Galwad am actorion i gyfweliad ar gyfer rhannau yn Sioe agoriadol yr Eisteddfod - Y Tylwyth

28 Mawrth 2019

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn awyddus i wahodd actorion sydd yn siarad Cymraeg i gyfweliad ar gyfer rhannau yn Sioe agoriadol yr Eisteddfod - Y Tylwyth.  
 
Gweler isod fanylion pellach am y sioe/cast.
 
Cynhelir y clyweliadau yng Nghaerdydd (lleoliad ac amser i’w gadarnhau) ar Sadwrn, Ebrill 6ed.
 
Cysyllter gyda Sioned Edwards am fanylion pellach cyn ddydd Llun, Ebrill 1af.
PDF icon Manylion / Cast - Y Tylwyth