Gig y Pafiliwn

Nos Iau 8 Awst 20:00

Peidiwch â cholli noson o bop pur yn y Pafiliwn gyda Diffiniad, Eden a Lleden a Cherddorfa’r Welsh Pops, gyda’r DJ Huw Stephens yn cyflwyno!

 

Tocynnau

Oedolyn : £27.00   |   Plentyn : £20.00

Ar werth 10:00, 1 Mai 

0845 4090 800  /  www.eisteddfod.cymru/tocynnau

Manylion Teithio