Gwahodd enwebiadau ar gyfer dwy fedal arbennig

19 Ionawr 2017

Mae llai na phythefnos ar ôl os ydych am enwebu rhywun ar gyfer dwy o anrhydeddau’r Eisteddfod Genedlaethol eleni. 

Bydd dwy Fedal arbennig yn cael eu cyflwyno yn ystod y brifwyl yn mis Awst eleni, sef y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd, a Medal Goffa Syr T H Parry-Williams. Bydd angen cyflwyno enwebiadau i’r Eisteddfod erbyn 31 Ionawr.

Mae’r Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg er Anrhydedd yn cydnabod ac anrhydeddu cyfraniad helaeth unigolion sydd wedi creu argraff ym myd gwyddoiaeth a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae cyn-enillwyr yn cynnwys Yr Athro Gareth F Roberts, Eirwen Gwynn a Glyn O Phillips. Guto Roberts enillodd y Fedal yn 2016.

Mae gwobr Medal Goffa Syr TH Parry Williams yn gwobrwyo unigolion yng nghymunedau Cymru sydd wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl ifanc a thrigolion eu hardal. Gwahoddir enwebiadau gan grwpiau ac unigolion ac fe fydd y sawl sydd yn cael eu gwobrwyo yn cael eu hanrhydeddu ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod.

Bu Syr TH Parry-Williams yn gefnogwr brwd o’r Eisteddfod Genedlaethol, ac yn Awst 1975, yn dilyn ei farwolaeth ychydig fisoedd ynghynt, sefydlwyd cronfa i goffáu’i gyfraniad gwerthfawr i weithgareddau’r Eisteddfod.  Gweinyddir y gronfa gan Ymddiriedolaeth Syr Thomas Parry-Williams.  Enillydd y wobr y llynedd oedd Mair Carrington Roberts.

Ceir ffurflen enwebu ar gyfer y ddwy wobr ar wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru,  (www.eisteddfod.cymru/medal-thpw a www.eisteddfod.cymru/medal-wyddoniaeth) a gellir cwblhau’r broses i gyd ar-lein eleni am y tro cyntaf neu trwy gysylltu â’r swyddfa ar 0845 4090 300.

Y dyddiad cau ar gyfer pob ffurflen enwebu yw 31 Ionawr, a chyflwynir y gwobrau yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn. Cyhoeddir enwau’r enillwyr ym mis Ebrill.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn o 4-12 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein.