Her AmGen yr Wythnos

Dewch draw i weld beth yw her yr wythnos!  A chofiwch, mae taflen eirfa ar gael i'w lawr lwytho bob tro

Her Wythnos 1 - Sychu Gwallt

Y steilydd, Denise Allen sy'n dangos i ni sut i sychu gwallt
Cliciwch yma

Her Wythnos 2 - Torri Gwallt

Y steilydd, Denise Allen sy'n dangos i ni sut i dorri gwallt
Cliciwch yma

Her Wythnos 3 - Pei Banoffi

Dilynwch y cyfarwyddiadau i greu pei banoffi blasus gydag Elisabeth
Cliciwch yma

Her Wythnos 4 - Gwneud Omled

Mae Elisabeth yn ôl yn y gegin ac yn paratoi omled Figanaidd i ni
Cliciwch yma

Her Wythnos 5 - Bisgedi Oreo

Dewch i'r gegin i weld Elisabeth yn paratoi bisgedi oreo blasus
Cliciwch yma

Her Wythnos 6 - Creu Pwll

Mae Siân yn yr ardd i greu pwll bywyd gwyllt i ddenu creaduriaid
Cliciwch yma

Her Wythnos 7 - Tyfu Perlysiau

Mae Siân yn ôl yn yr ardd yn dangos i ni sut i greu gardd berlysiau
Cliciwch yma

Her Wythnos 8 - Paratoi Hadau

Mae Siân yn paratoi hadau mewn potiau cartref i'w plannu yn yr ardd
Cliciwch yma

Her Wythnos 9 - Ioga

Mae Rajesh yn dangos i ni sut i ymarfer plygu ymlaen mewn gwers ioga
Cliciwch yma

Her Wythnos 10

Mae Rajesh yn dangos i ni sut i ymarfer myfyrio mewn gwers ioga
Cliciwch yma