Hugh Brightwell

O ardal Sir Gaer y daw Hugh Brightwell, ac mae’n byw yn Ellesmere Port, sy’n agos iawn at y ffin gyda Chymru.  

Bu ef a’i wraig, Gilly’n siarad am symud i Gymru ar un adeg, a dyna pryd yr aeth ati ddechrau dysgu Cymraeg, er mwyn gallu sgwrsio’n syml gyda phobl yma yng Nghymru.  Ond wrth iddo ddechrau dysgu, datblygodd ei ddiddordeb yn hanes a diwylliant Cymru, ac mae’r rhain yn agweddau sy’n rhoi pleser mawr i Hugh erbyn hyn. 

Aeth Hugh ati i ddysgu Cymraeg mewn dosbarthiadau ac ar y we, gan fynychu mwy nag un dosbarth bob wythnos.  Defnyddiodd wefan Memrise er mwyn datblygu’i eirfa, a bu’n mynychu nifer fawr o gyrsiau fel ysgolion haf ac ysgolion undydd er mwyn ei helpu i wella’i sgiliau.

Aeth ati i ddatblygu’i ddiddordeb mewn hanes ac archaeoleg ymhellach drwy astudio cyrsiau archaeoleg drwy gyfrwng y Gymraeg gyda Rhys Mwyn, ac mae hyn yn agwedd mae’n ei fwynhau’n arw.

Meddai Hugh, “Yn fyr, rydw i wedi mwynhau fy mhrofiadau’n dysgu Cymraeg a dwi’n bwriadu parhau i astudio.”  Mae hefyd yn awyddus i rannu’i brofiadau gyda dysgwyr eraill, gan ei fod yn teimlo’i fod yn deall nifer o’r problemau mae dysgwyr yn eu hwynebu, ac felly mae’n awyddus i helpu cynifer o ddysgwyr â phosibl wrth iddyn nhw fynd ati i ddysgu Cymraeg.