Her AmGen yr Wythnos

Dewch draw i weld beth yw her yr wythnos!  A chofiwch, mae taflen eirfa ar gael i'w lawr lwytho bob tro

Her Wythnos 1 - Sychu Gwallt

Y steilydd, Denise Allen sy'n dangos i ni sut i sychu gwallt
Cliciwch yma

Her Wythnos 2 - Torri Gwallt

Y steilydd, Denise Allen sy'n dangos i ni sut i dorri gwallt
Cliciwch yma