyhoeddir enwau'r rheiny o’r de orllewin a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.
Mwy
4 Mai 2017

Cyhoeddi Urddau'r Orsedd Ynys Môn i drigolion y de ddwyrain

Heddiw (4 Mai), cyhoeddir enwau'r rheiny o’r de ddwyrain a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.
Mwy
4 Mai 2017

Trigolion Ceredigion i'w Hurddo i'r Orsedd yn Eisteddfod Môn

Heddiw (4 Mai), cyhoeddir enwau'r rheiny o Geredigion a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.
Mwy
4 Mai 2017

Trigolion Powys i dderbyn anrhydedd gan yr Orsedd yn Eisteddfod Ynys Môn

Heddiw (4 Mai), cyhoeddir enwau'r rheiny o Bowys, neu sy’n amlwg yn yr ardal, a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.
Mwy
4 Mai 2017

Trigolion yr ynys i'w anrhydeddu gan yr Orsedd yn yr Eisteddfod

Heddiw (4 Mai), cyhoeddir enwau'r rheiny sy’n dod o Ynys Môn a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhyd
Mwy
4 Mai 2017

Cyhoeddi Urddau'r Orsedd Ynys Môn

Heddiw (4 Mai), cyhoeddir enwau'r rheiny a fydd yn cael eu derbyn i'r Orsedd drwy anrhydedd, yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.
Mwy
Ebrill 2017
Articles Actions
26 Ebrill 2017

100 diwrnod i fynd tan Eisteddfod Môn

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan gychwyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn a gynhelir ym Modedern o 4-12 Awst eleni.
Mwy
24 Ebrill 2017

Cydnabyddiaeth am ymroddiad i ymwelwyr byddar ac anabl i'r Eisteddfod

Mae’r Eisteddfod wedi derbyn achrediad gan sefydliad sy’n gweithio gyda gwyliau a digwyddiadau cerddorol i sicrhau eu bod yn hygyrch a chynhwysol i gwsmeriaid byddar ac anabl. 
Mwy
20 Ebrill 2017

Ffatri Llais yn cynnig gweithdy lleisiol am ddim

Ddydd Sul 23 Ebrill, yn y Neuadd Fach, Pontyrhyd ger Llanddarog, cynhelir gweithdy lleisiol arbennig ar gyfer cantorion amatur dros 25 oed o ardal de Cymru.
Mwy
16 Ebrill 2017

Dyddiad cau cystadlaethau llwyfan Eisteddfod 2017 yn agosau

Ychydig dros bythefnos yn unig sydd i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, a dyma’r cyfle olaf i annog unigolion, grwpiau, partïon, bandiau a chorau i gofrestru i gymryd rhan.  
Mwy
8 Ebrill 2017

Osian Roberts yw Llywydd yr Wyl 2017

Heddiw cyhoeddodd yr Eisteddfod Genedlaethol mai Osian Roberts, Rheolwr Cynorthwyol Tîm Pêl Droed Cymru, fydd Llywydd yr Ŵyl Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.  
Mwy
8 Ebrill 2017

Deri Tomos yn derbyn Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod 2017

Cyflwynir Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn i Deri Tomos, Llanllechid, Gwynedd, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.  
Mwy
8 Ebrill 2017

Dan Puw yn ennill Medal Goffa Syr TH Parry-Williams eleni

Dan Puw o’r Parc ger Y Bala yw enillydd Medal Goffa Syr TH Parry-Williams er clod eleni.  
Mwy
7 Ebrill 2017

Cyfle i fusnesau Môn fwydo mewn i gyrsiau iaith

Mae’r Eisteddfod a Chonsortiwm Dysgu Cymraeg Gogledd-orllewin eisiau clywed gan gwmnïau a busnesau ar Ynys Môn sy’n awyddus i dderbyn gwersi Cymraeg rhad ac am ddim cyn ymweliad yr Eisteddfod.
Mwy
6 Ebrill 2017

Briff Prosiect Celf RAS - Pelydrau Cosmig

Y Prosiect
Mwy
5 Ebrill 2017

Tocynnau dau gyngerdd yn gwerthu allan mewn llai na deuddydd

Ddeuddydd ar ôl i docynnau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn fynd ar werth, mae pob tocyn eisoes wedi’u gwerthu ar gyfer dau o’r cyngherddau nos.
Mwy
4 Ebrill 2017

Gwasanaeth newydd i gystadleuwyr ar wefan yr Eisteddfod

Gydag ychydig yn llai na mis i fynd cyn y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan, mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi lansio gwasanaeth newydd sy’n sicr o fod o gymorth i gystadleuwyr wrth iddynt baratoi ar gyfer eu rhagbrofion eleni.
Mwy
3 Ebrill 2017

Tocynnau Eisteddfod Môn ar gael!

Mae tocynnau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn wedi mynd ar werth y bore 'ma.
Mwy
Mawrth 2017
Articles Actions
31 Mawrth 2017

Cyfle i gofio a diolch am gyfraniad Sioned James

Bydd S4C yn talu teyrnged i'r diweddar Sioned James ddydd Gwener, 7 Ebrill mewn rhaglen arbennig Cofio Sioned James.
Mwy
30 Mawrth 2017

Cyhoeddi manylion cyngherddau Eisteddfod Môn

Comedi, cerddoriaeth glasurol, gig a chofio’r Rhyfel Byd Cyntaf, dyma flas o’r hyn sydd yng nghyngherddau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni.
Mwy
29 Mawrth 2017

Cyhoeddi lein-yps Maes B 2017

Unwaith eto eleni, bydd prif fandiau Cymru’n perfformio ar lwyfan Maes B, wrth i’r ŵyl gerddoriaeth Gymraeg bwysicaf ddathlu’i phen blwydd yn ugain oed.
Mwy
24 Mawrth 2017

Lansio Ffatri Llais, gweithdai lleisiol i gantorion Cymru

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol a Chymdeithas Eisteddfodau Cymru yn cydweithio i gynnig hyfforddiant i gantorion amatur dros 25 oed yma yng Nghymru, gyda chefnogaeth a chymorth Tŷ Cerdd.
Mwy
22 Mawrth 2017

Eden yw sêr nos Wener y Steddfod

Un o’r cwestiynau mawr cyn i docynnau’r Eisteddfod fynd ar werth yw pwy fydd ar Lwyfan y Maes nos Wener eleni? 
Mwy
16 Mawrth 2017

Pythefnos i fynd cyn dyddiad cau cystadlaethau cyfansoddi'r Eisteddfod

Dim ond pythefnos sydd ar ôl os ydych chi’n ystyried cystadlu yn un o gystadlaethau cyfansoddi’r Eisteddfod Genedlaethol eleni.
Mwy
13 Mawrth 2017

Maes Gwersylla'r Eisteddfod yn llenwi'n gyflym

Yn dilyn y cyhoeddiad yr wythnos ddiwethaf fod Maes Carafanau’r Eisteddfod yn llawn, mae’r Maes Gwersylla Teuluol gerllaw hefyd yn prysur lenwi.
Mwy
13 Mawrth 2017

Cyfle Tendro: Baneri Eisteddfod 2017

Rydym yn chwilio am gwmni i argraffu 100 o faneri i ni fel rhan o'n gwaith o hyrwyddo Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn
Mwy
13 Mawrth 2017

Cyfle Tendro: Posteri Eisteddfod 2017

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith argraffu isod: 
Mwy
10 Mawrth 2017

Cyfleoedd gwirfoddoli Eisteddfod 2017 ar gael

Os oes gennych chi ambell awr i’w sbario yn ystod yr haf eleni, beth am wirfoddoli i fod yn rhan o dîm yr Eisteddfod Genedlaethol?  
Mwy
9 Mawrth 2017

Llond llaw o stondinau ar ôl ar gyfer Eisteddfod Ynys Môn

Ychydig iawn o stondinau sydd ar ôl i’w archebu ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn eleni, felly mae’r trefnwyr yn annog unrhyw un sy’n awyddus i logi stondin i gysylltu cyn gynted â phosibl.
Mwy
6 Mawrth 2017

Maes Carafanau 2017 yn llawn

Mae maes carafanau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn yn llawn.
Mwy
3 Mawrth 2017

Dosbarth Meistr Gwobr Richard Burton

Dros y blynyddoedd mae Gwobr Richard Burton wedi rhoi cyfle i rai o berfformwyr blaenaf Cymru gael profiad o fod ar lwyfan.
Mwy
1 Mawrth 2017

Cyfle Tendro: Llyfryn Hyrwyddo Eisteddfod 2017

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith argraffu isod.
Mwy
Chwefror 2017
Articles Actions
28 Chwefror 2017

Cystadleuaeth Tlws Sbardun 2017

Unwaith eto eleni, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal cystadleuaeth i wobrwyo cân werinol ac acwstig ei naws, gyda Thlws Sbardun a £500 yn wobr i’r enillydd. 
Mwy
20 Chwefror 2017

Cofio'r Rhyfel Mawr ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod

Ganrif yn ôl, roedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar ei hanterth, gyda miloedd o fechgyn ifanc eisoes wedi’u lladd, a rhagor yn cael eu hanfon i’r Rhyfel bron yn ddyddiol.  
Mwy
14 Chwefror 2017

Dim ond pythefnos ar ôl i enwebu i'r Orsedd

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad mawr yn gymunedol neu’n genedlaethol?  
Mwy
9 Chwefror 2017

Carafanau a stondinau Ynys Môn yn gwerthu'n gyflym

Stondinau a safleoedd carafan yn gwerthu'n arbennig o dda.
Mwy
9 Chwefror 2017

Gig y Pafiliwn 2017

Ar noswaith #DyddMiwsigCymru, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cyhoeddi manylion Gig y Pafiliwn 2017 fydd yn cael ei chynnal yn y Pafiliwn yn ystod Eisteddfod Ynys Môn. 
Mwy
Ionawr 2017
Articles Actions
31 Ionawr 2017

Pafiliwn yr Eisteddfod yn ennill gwobr

Mae Pafiliwn newydd yr Eisteddfod Genedlaethol wedi ennill un o wobrau mawr y diwydiant gwyliau ar draws Prydain.
Mwy
31 Ionawr 2017

Aelod o'r Pwyllgor yn creu Tlws Rhyddiaith y Dysgwyr

Wyddoch chi fod yr Eisteddfod Genedlaethol yn cynnig llawer o gystadlaethau arbennig ar gyfer dysgwyr? 
Mwy
20 Ionawr 2017

Croesawu cefnogaeth trigolion Ynys Môn

Gyda thros chwe mis i fynd cyn yr Eisteddfod ar Ynys Môn, mae trigolion yr ynys wedi llwyddo i gyrraedd nod y Gronfa Leol, sy’n rhan bwysig o waith codi arian yr Eisteddfod.
Mwy
19 Ionawr 2017

Gwahodd enwebiadau ar gyfer dwy fedal arbennig

Mae llai na phythefnos ar ôl os ydych am enwebu rhywun ar gyfer dwy o anrhydeddau’r Eisteddfod Genedlaethol eleni. 
Mwy
17 Ionawr 2017

Arholiadau Gorsedd y Beirdd

Ydych chi wedi meddwl pa mor gyffrous fyddai cael cymryd rhan yn un o seremonïau’r Orsedd ar lwyfan y Pafiliwn yn yr Eisteddfod?  
Mwy
9 Ionawr 2017

Cofrestru ar-lein i gystadlu yn Ynys Môn

O’r diwedd, mae’n flwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, a golygon partïon, corau, grwpiau, bandiau ac unigolion yn troi tua’r ynys wrth iddyn nhw ddechrau meddwl am gystadlu. 
Mwy
3 Ionawr 2017

Lansio Dysgwr y Flwyddyn 2017

Gyda nifer fawr ohonom yn gwneud addunedau blwyddyn newydd ddechrau Ionawr, beth am fynd ati i wneud addewid i enwebu rhywun sydd wedi dysgu Cymraeg ar gyfer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn?
Mwy
Rhagfyr 2016
Articles Actions
29 Rhagfyr 2016

Chwilio am Gôr Coll yr Eisteddfod Genedlaethol

A ninnau ar drothwy 2017, pan fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn coffau’r Rhyfel Byd Cyntaf, Hedd Wyn a’r rheiny a gollodd eu bywydau ganrif yn ôl, mae’r trefnwyr wedi lansio apêl i chwilio am deuluoedd aelodau o gôr arbennig a fu’n cystadlu yn yr Eisteddfod dros ganrif yn ôl.
Mwy
27 Rhagfyr 2016

Côr Coll Eisteddfod 1915

6 Medi 1917, ac roedd yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mhenbedw’n tynnu tua’i therfyn, gyda diwrnod arall o gystadlu brwd.  
Mwy
16 Rhagfyr 2016

Ai chi yw 'Thespis' neu 'Un o'r Cwm'?

Mae’r Eisteddfod wedi lansio apêl i gael hyd i ddau gyn-gystadleuydd a gymerodd ran yn yr Eisteddfod bedair blynedd yn ôl ym Mro Morgannwg.
Mwy
12 Rhagfyr 2016

Contract maes parcio Eisteddfod 2017 ar gael

Gyda blwyddyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn bron â chyrraedd, mae’r Eisteddfod eisiau clywed gan aelodau o grwpiau neu glybiau sy’n awyddus i godi arian drwy gefnogi’r Eisteddfod.
Mwy
12 Rhagfyr 2016

Yr Orsedd yn galw am enwau i'w hanrhydeddu ym Môn

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad mawr yn gymunedol neu’n genedlaethol?  
Mwy
7 Rhagfyr 2016

Lansio cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2017

Unwaith eto eleni, mae Maes B a Radio Cymru’n cydweithio i lansio un o uchafbwyntiau’r Sîn Roc Gymraeg – cystadleuaeth Brwydr y Bandiau, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal ar Lwyfan y Maes yn yr Eisteddfod ym mis Awst.
Mwy
6 Rhagfyr 2016

Gwobr Goffa Daniel Owen yn denu nifer fawr o geisiadau

Gyda’r dyddiad cau wedi pasio, cyhoeddodd trefnwyr yr Eisteddfod bod nifer y ceisiadau ar gyfer Gwobr Goffa Daniel Owen 2017 yn record newydd.
Mwy
Tachwedd 2016
Articles Actions
23 Tachwedd 2016

Dim ond wythnos i fynd tan ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod 2017

Dim ond wythnos sydd i fynd tan y dyddiad cau ar gyfer cystadlaethau Y Fedal Ryddiaith a Gwobr Goffa Daniel Owen Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn.
Mwy
14 Tachwedd 2016

Medal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eistedddfod 2017

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i wyddoniaeth a thechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg? 
Mwy
7 Tachwedd 2016

Galw am enwebiadau ar gyfer Medal Syr TH Parry-Williams

Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwirfoddoli i helpu pobl ifanc am flynyddoedd lawer rywle yng Nghymru? 
Mwy
3 Tachwedd 2016

Dewch i Ganu'r Meseia!

Gyda llai na deufis i fynd tan y Nadolig, mae Pwyllgor Apêl Porthaethwy’n cychwyn ar eu dathliadau drwy wahodd pawb i ddod atynt ar gyfer perfformiad arbennig o’r Meseia gan Handel yng Nghapel Mawr, Porthaethwy.
Mwy
Hydref 2016
Articles Actions
31 Hydref 2016

Mis i fynd tan ddyddiad cau cyntaf Eisteddfod 2017

Mae’n anodd credu ein bod ni’n prysur agosáu at y dyddiad cau cyntaf ar gyfer cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf.
Mwy
17 Hydref 2016

Cyhoeddi manylion Côr Eisteddfod Ynys Môn

Gyda llai na deg mis i fynd cyn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, mae manylion Côr yr Eisteddfod wedi’u cyhoeddi, a gellir cofrestru i fod yn aelod o’r côr dros yr wythnosau nesaf.
Mwy
Mehefin 2016
Articles Actions
26 Mehefin 2016

Cannoedd yn Cyhoeddi Eisteddfod Ynys Môn

Daeth cannoedd o bobl Môn a’r ardaloedd cyfagos i Gaergybi ddoe, ar gyfer Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf.
Mwy
25 Mehefin 2016

Araith yr Archdderwydd newydd, Geraint Llifon, wrth iddo gael ei Orseddu

Ddydd Sadwrn, gorseddir yr Archdderwydd newydd, Geraint Llifon, ar ddechrau Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Ynys Môn 2017.Isod ceir copi o’r sylwadau a draddodir ganddo o’r Maen Llog yn ystod y seremoni.
Mwy
23 Mehefin 2016

Caergybi'n barod ar gyfer Cyhoeddi Eisteddfod 2017

Bydd cannoedd yn gorymdeithio drwy ganol tref Caergybi dydd Sadwrn, wrth i Ynys Môn groesawu Eisteddfod Genedlaethol 2017 i’r sir.  
Mwy
15 Mehefin 2016

Cyhoeddi Eisteddfod 2017 yn prysur agosau

Gyda dim ond wythnos a hanner i fynd tan Ŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Fôn, mae pawb yn paratoi’n brysur am ddiwrnod i’w gofio.
Mwy
Mai 2016
Articles Actions
13 Mai 2016

Helfa Hanes Hedd Wyn

Ddydd Mawrth (17 Mai), bydd cyfle i blant ysgolion cynradd Ynys Môn fynd draw i Oriel Ynys Môn i fod yn rhan o brosiect cyffrous am hanes Hedd Wyn a’r Rhyfel Byd Cyntaf.
Mwy
11 Mai 2016

Llywyddion Anrhydeddus Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn

Mae’n bleser gan yr Eisteddfod gyhoeddi enwau’r rheini sydd wedi’u gwahodd i fod yn Llywyddion Anrhydeddus yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf.
Mwy
Ebrill 2016
Articles Actions
13 Ebrill 2016

Aled a Dafydd (Cowbois) a Hedd Wyn gan Guto Dafydd

Cyfansoddwyd y gerdd isod gan Guto Dafydd i nodi'r cyhoeddiad mai Aled a Dafydd o Cowbois Rhos Botwnnog fydd
Mwy
13 Ebrill 2016

Dau o frodyr Cowbois Rhos Botwnnog i arwain prosiect cerdd Hedd Wyn

Aled a Dafydd Hughes, dau frawd o ardal Pen Llŷn, sy’n fwyaf adnabyddus fel aelodau o’r band Cowbois Rhos Botwnnog, sydd wedi’u penodi i arwain y tîm creadigol a fydd yn gyfrifol am gyngerdd agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y flwyddyn nesaf. 
Mwy
Chwefror 2016
Articles Actions
26 Chwefror 2016

Cyfle i chwarae rhan yn seremonïau'r Orsedd

Hoffech chi chwarae rhan allweddol yn seremonïau Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn?
Mwy
17 Chwefror 2016

Cyfle Tendro: Taflen Hyrwyddo Eisteddfod 2017

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith isod: Llyfryn hyrwyddo 2017: 
Mwy
16 Chwefror 2016

Cynllun Hedd Wyn

Mae Cynllun Hedd Wyn wedi rhyddhau ffilm fer arall fel rhan o'r prosiect.
Mwy
15 Chwefror 2016

Hwb i gronfa Eisteddfod 2017

Gyda bron i flwyddyn a hanner i fynd cyn cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn, mae cronfa’r Brifwyl wedi cael hwb ariannol arbennig.
Mwy
Ionawr 2016
Articles Actions
7 Ionawr 2016

Her Hywel yn codi stêm i golli pwysau

Mae Her Hywel wedi dechrau.
Mwy
Rhagfyr 2015
Articles Actions
29 Rhagfyr 2015

Dyddiad cau prosiect Hedd Wyn yn agosau

Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl i wneud cais i fod yn rhan o’r tîm creadigol a fydd yn gyfrifol am brosiect cyff
Mwy
13 Rhagfyr 2015

Dewch i golli pwysau gyda Hywel Gwynfryn!

Fyddwch chi’n awyddus i golli pwysau ar ôl y Nadolig?  A fyddai’n haws dyfalbarhau wrth golli pwysau gyda chriw o ffrindiau?  
Mwy
4 Rhagfyr 2015

Cynllun Cerdd Hedd Wyn

Rydym yn awyddus i gomisiynu unigolion neu dîm creadigol, sef cyfansoddwr/wyr ac awdur geiriau (barddoniaeth / llenyddiaet
Mwy
Medi 2015
Articles Actions
28 Medi 2015

Cyfle i fod yn rhan o'r paratoadau ar gyfer Eisteddfod 2017

Gyda’r Eisteddfod Genedlaethol yn dod i Ynys Môn yn 2017, rydym yn chwilio am bobl o bob oed a chefndir i fod yn rhan o’r gwaith paratoi a threfnu dros y misoedd nesaf.
Mwy