Cyfrannu

Rydym wedi gorfod cymryd y penderfyniad anodd i ohirio Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion oherwydd y pandemig Cofid

Mae'r penderfyniad hwn yn dod ar gyfnod prysuraf a mwyaf drud y flwyddyn, wrth i ni gwblhau'r trefniadau a chontractau.  Roeddem ar fin cyhoeddi manylion ein rhaglen artistig ar gyfer wythnos yr Eisteddfod, a oedd yn argoeli i fod ymysg y gorau erioed.
 
Mae misoedd anodd iawn o'n blaenau i gyd, ac felly, os ydych chi mewn sefyllfa i gefnogi'r Eisteddfod yng Ngheredigion mewn unrhyw ffordd, fe fyddem yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth.
 
Mae nifer fawr o ffyrdd i'n helpu ar hyn o bryd.  Dewisiwch y ffordd sy'n gweithio orau i chi, er mwyn ein helpu ni i sicrhau llwyddiant Eisteddfod Ceredigion y flwyddyn nesaf a holl eisteddfodau'r dyfodol.
 
Diolch o galon am helpu.  Bydd pob ceiniog yn gwneud gwahaniaeth.

 

Arlein trwy CAF

Y ffordd hwylusaf i gyfrannu tuag at Eisteddfod Ceredigion yw arlein ble mae’n bosib rhoi cyfraniad unigol, bach neu fawr, unrhyw bryd rhwng nawr a’r Eisteddfod yn 2021.
Wrth gyfrannu, nodwch yn y blwch neges apêl pa ardal o’r Sir yr hoffech i’ch cyfraniad gefnogi e.e. Tregaron, Aberteifi ayb.
 
 

Siec

Os dymunwch roi un cyfraniad neu daliad, anfonwch siec a cwblhewch y ffurflen isod a’i anfon naill at Drysorydd eich pwyllgor apêl lleol, neu i Swyddfa’r Eisteddfod.
Gwnewch sieciau yn daliadwy i Eisteddfod Genedlaethol Cymru. 
 

Archeb Banc

Os am greu archeb banc am unrhyw gyfnod rhwng nawr a Rhagfyr 2021, nodwch y manylion perthnasol yn y ffurflen isod a’i dychwelyd i Swyddfa’r Eisteddfod.
 

Justgiving

Gall unigolion hefyd godi arian trwy heriau personol fel marathon, teithiau beics noddedig ayb.  Os ydych yn dymuno gwneud hyn, gallwch sefydlu tudalen ar ein tudalen JustGiving
 
Bydd eich cyfraniad yn ein helpu ni i sicrhau llwyddiant yr Eisteddfod yng Ngheredigion yr haf nesaf.
 
 
 
PDF icon Ffurflen Rhodd Gymorth 2021