Ethol Myrddin ap Dafydd yn Archdderwydd

7 Gorffennaf 2018

Heddiw, yn Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, cyhoeddwyd mai Myrddin ap Dafydd, fydd yn gweithredu fel Archdderwydd am y cyfnod o 2019-22.

Gan mai un enwebiad yn unig a dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau, ni fydd angen cynnal etholiad, a bydd cyfarfod cyffredinol Bwrdd yr Orsedd yn cadarnhau’r enwebiad yn eu cyfarfod yn ystod wythnos yr Eisteddfod eleni.

Yn fardd a chyhoeddwr o Ddyffryn Conwy, enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith, yng Nghwm Rhymni yn 1990 ac yn Sir Benfro, 2002, ac mae wedi beirniadu’r gystadleuaeth droeon. 

Mae’n gyfarwyddwr ar Oriel Tonnau a Chwrw Llŷn, ond mae’n fwyaf adnabyddus am ei gysylltiad gyda Gwasg Carreg Gwalch, a sefydlwyd ganddo yn 1980, ac sy’n un o weisg blaenaf a mwyaf toreithiog Cymru.

Ef oedd Bardd Plant cyntaf Cymru nol yn 2000, ac mae wedi llunio cyfrolau niferus ar gyfer pobl ifanc yn cyflwyno hanes a chwedloniaeth ein gwlad. 

Ei nod fel bardd a chyhoeddwr yw ceisio gwneud i’w waith a chynnyrch ei wasg gyrraedd cynulleidfa ehangach, ac mae’n sicr o ddod â’r un egni, ymrwymiad a chreadigrwydd i rôl yr Archdderwydd dros y blynyddoedd nesaf.

Wrth drafod ei benodiad, dywedodd, “Mae nifer wedi ceisio fy mherswadio i gael fy enwebu am swydd Archdderwydd dros y blynyddoedd – pobl y mae gen i barch aruthrol atyn nhw, ond un peth sydd wedi gwneud gwahaniaeth y tro yma ydi mai criw o genhedlaeth iau na fi oedd am gynnig fy enw. Mi deimlais fod yr amser wedi dod imi dderbyn. Dwi’n edrych ymlaen at y gwaith yn arw rŵan – mae cael bod yn rhan o’r ŵyl yn Nyffryn Conwy yn golygu llawer imi, wrth gwrs.

“Mi fydd yn braf iawn cael cyfle i wobrwyo ac anrhydeddu doniau a chymwynaswyr mawr ein diwylliant ni. Mae’r swydd hefyd yn ymwneud â chryfhau, ymestyn ac amddiffyn popeth Cymraeg a Chymreig. Yn y cyfnod hwn mae’n golygu gwrthsefyll y tueddiadau cul, ynysig sy’n dod o gyfeiriad Llundain a chreu cyfeillion newydd i’n diwylliant mewn gwledydd eraill.”

Bydd Y Prifardd Myrddin ap Dafydd yn cael ei gyflwyno yn ystod Seremoni’r Cadeirio, brynhawn Gwener 10 Awst yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.  Dyma fydd seremoni olaf yr Archdderwydd presennol, Geraint Llifon.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst eleni.  Am ragor o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.cymru.

Myrddin ap DafyddMyrddin ap DafyddMyrddin ap Dafydd gyda'r Archdderwydd presennol, Geraint Llifon