Gweithdy 'Ffoli ar Fflagiau' i baratoi ar gyfer yr Eisteddfod

1 Gorffennaf 2017

Ydych chi’n mwynhau crefftau, creu a gwaith llaw?  Hoffech chi helpu i roi dipyn o liw i ardal Ynys Môn cyn ymweliad yr Eisteddfod?  

Os felly, beth am ymuno gyda’r Eisteddfod a Menter Iaith Môn mewn gweithdy arbennig i baratoi fflagiau lliwgar i groesawu’r ŵyl i’r ardal ymhen ychydig wythnosau?

Mae croeso mawr i bobl o bob oed i ymuno â ni o 13:30 – 19:30, ddydd Mawrth 18 Gorffennaf yng Nghanolfan Bro Alaw, Bodedern.  Byddwn yn creu fflagiau bach (bunting) y gellir eu harddangos mewn tai, busnesau – neu hyd yn oed yn y garafán – er mwyn dangos y croeso i’r Eisteddfod ar hyd a lled yr Ynys. 

Meddai Gwenllïan Carr ar ran yr Eisteddfod, “Rydym yn gwybod bod ein hymwelwyr yn falch o weld bod croeso iddyn nhw ac i’r Eisteddfod ym mhob ardal, ac mae fflagiau a phosteri lliwgar yn ffordd hawdd i ddangos hyn.  Dyma’r tro cyntaf i ni drefnu digwyddiad fel hyn i annog y gymuned i ddod ynghyd i greu fflagiau, a gobeithio’n arw y bydd yn llwyddiant.

“Mae Sefydliad y Merched, Merched y Wawr a Chymdeithas Brodwaith Cymru eisoes wedi datgan eu cefnogaeth i’r syniad, a gobeithio y bydd aelodau o bwyllgorau lleol yr Eisteddfod ar draws yr ardal yn ymuno hefyd i greu’r fflagiau.”

Ychwanegodd Helen Williams o Fenter Iaith Môn, “Rydym yn gobeithio y daw pobl o bob rhan o’r Ynys i gymryd rhan yn y digwyddiad yma.  Gydag ychydig wythnosau’n unig i fynd tan yr Eisteddfod erbyn hyn, rydym yn awyddus i bawb weld bod croeso mawr i bawb yma yn Ynys Môn.

“Ond mae rhesymau eraill dros fod yn rhan o weithgareddau fel hyn hefyd, gan eu bod yn gyfle i bobl ddod ynghyd i gymdeithasu a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae’n bwysig ein bod yn gwneud ein gorau i sicrhau bod amrywiaeth o weithgareddau’n cael eu cynnal ar draws ein cymunedau ac i apelio at bobl o bob oed, fel bod pobl yn cael cyfle i ddefnyddio’r Gymraeg ar lawr gwlad.

“Rydym yn edrych ymlaen at y digwyddiad yma’n fawr, ac rydym yn falch iawn i fod yn cydweithio gyda chriw ardderchog Tyddyn Môn, nid yn unig yn casglu defnydd ond hefyd ar y diwrnod ei hun, a diolch am eu cefnogaeth.”

Os oes gennych chi ddefnydd i’w gynnig ar gyfer y prosiect, cysylltwch drwy ffonio 01248 725 700 (Menter Iaith Môn) neu gwyb@eisteddfod.org.uk (Eisteddfod).  Gellir hefyd gysylltu drwy wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru/hyrwyddo-a-harddu-2017.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch i wefan yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymruI gael gwybod mwy am Fenter Iaith Môn, ewch i www.menteriaithmon.cymru