Gwybodaeth i deithwyr i'r Eisteddfod

2 Awst 2019

Gyda’r Eisteddfod yn cychwyn fore Sadwrn, mae’r trefnwyr a Heddlu Gogledd Cymru am i ymwelwyr ddilyn y cyngor i deithwyr.

Mae’n hollbwysig bod pawb yn defnyddio’r maes parcio penodedig ar eu cyfer.  Os ydych yn dod o gyfeiriad y gogledd, mae’n rhaid parcio yn y maes parcio coch cyn cyrraedd Llanrwst. 

Os ydych yn gollwng teithiwr, defnyddiwch eich maes parcio penodedig, a theithio ar y bws wennol rheolaidd i gyrraedd y Maes. 

Nid oes mynediad i gerddwyr o briffordd yr A470.  Mae’n ffordd beryglus ac mae diogelwch ein hymwelwyr yn brif ystyriaeth i ni bob amser.

Cliciwch yma am yr wybodaeth ddiweddaraf i deithwyr, a dilynwch ein negeseuon cyson ar gyfryngau cymdeithasol.