Gwyn Hughes Jones

Nos Sadwrn 5 Awst, 20:00.

Cyfle i glywed hen ffefrynnau ac ambell gân newydd yng nghwmni Gwyn a’r unawdwyr ifanc o Fôn, Steffan Lloyd Owen, Meilir Jones, Llio Evans a Meinir Wyn Roberts.  Gydag Iwan Llewelyn-Jones ar y piano.

Gwyn Hughes Jones

Mwy...

Iwan Llewelyn-Jones

Mwy...

Llio Evans

Mwy...

Meilir Jones

Mwy...

Steffan Lloyd Owen

Mwy...

Meinir Wyn Roberts

Mwy...

Gareth Glyn

Mwy...

Rhiannon Pritchard

Mwy...

Iddon Alaw Jones

Mwy...