Gwybodaeth i ymwelwyr

Mae'r dudalen hon yn cynnwys nifer o gwestiynau ac atebion a fydd yn eich helpu chi wrth baratoi ar gyfer eich ymweliad.

Dysgwyr

Mwy...

Maes

Mwy...

Tocynnau

Mwy...

Hygyrchedd

Mwy...

Ffotograffiaeth

Mwy...

Ffilmio

Mwy...

Diogelu Plant

Mwy...

Mae'r adran hon hefyd yn cynnwys rhai o bolisïau'r Eisteddfod.